glodlampor
Av:
Annika Hagstedt

Den enskilda analysen är vinnarreceptet

Nordea Swedish Ideas har utsetts till Årets Sverigefond 2017 av Privata Affärer. Fonden har dessutom fem stjärnor på Morningstar. Här får vi veta mer om investeringarna som lett till fondens starka resultat och hur teamet tänker framåt.

Visa mer om:
Sparande
Sverige

Med ett nytt team och en ny förvaltningsstrategi togs ett nytt grepp om Nordeas förvaltning av svenska och nordiska aktier för drygt tre år sedan. Grunden i förvaltningen byggdes genom att skapa en analysdriven investeringsprocess där varje enskild investering skulle göras efter en gedigen analys och en tydligt formulerad tes. Fokus handlade om att investera i kvalitetsbolag som kan generera god avkastning över tid och därför låg investeringshorisonten på 3-7 år för varje enskild investering. Nordea Swedish Ideas skapades under den här tiden och idag står fonden som vinnare av priset Årets Sverigefond. Fonden placerar i cirka 30 bolag och är en specialfond. Det innebär att den har friare placeringsregler och kan placera upp till 15 procent i ett enskilt bolag. Detta medför också att fonden kan avvika kraftigt från sitt jämförelseindex, det vill säga har en hög grad av aktiv förvaltning och active share, där målsättningen är att den ska ligga på mellan 60-80 procent*. Fondmagasinet har träffat John Hernander som tillsammans med Filippa Gerstädt förvaltar fonden för att höra mer om vad som ligger bakom framgångarna.


Om du skulle summera tre saker, vad är det som ligger bakom den framgångsresa som ni gjort?

Ja, förutom att vi har haft turen att välja rätt aktier så skulle jag vilja lyfta fram vårt lagarbete, vår uthållighet och att vi fått arbetsro. När det gäller lagarbetet så involverar vi hela teamet i analysprocessen, det är viktigt för oss. Vi hjälps alla åt och vänder och vrider på saker och på så vis tror jag att vi minimerar risken att vi missar någonting. Man kan såklart ta fel beslut i alla fall men teamarbete är viktigt. När man bedriver aktiv förvaltning så är det viktigt att man är uthållig för man kan inte på förhand veta när man får betalt för ett case eller när det slår in helt enkelt. Under 2017 kunde vi se att många av de case som vi haft faktiskt slog in och att våra analyser varit rätt, men det gäller som sagt att vara uthållig.  Slutligen handlar det om arbetsro. Vi har haft förmånen att i lugn och ro bygga upp våra processer och det sätt vi arbetar på och vi har getts förtroendet att göra det fullt ut och det är vi tacksamma för idag.
 

teamet som förvaltar svenska aktiefonder på Nordea
Nordeas team som förvaltar nordiska aktiefonder

Vilka innehav har varit viktiga och vad har ni haft för case runt dem?

Volvo och Tele2 är exempel på innehav som gått väldigt starkt under de senaste åren. Volvo har steg för steg lyckats visa marknaden att de åtgärder man vidtagit; kostnadsbesparingsprogram initierat under tidigare VD, nya ledningens förändringar i form av kulturell resa med fokus på kontinuerliga förbättringar, mer disciplinerad kapitalallokering och därmed stärkt kassaflöde har gett resultat. Att kinesiska Geely kommer in som stora ägare i bolaget oroar oss i dagsläget inte så mycket.

Under året har Tele2 lyckats överraska marknaden både i sin hemmamarknad Sverige och i inte minst i Holland där de största tvivlen legat. Genom god kostnadskontroll, effektiva investeringar och, för telekomindustrin, god tillväxt har verksamheten i Sverige visat bevis på den goda tillgång detta är. Man har också lyckats stärka positionen ytterligare genom den lyckade integrationen av förvärvet av TDCs affärsverksamhet i Sverige.

Ni har nyligen börjat investera i H&M som onekligen haft turbulent under senare tid, vad ligger bakom att ni nu går in i bolaget?

H&M har haft en mycket tuff period just nu där affärsmodellen ställs om. Vi har inte ägt aktier i H&M under de senaste åren men enligt vår bedömning kommer omställningarna som görs nu att ha effekt under de närmaste åren, vilket vi tror kommer att ge stöd till aktiekursen.
 

Lyssna på intervjun med John Hernander i Nordea Pulse

Nordea Pulse John Hernander

Vad tror ni händer på den svenska aktiemarknaden 2018?

Precis som under 2017 tror vi att kommer att se en marknad som slits mellan hopp och förtvivlan. Man får leva i den miljön, det finns mycket förhoppningar på marknaderna exempelvis stimulanser i USA och en återhämtning på flera tillväxtmarknader men det finns också orosmoln som potentiella räntehöjningar och andra politiska spänningar. Aktiemarknaderna har ju länge gynnats av att räntorna är artificiellt låga och därför har många sökt sig hit för att få avkastning och det har ju såklart gynnat marknaderna. Vår främsta oro är väl egentligen att den positiva bilden av konjunkturcykeln kan komma att dämpas framöver och då vill man kanske minska sin exponering något mot bolag som är mer beroende av konjunkturen.

Men oavsett konjunktur så är vår främsta uppgift att bedöma enskilda bolag och se vilka bolag vi tror kommer vara vinnare över tid.

 

 

 

 

*Active share är summan av de absoluta avvikelserna mellan vikten för varje enskilt innehav i fonden och aktiens vikt i index, dividerat med två. Nyckeltalet varierar från 0% (exakt samma fördelning som jämförelseindex) till 100% (inga innehav finns med i index).

 

Nordea Swedish Ideas är en specialfond som förvaltas av Nordea Funds Ab.

Nordea Alfa, Nordea Olympia och Nordea Swedish Stars förvaltas av Nordea Funds Ab.