En tidning med en klocka på
Av:
Cecilia Blomberg

En fondförvaltares dag

Träffa Filippa Gerstädt som förvaltar några av Nordeas Sverigefonder och se hur hennes dag ser ut och hur hon går tillväga för att hitta de bästa investeringarna.

Filippa Gerstädt
Filippa Gerstädt

De flesta av Nordeas fonder är aktivt förvaltade. Det betyder att fondens förvaltare aktivt väljer vilka investeringar fonden ska göra, vilka värdepapper fonden ska köpa eller sälja. Men hur går det till i praktiken, hur arbetar en förvaltare för att hitta de allra bästa investeringarna? Vi ska få följa fondförvaltaren Filippa Gerstädt under en dag för att få veta mer.

Nordeas team Fundamental Equities är baserat i Stockholm och förvaltar nordiska, svenska och globala aktiefonder. I teamet ingår analytiker, handlare (traders), riskanalytiker och förvaltare och Filippa Gerstädt är en av dem. Hon förvaltar bland annat våra svenska aktiefonder Swedish Ideas och Swedish Stars tillsammans med John Hernander.

Som fondförvaltare fylls Filippas dagar av grundlig, djupgående granskning av olika företag så att hon kan göra väl avvägda val till fonderna hon förvaltar.

frukustmöte
Frukostmöte

07:30 Dagen börjar med frukostmöte

För att göra en bra bedömning av ett företags potential behöver våra förvaltare en mängd information om både företaget och den marknad där företaget är verksamt. De gör själva mycket egna analyser men lyssnar också till externa analytiker. Över en frukost träffar Filippa och John Magnus Andersson, som är bankanalytiker på ABG. Magnus berättar om sin syn på bankerna och marknaden i Sverige.

09:30 Möte med teamet

Varje dag, kl 9.30, har hela teamet morgonmöte. Där diskuterar vi till exempel materiella nyheter som kan tänkas ha en påverkan på våra innehav, slutsatser från bolagsmöten eller inkomna kvartalsrapporter. Även om kvartalsrapporterna bara summerar resultaten för de tre senaste månaderna är de viktiga avstämningspunkter för våra långsiktiga case – vi vill se att bolagen som vi investerat i är på väg åt rätt håll, säger Filippa.

10.00 Informationsinsamling och analys

Efter morgonmötet blir det lite tid för arbete framför datorn innan nästa möte. För Filippas del innebär det just den här dagen att hon ska förbereda sig inför de möten med olika företag hon ska ha i veckan.

– Jag läser exempelvis på bolagens hemsida och i deras årsrapporter. En viktig del är också den information vi får från vårt ESG*-team. På så sätt får jag en fullständig bild och kan kombinera den finansiella analysen med den analys som ESG-teamet gör av bolagets sätt att hantera risker och identifiera långsiktiga möjligheter när det gäller miljö, affärsetik och sociala frågor.

11.30 Lunch

På lunchen blir det en snabb tur ner till gymmet.
– Nyttigt att låta hjärnan få en stunds vila när resten av kroppen får jobba, konstaterar Filippa. Sedan blir det lunch framför datorn och tid att gå igenom dagens fångst i mailboxen.
 

Förvaltningsteamet diskuterar den kinesiska marknaden
Förvaltningsteamet diskuterar den kinesiska marknaden

13:00 Kinadiskussion med teamet

Snart är det dags för nästa teammöte – denna gång med presentation och diskussion kring Kina då Petra, som förvaltar globala aktier, och Joakim och Sunil, båda analytiker, nyligen har varit på resa dit.

 – Sverigeförvaltare eller globalförvaltare, vad som händer i Kina är viktigt för oss båda. Våra svenska bolag möter en global efterfrågan, en global konkurrens och globala inköp och därför är det viktigt att förstå vad som pågår på den viktiga kinesiska marknaden och med de viktiga kinesiska spelarna. Däremot kan ju inte vi på Sverigeförvaltningen investera i kinesiska bolag, något som Petra och Peter i globalteamet kan.
 

Möte med Stora Enso
Möte med finanschefen på Stora Enso

15:00 Bolagsbesök

En av de viktigaste byggstenarna i analysen är att träffa personer i ledningen för de bolag som fonden har innehav i, som bolagen konkurrerar med eller som kan bli aktuella för en framtida investering.
Nu är det dags för Filippa och hennes kollegor att träffa Seppo Parvi som är CFO, det vill säga finanschef, för Stora Enso. Dessa företagsbesök tillsammans med den egna analysen, ESG-analysen och informationen från externa analytiker och företagsbesöken utgör sedan basen för de investeringsbeslut Filippa och hennes kollegor gör.

17:00 Sammanfattning av dagen

Under arbetsdagens sista timme sammanfattar Filippa kommentarer, tankar och slutsatser från mötet med Stora Enso och annat som hänt under dagen. Allt laddas sedan upp i det system där teamet samlar analyser, reseanteckningar och värderingsmodeller så att det ska vara lättillgängligt för alla i teamet, i ESG-teamet och för de danska kollegorna. 
– Så mycket mer hinner jag inte idag på jobbet, klockan är snart sex och det dags att ta tunnelbanan hem. Däremot blir det lite läsning hemma på Financial Times och en rapport från Morgan Stanley där de gör en djupdykning i Subsea7, ett norskt oljeservicebolag. 

*ESG – Environmental, social and governance

Nordea Swedish Stars och Nordea Swedish Ideas förvaltas av Nordea Funds Ab.