Loading

0:00/0:00

Av:
Annika Hagstedt

Ett starkt fondår 2016 – trots allt!

Det är dags att summera fondåret 2016. Fondmagasinet har träffat Maria Rengefors som är Nordeas fondchef som kan konstatera att det blev ett bra fondår – trots allt!

Visa mer om:
Investeringar
Sparande

De stora politiska händelser som präglat året, att Donald Trump blev vald till USA:s president och britterna röstade för ett utträde ur EU, kom inte att avspegla avkastningen på världens marknader så pass mycket som befarat.

Maria hur skulle du summera fondåret?
- 2016 blev ett bra fondår – trots allt! Av Nordeas drygt 100 fonder på den svenska marknaden så gav nästan alla en positiv avkastning 2016. Vinnare blev Nordea Rysslandsfond, som steg 60 procent, drivet av det stigande oljepriset.  Av samma anledning steg även våra tillväxtmarknadsfonder rejält. Men man ska komma ihåg att just dessa fonder haft några motiga år – svängningarna är stora på den här typen av marknader.

Några fonder du skulle vilja lyfta fram under året?
- Ja, våra aktivt förvaltade Sverigefonder har haft ett mycket bra år. Tittar vi på exempelvis Nordea Swedish Ideas så gav fonden nästan fem procentenheter mer i avkastning än en bred Sverigefond*. Jag tycker även att vår ränteförvaltning är värd att lyftas fram som trots det mycket utmanande ränteläget har kunnat ge en positiv avkastning i våra korträntefonder.

Vad har varit årets fondnyheter?
- Nordea lanserade en rad nya fonder under året och särskilt kul att lyfta fram är vår fortsatta satsning på vår Stars-familj. Det är fonder som placerar i bolag som är finansiellt starka men som även är starka inom frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och affärsetik. Under 2016 lanserade vi Nordea Global Stars som placerar i bolag över hela världen. 

Vad har varit årets framgång?
- Nordea hade störst andel av de totala nettoflödena i fonder 2016 på den svenska marknaden. Självklart är det något vi gläds åt. Men med detta så kommer också ett stort förtroende och jag kan försäkra er om att alla vi som arbetar med Nordeas kapitalförvaltning varje dag gör vårt allra yttersta för att leva upp till de förväntningar som det här ansvaret kommer med.


*Källa: Morningstar