Fonden som visar att ansvar lönar sig

Se fondens stjärnförvaltare Jorry Rask Nøddekær berätta mer.

Nordea Emerging Stars investerar i ett 50-tal bolag som utmärker sig genom de är attraktiva ur ett finansiellt perspektiv och att de hanterar risker och möjligheter relaterade till miljö, socialt ansvar och affärsetik på ett bra sätt. Etik lönar sig, motiverar Privata Affärer valet.

Under 2014 gav fonden en avkastning på 28 procent. Fokus har legat på en hög andel aktier från Asien, särskilt Indien, och en mindre andel aktier från Ryssland.

Läs mer om hur stjärnorna väljs till Nordea Emerging Stars