Framtidssimulering sparar på resurserna
Av:
Nordea

Framtidssimulering sparar på resurserna

Klimat och miljö handlar inte bara om vindsnurror och solceller. Nya, innovativa produktutvecklingsmetoder, som exempelvis användning av simuleringsprogram, erbjuder en stor potential när det gäller att spara på resurser som energi och material.

ansys_headquarters_0

Debatten om klimat och miljö handlar ofta om förnybar energi som sol- och vindkraft. Men för portföljförvaltarna i Nordea Klimatfond handlar det i hög grad också om att se investeringsmöjligheter i nya metoder för produktutveckling.

- Vi ser ett växande gemensamt intresse för klimat och miljö i samhället. Före finanskrisen var de politiska frågor i första hand, och det mesta handlade om subventioner och reglering. Men idag ser vi en tendens där företag väljer att satsa på klimatlösningar av affärsskäl, och det gör att vi tror på klimat och miljö som en hållbar megatrend, säger portföljförvaltare Thomas Sørensen.

Goda investeringsmöjligheter i ANSYS
Företaget ANSYS är ett bra exempel på ett innovativt företag med starkt strategiskt fokus på mer hållbara produkter och tillverkningsprocesser. ANSYS är marknadsledande inom simuleringsprogramvara, som används till att förutse hur produktdesign och tillverkningsprocesser kommer att fungera i verkligheten. 

- Marknaden präglas av hård konkurrens, kundkrav och intjäningspress. Det har skapat ett behov av nya metoder för att utveckla mer hållbara produkter och minimera kostnader och "time to market", säger Thomas Sørensen.

- I stort sett alla sektorer säger nu att datorbaserad simulering tidigt i utvecklingsprocessen är en avgörande framgångsfaktor. Det ger utvecklarna möjlighet att finjustera designen i en fas där kostnaderna för eventuella ändringar blir minimala. Och det är ekonomiskt att använda simuleringar, eftersom de kan ge stora besparingar av energi och råvaror. I synnerhet bil-, flyg-, elektronik- och konsumtionssektorn har tagit den här innovationen till sig, säger fondförvaltaren Henning Padberg.

Thomas Sørensen och Henning Padberg
Thomas Sørensen (tv) och Henning Padberg (th), fondförvaltare Nordea Klimatfond

De främsta fördelarna med simuleringsprogram är:
1. Möjlighet att skapa digitala prototyper och modeller till mycket lägre kostnad än i verkligheten.
2. Ökad produktivitet, större innovation och kreativitet och kortare tid från idé till färdig produkt.
3. Möjlighet att skalanpassa, dokumentera och hantera stor komplexitet.
4. Förebyggande av många designfel: högre effektivitet, kvalitet, säkerhet och pålitlighet.

- Konkurrensen på marknaderna är så hård idag att vi räknar med att allt fler företag börjar att göra som Formel 1-teamen, som försöker att optimera varje minsta detalj. Det kommer att leda till en bred efterfrågan på simuleringslösningar", säger Thomas.

Fondförvaltarna är eniga om att simuleringsprogram blir allt viktigare i företagens produktutveckling, och förutspår att mycket kommer att hända på området inom de närmaste fem åren.

Läs mer om Nordea Klimatfond här