Fem

Fem bra saker att veta när du sparar i fonder

Visste du att vi svenskar är världens mest fondsparande folk? Vi är många som gillar att fondspara men det finns vissa saker som inte alla känner till, visste du detta?   

Visa mer om:
Sparande

Hur din fond utvecklats visas alltid efter det att avgifterna är avdragna

När du vill se hur din fond har utvecklats i nätbanken, ditt årsbesked eller i Fondinformationstjänsten så är alltid fondens avgift avdragen. Du ser alltså alltid den avkastning du fått på ditt fondsparande efter avgift.

En fond får aldrig avvika från sin placeringsinriktning

En förvaltare har särskilda regler att följa som är uppsatta för varje enskild fond så kallade fondbestämmelser. Dessa förklarar hur fonden ska placera och de måste godkännas av fondbolagets styrelse och av Finansinspektionen - inga avsteg får tas från dessa. Fondernas fondbestämmelser finns att läsa på informationsplattformar om fonder som exempelvis Nordeas Fondinformationstjänst.

Minst 16 innehav

En aktiefond måste placera i minst 16 olika innehav. Det är för att ge dig som fondsparare en god riskspridning och minska risken för att förvaltaren ska ”lägga alla aktier i samma korg” vilket skulle ge en för hög risk. (Detta gäller om fonden är en så kallad UCITS-fond, vilket de flesta fonder är). Att minimera risker i fonden är en stor del av en fondförvaltares jobb.

Din fonds förvaltare berättar

Om du är nyfiken på att veta hur förvaltaren för din fond placerat och varför han eller hon gjort det så kan du läsa fondernas hel- och halvårsrapporter. Här kan du ta del av allt som hänt i fonden, se viktiga nyckeltal, se alla innehav som fonden hade vid hel- eller halvårsskiftet och läsa förvaltarens kommentar kring sin förvaltning. Du hittar rapporterna också i anslutning till ditt köp i nätbanken, på Nordea Investor eller i vår Fondinformationstjänst.

Dina pengar är alltid skyddade om fondbolaget skulle gå i konkurs

Det är alltid en skild ekonomi mellan fonden och fondbolaget. Det innebär att om ett fondbolag skulle gå i konkurs (vilket är mycket ovanligt) så påverkas inte fondens värde. En fond kan därför inte gå i konkurs. Om ett fondbolag skulle gå i konkurs tas fonderna över av en annan fondförvaltare alternativt så betalas pengarna ut till fondens fondandelsägare.