Emerging Stars
Av:
Annika Hagstedt

Fem stjärnor till Nordea Emerging Stars

Flera tillväxtmarknader har gått starkt framåt hittills år. Nordea Emerging Stars, som fokuserar på att investera i bolag på tillväxtmarknader som är starka inom hållbarhetsfrågor, har haft en god utveckling och fick nyligen fem stjärnor från oberoende ratinganalysföretaget Morningstar.

Nordea Emerging Stars lanserades på den svenska marknaden redan 2011 och har under de senaste fem åren gett en genomsnittlig avkastning på 12 procent per år* vilket är tre procentenheter bättre än fondens jämförelseindex. Nyligen fick fonden fem stjärnor av det oberoende ratingföretaget Morningstar vilket innebär att fonden tillhör de absolut bästa tillväxtmarknadsfonderna på den svenska marknaden när det kommer till att skapa god riskjusterad avkastning.

Jorry Rask Nøddekær förvaltar fonden och hans team arbetar dagligen med att kartlägga och investera i de företag som de anser har störst avkastningspotential framöver.

- Att arbeta aktivt med frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik blir allt viktigare för att företag ska kunna skapa en långsiktigt god avkastning och upprätthålla ett starkt varumärke. Att investera i företag på tillväxtmarknaderna som har bra affärsmodeller, en attraktiv värdering och som tar ansvar på stort allvar är viktigast för oss säger Jorry Rask Nøddekær. Vi har en portfölj med bra och solida företag som är bra positionerade för att kunna bidra till fondens avkastning även under de kommande åren.

Fokus på strukturell tillväxt

Jorry menar att det finns vissa långsiktiga trender som kommer driva tillväxten av nästa generation ledande företag i den här regionen.

- Många förvantar sig att vi i framtiden kommer se att många av världens ledande företag kommer från just tillväxtländerna, fortsätter Jorry. Företag som kan dra nytta av förändringar inom teknik, demografi, globalisering, och inte minst hållbarhet, kommer ha stora möjligheter i framtiden.

Förvaltarteamet försöker således utnyttja att marknaden antingen är ineffektiv eller att den inte tar hänsyn till viss information. Genom att använda den här kunskapen i investeringsprocesserna kan förvaltarna identifiera de företag som är bäst positionerade för att dra nytta av strukturella ändringar och som kan få en god tillväxt framöver. 

Fonden förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

*(2017-10-02)