personer på handlargolv
Av:
Michael Livijn

2018 - ett turbulent år färgat av sinande optimism

2018 blev ett investeringsår som på många sätt gick i moll. Fondmagasinet har bett Nordeas chefsstrateg Michael Livijn sammanfatta året som gått och blicka framåt inför 2019. Ett år som skulle kunna prestera bättre än 2018 menar Michael.

Michael Livijn
Michael Livijn
Chefsstrateg Nordea

Börsåret 2018 inleddes med samma optimism som präglade slutet på 2017. Januari bjöd på kraftiga och snabba uppgångar på världens börser, men i början på februari visade sig en lönesiffra i USA nog för att lägga krokben för marknaden. Högre lönetillväxt än väntat utlöste oro för stigande inflation, och därmed en snabbare räntehöjningstakt från Federal Reserves sida. Denna känslighet för högre räntor har präglat hela 2018, och precis som vid korrektionen i februari föregicks årets andra större korrektion i oktober av snabbt stigande räntor.

Under 2017 drevs marknaden uppåt av tilltron till den ”synkroniserade” globala tillväxten, och så även under inledningen på 2018. Kina överraskade positivt, och för problembarnet Eurozonen tycktes tillväxten accelerera. Redan under februari syntes dock sprickor i fasaden. Makrodata i Eurozonen vände nedåt, och överraskade nu negativt. Under tidig sommar började även den kinesiska ekonomin att visa svaghetstecken. En viktig tillväxtmotor för den globala ekonomin riskerar därmed att försvagas, vilket är av särskild vikt för mer exportorienterade regioner. Det kinesiska styret har precis som vid tidigare avmattningar annonserat en hel del stimulanser, men än så länge är de inte av samma magnitud som 2008 och 2015.
 

Tillväxten i USA kommer att sakta in under 2019, drivet av tuffare finansiella förhållanden och en sinande effekt från 2017 års skattereform, men i absoluta tal är tillväxtnivån fortsatt god.

En ekonomi som däremot har fortsatt att överraska positivt under året är den amerikanska. Drivet av stigande räntor uppvisar mer räntekänsliga delar av ekonomin så som bostadssektorn redan en viss svaghet, men den ack så viktiga amerikanska konsumenten visade styrka även i slutet på året. Tillväxten i USA kommer att sakta in under 2019, drivet av tuffare finansiella förhållanden och en sinande effekt från 2017 års skattereform, men i absoluta tal är tillväxtnivån fortsatt god.

Indexet MSCI AC World slutade året på minus 4,3 procentenheter (euro) medan statsobligationer steg cirka 1 procentenhet (JPM EMU Government Bond Index). Mycket av nyhetsflödet 2018 har kretsat kring det (geo)politiska området. Brexit-debaclet rullar vidare med nästan dagliga förvecklingar. Även lågoddsaren Italien har av och till vägt på marknaden. Också på andra håll i Europa hettar det till politiskt. Protesterna i Frankrike fick president Macron att göra en helomvändning i sin ekonomiska politik, och sannolikheten att Frankrike kommer att bryta Maastricht-avtalet om max 3% budgetunderskott under 2019 är hög. Den politiska risken är därmed fortsatt en våt filt för regionen Europa.
 

Därefter har förvecklingarna varit otaliga, och vi räknar med att handelskonflikten kommer att fortsätta att skava för marknaden, även om en hel del borde vara prissatt vid det här laget.

Det har som synes inte varit brist på politiska orosmoment i Europa, men den för 2018 definierande geopolitiska risken var helt klart handelskriget. Tidigt 2018 införde USA och President Trump en serie mindre tariffer på varor från ett flertal handelspartners, däribland Kina och EU. Därefter har förvecklingarna varit otaliga, och vi räknar med att handelskonflikten kommer att fortsätta att skava för marknaden, även om en hel del borde vara prissatt vid det här laget.

Trots något mer hökaktiga centralbanker (mer drivande för höjda räntor) drev en stark vinstcykel länge börsen uppåt. Vinsttillväxten för globala aktier blev omkring 15 procent under 2018, framförallt drivet av en stark utveckling i USA. I år kommer vinsterna att växla ned och normaliseras, men så länge dagens estimat håller är de ett stöd för aktiemarknaden. Sista kvartalets oro har dock påverkat dem negativt, och fortsätter oron finns det risk för att vinstförväntningarna justeras ned ytterligare.
 

Vi har dock inte en global recession som huvudscenario, och skulle dagens estimat för tillväxten hålla finns det möjlighet att aktiemarknaden kan prestera bättre än under 2018, som i sanningens namn var ett mindre bra investeringsår.

Trots något att centralbankerna varit mer benägna att höja räntorna drev en stark vinstcykel länge börsen uppåt. Vinsttillväxten för globala aktier blev omkring 15 procent under 2018, framförallt drivet av en stark utveckling i USA. I år kommer vinsterna att växla ned och normaliseras, men så länge dagens estimat håller är de ett stöd för aktiemarknaden. Sista kvartalets oro har dock påverkat dem negativt, och fortsätter oron finns det risk för att vinstförväntningarna justeras ned ytterligare.

När vi nu går in i 2019 kommer den volatila miljön att fortsätta, åtminstone på kort sikt. Oron för att den globala ekonomin bromsar in och hur centralbankspolitiken, framförallt i USA, utvecklas kommer att resultera i en dragkamp på marknaderna. Vi har dock inte en global recession som huvudscenario, och skulle dagens estimat för tillväxten hålla finns det möjlighet att aktiemarknaden kan prestera bättre än under 2018, som i sanningens namn var ett mindre bra investeringsår.