Loading

0:00/0:00

Ett gruvföretag med stjärnpotential

Teamet för ansvarsfulla investeringar har åkt till Chile för att bland annat undersöka om kopparföretaget Antofogasta kan vara en bra kandidat till Nordeas Starsfonder.

Koppar är en viktig komponent i industrier världen över, inte minst i branscher som förnybar energi och elektriska bilar. Men gruvindustrin är komplex – särskilt när det gäller hantering av vatten, energiförbrukning, säkerhet och i relation till människor som bor i de lokala samhällena.

Bland annat därför har Nordeas team för ansvarsfulla investeringar åkt till Chile, där man har besökt det chilenska kopparföretaget Antofogasta, ett potentiellt investeringsföretag i Nordeas Stars-fonder. Teamet besökte den 1,7 km djupa och 3,5 km breda Los Pelambres gruvan som ligger i bergen, samt Centinela gruvan som ligger i den norra delen av Chile, ett av de torraste områdena i världen.

- Ett fältbesök som detta skapar värde till våra fondandelsägare för det ger oss möjlighet att komma bakom företagets fasad och se mer än det som står i företagens rapporter, säger Hetal Demani som arbetar i teamet för ansvarsfulla investeringar.


Innovativa metoder och spännande perspektiv  

Besöket hos Antofogasta visar att företaget använder en rad innovativa saker på plats för att säkra ett bra förhållande till lokalbefolkningen, medarbetares säkerhet och inte minst för miljön.

När efterfrågan på koppar samtidigt ökar värderar Nordeas fondförvaltare Jorry Nøddekær därför att Antofogasta är en intressant investering just nu. Han förvaltar fonden Nordea Emerging Stars.

Se hela reportaget, inklusive expertintervjuer i filmen längst upp i artikeln.

 

 

Denna artikel är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och skall inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut. Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt.

Nordea Emerging Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.