En stjärna på tillväxtmarknaderna
Av:
Nordea

En stjärna på tillväxtmarknaderna

Som en av Nordeas Stars-fonder är Nordea Emerging Stars inriktad på att investera i förstklassiga bolag som sköts på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Det relativt lilla urval av företag som väljs till fonden är de allra bästa företagen, stjärnorna eller ”the Stars”.

Visa mer om:
ESG
Investeringar

I valet av bolag till fonden tillämpas ett extra lager av så kallad ESG-analys. ESG som på engelska står för  Environmental, Social and Governance issues, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning spelar därmed en central roll i fondens investeringsprocess.

Syftet är att minska risken i fonden genom att välja företag som agerar långsiktigt och tar ansvar i sin verksamhet – utan att det ska gå ut över fondens avkastning. Den ingående kännedomen om alla delar av verksamheten betyder att risken för otrevliga överraskningar, som till exempel miljökatastrofer, arbetsplatsolyckor och sanktioner från myndigheter, begränsas. Händelser som från den ena dagen till den andra kan försätta en aktie i fritt fall.

people walking

Universal Robina och Tencent – två företag som tagit sig förbi nålsögat
Två av de företag som tagit sig igenom Stars-nålsögat är filippinska Universal Robina och kinesiska Tencent. Universal Robina står bakom en rad ledande livsmedelsvarumärken i Filippinerna, och har som överlägsen marknadsledare i hemlandet en unik möjlighet att tjäna på den stigande efterfrågan i hela Sydostasien. Och på ESG-området har Universal Robina under de senaste åren gjort stora insatser för att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan i produktionen.

Kinesiska Tencent är ett av de ledande företagen inom sociala medier och dataspel i regionen. Efterfrågan stiger nu snabbt, och på ESG-området utmärker sig företaget genom en rad satsningar på att säkerställa goda arbetsvillkor för de anställda.

Jorry Rask Nøddekjær

Avancerat analysarbete bakom urvalet
Utifrån en detaljerad finansiell analys identifieras de företag som är intressanta ur placeringssynpunkt. Därefter undersöker Nordeas Responsible Investments-team om de också lever upp till den ESG-standard som krävs av ett företag som ska kunna ta plats i en Stars-fond. Den första frågan som ställs är om företaget bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot alla sina intressenter: anställda, leverantörer, kunder, investerare och lokalsamhället. 

Den andra är om företaget via sina produkter står väl rustat inför framtida megatrender som klimatförändringar och demografiska förändringar. Därefter rankas företaget på en skala mellan A-C och bara de företag som har en ranking på B eller högre kan ta plats i en Stars-fond. Först därefter sätter man samman den slutliga, koncentrerade, långsiktiga portföljen med 40-60 aktier.

I urvalsprocessen träffar Nordea även företagens ledningsgrupper, och gör regelbundna resor för att besöka företagen och diskutera både finansiella aspekter och ESG-aspekter. Syftet är att säkerställa att företagen som kommer med i fonden bibehåller sin stjärnstatus.  

Läs mer från när RI-teamet besökte företag i Brasilien.