aktiemarked
Av:
Jens Møller Madsen

Dags för europeiska aktier

Det kan komma att hända mycket i Europa under 2017. Exempelvis kommer viktiga politiska val att hållas i Holland, Frankrike och Tyskland. Vi på Nordea tror på europeiska aktier just nu. Fondmagasinet har träffat vår chefsstrateg Michael Livijn som förklarar varför.

Visa mer om:
Aktiemarknad
Europa
Insikt
Michael Livijn är chefsstrateg på Nordea
Michael Livijn
Chefsstrateg på Nordea

Varför Europa just nu?

Sedan sommaren 2016 har de flesta av världsekonomins nyckeltal utvecklats bättre än väntat. Och den europeiska ekonomin har stått för de största positiva överraskningarna. En del av detta beror på den nervositet som skapats av den konstanta politiska osäkerheten i Europa efter Brexit och inför den späckade valkalendern. Frankrike, Holland och Tyskland går till val 2017. De negativa förväntningarna speglas i de låga aktiekurserna och på räntemarknaden. Samtidigt anser vi att mycket positivt, till exempel att företagens resultat blir allt bättre, överskuggas. I dag ligger den europeiska värderingen något under det historiska genomsnittet. I USA är läget det motsatta.

Men hur kommer valen i Holland, Frankrike och Tyskland att påverka marknaderna? 

Vi tror inte att de kommer att påverka börsen särskilt mycket. Effekten lär bli kortvarig och kan bli både positiv och negativ. Vi ser mest på den ekonomiska tillväxten, penningpolitiken och företagens resultatutveckling, och utifrån detta så bedömer vi att det finns förutsättningar för Europabörserna att stiga framöver.

Vilka är det som skapar tillväxt?

Först och främst är det konsumenterna som skapar tillväxt och dessutom ser vi en hyggligt stor chans till ökade investeringar, om än från en låg nivå. Investeringarna kan lyftas av den amerikanska presidenten Donald Trumps förslag till avreglering, finanspolitiska stimulanser och omedelbara avskrivningar av investeringskostnader.

Donald Trump är ju tydlig med att han sätter USA i första rummet och att han vill göra förändringar i handelspolitiken. Kan inte det sätta käppar i hjulet för tillväxten i Europa? Europa har just nu ett handelsöverskott på 125 miljarder dollar gentemot USA.

Utan tvivel utgör Trump och hans nya regering en betydande risk. Men Trump har faktiskt ännu inte gjort några konkreta utspel vad gäller skatte- och handelspolitiken. Även om USA är en stor och till vissa delar stängd ekonomi, så kan omvärlden se till att Trumps eventuella protektionism slår tillbaka mot amerikanerna som en boomerang. Därför är man försiktig med att vidta åtgärder som skadar handeln med Europa.