personer på handlargolvet

Fondåret 2018 i halvtid

Nordeas fondchef Maria Rengefors summerar första halvåret 2018 där framför allt amerikanska och globala aktiefonder står som vinnare. Läs mer.

- Generellt sett har många av världens marknader haft en bra utveckling under året, men orosmolnen från framför allt politiska risker såsom handelskrig och politiska oroligheter i Europa har påverkat marknaderna och det kommer fortsätta att göra det lite stökigt, säger Maria Rengefors som är chef för Nordea Fonder i Sverige. 

Fortsatt fokus för Nordeas fondförvaltning är att genom aktiv och hållbar fondförvaltning skapa god avkastning till fondandelsägarna.

- Vi har fått många utmärkelser under halvåret som vittnar om att vi är på god väg, bland annat utmärkelsen som Årets Fondbolag från Fondmarknaden.se och Årets Sverigefond för Swedish Ideas fortsätter Maria. Nu senast uppmärksammades även vårt hållbarhetsarbete i en studie från Söderberg och Partners vilket vi verkligen är glada för eftersom man här lyfter fram vårt påverkansarbete och hur vi väljer ut de bolag vi investerar i. 

Ett viktigt fokusområde för Nordea Fonder framöver är anpassningen till den nya plattformen för premiepension.

Lyssna på intervjun med Maria Rengefors ovan.

 

 

 

Nordea Swedish Ideas Equity Fund tillväxt förvaltas av Nordea Funds Ab