euroflagga
Av:
Jens Möller Madsen

Det våras för Europa - träffa fondförvaltaren

Mycket uppmärksamhet kommer att falla på Europa i år med anledning av att vi har flera avgörande val både i Holland, Frankrike och Tyskland. Nordeas sparstrateger tror på europeiska aktier just nu och därför träffar vi Kasper Elmgreen som förvaltar Nordea Europe Fund.

Visa mer om:
Aktiv förvaltning
Europa
Kasper Elmgreen
Chef för förvaltningsteamet Fundamental Equities

Kasper Elmgreen är chef för förvaltningsteamet Fundamental Equities som bland annat förvaltar Nordea Europe Fund. Vi frågade honom hur han och hans team ser på de nya tiderna och hur de positionerar fonden.

Vi ser en tillväxt i Europa just nu hur positionerar ni fonden för det?

Vi strävar efter stabilitet så att fonden går bra både i medvind och motvind. Det innebär att vi normalt sett inte gör några större förändringar om konjunkturen vänder upp eller ned. Vi arbetar istället med fortlöpande justeringar utifrån de möjligheter vi ser hos de enskilda bolagen. Men visst är vi medvetna om att konjunkturen håller på att stärkas på bägge sidor av Atlanten. Under de senaste månaderna har vi till exempel tagit in det italienska cementföretaget Buzzi Unicem i fonden. Buzzi Unicem verkar i både Europa och USA och kommer att gynnas om tillväxten tar fart på båda marknaderna.

Hur väljer ni ut bolagen som ni tar in i fonden?

Vi har en extremt disciplinerad placeringsprocess som bygger på en grundlig fundamental analys. Vi värderar både företagets strategiska position och hur rimlig aktiekursen är i förhållande till företagets ekonomiska resultat, ställning och utveckling. Vi gör en total genomlysning av alla bolag som kan komma i fråga för fonden. Vi kartlägger konkurrenterna och branschen som företaget verkar i. Sedan omvandlar vi all information som vi hämtat in till siffror och räknar på företagets fundamentala, eller underliggande, värde. Vi letar efter företag som vi kan köpa till ”rabatt” sett till deras fundamentala värde. I fonden finns alltså de 35-45 europeiska aktier som vi bedömer har störst uppgångspotential i förhållande till risken.


Hur fördelar ni innehaven mellan länder och sektorer?

Vi fokuserar helt på de enskilda bolagen. Det innebär att fördelningen mellan länder och sektorer är en ren konsekvens av de företag som vi väljer ut. Vi försöker alltså inte förutspå utvecklingen i ett visst land eller en viss sektor och välja ut bolagen därefter.


Vilka är era starka sidor jämfört med andra?

Vi har ett fantastiskt investeringsteam med 29 aktiespecialister som kommer från sju olika länder och har mycket olika bakgrund. Detta är unikt  och våra diskussioner blir väldigt bra eftersom många olika ståndpunkter blir belysta. Dessutom har vi en mycket disciplinerad placeringsprocess och en stark analyskapacitet. Med dessa förutsättningar kan vi nå goda resultat på sikt.
 

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning, den marknad eller de marknader som fonden är exponerad mot och de förvaltningsmetoder förvaltaren använder sig av.

Nordea Europe Fund förvaltas av Nordea Funds Ab