skyskrapor och grafer
Av:
Michael Livijn

Från molnfri himmel till börsfrossa

Med start förra fredagen har det varit ett par turbulenta dagar på världens marknader. Styrkan i rörelsen har förvånat många och rubrikerna är stora och svarta. Hur ska man då agera som investerare? Är det, som vissa förespråkar, dags att lämna marknaden? Nordeas chefsstrateg Michael Livijn förklarar.

Visa mer om:
Insikt
Michael Livijn
Michael Livijn
Chefsstrateg Nordea

Som vanligt är situationen mer komplex än ett ja eller nej, vad som är centralt för oss är hur förutsättningarna ser ut framöver. Just i detta fall handlar det om förhållandet mellan tekniska och fundamentala faktorer. De senare har inte ändrats i och med fallet. Januaris fantastiska utveckling för globala aktier följde efter en mycket stark avslutning på 2017 och under slutet av månaden var marknadens humör minst sagt optimistiskt. Kapitalinflödena var rekordstora, många indikatorer som mäter både humör på marknaden (sentiment) och positionering visade på att investerarna knappast såg några moln på himlen, än mindre någon större korrektion. Vidare har volatiliteten på aktiemarknaden sedan nästan ett år tillbaka varit extremt låg. Var det någon risk som fanns på radarn var det inflationsutvecklingen, och fredagens siffra i USA på löneutvecklingen satte igång en kedja som orsakat kraftiga börsfall. Rädslan för inflationen fanns alltså på marknaden. De långa räntorna i USA (10-åriga) har under året stigit med drygt 40 punkter och noterade runt 2,85 procent som högst.

 

Hur ska man då agera framöver? Vi gick in i februari med övervikt aktier/undervikt långa räntor i strategin, en position som vi fortsatt håller. Vårt huvudscenario är fortsatt tillväxt i den globala ekonomin och ytterligare ett år med starka vinster. De senaste dagarna har inte ändrat den fundamentala synen och vi ser korrektionen som i huvudsak driven av tekniska faktorer, som ”triggades” av framförallt oro för stigande inflation.

Volatiliteten har en nyckelroll

Just den låga volatiliteten har en central roll i det hela. ”Gå kort” (1) volatilitet har varit en framgångsrik strategi det senaste året, och att stora summor har flödat in i olika systematiska strategier som ”vol targeting”, ”risk parity” och ”short volatility”. Fredagens rörelse gjorde att volatiliteten steg och många av dessa strategier fick därmed täcka sina positioner (2), vilket förstärkte rörelsen. Många av strategierna baserar sig på just index som S&P 500 och Dow Jones Index.

Måndagen blev en fortsättning och intradag var Dow Jones Index ned 6 procentenheter, i vad som skulle kunna beskrivas som en så kallad ”flash crash”. Det är inte omöjligt att säljtrycket från dessa systematiska strategier kommer fortsätta i det korta perspektivet.

Kort sagt, en rad faktorer sammanverkade:

• Utsträckta indikatorer på den tekniska sidan

• Stora positioner i ”kort volatilitet”

• Optimistiska investerare

• Inflationsoro

Fokus på fundamentala faktorer

Höjer vi blicken lite från den omedelbara oron och fokuserar på den fundamentala bilden ser det annorlunda ut. Det är naturligtvis så att den globala ekonomin knappast sprungit in i någon vägg, snarare tvärtom. Senast i i veckan kom inköpschefssiffror från Europa som visade på fortsatt optimism. På makrosidan ser vi inte några signaler som tyder på att vi är på väg utför ett stup.

Vinstutvecklingen har vi haft som ett huvudargument i vår strategi och även där är utsikterna övertygande. Med fjärde kvartalet snart färdigrapporterat är vi på väg mot 15 procents vinsttillväxt 2017 och estimaten för 2018 har reviderats upp sedan årsskiftet och ligger strax under 14 procent. Är det något som oroar är det just sentimentet och positioneringen, men dessa har i och med den gångna veckan definitivt sansat sig, idag lyser många indikatorer på det området mörkrött istället för mörkgrönt. Inflationen, och i förlängningen även den amerikanska centralbanken Federal Reserve´s agerande, är också ett område att följa noga i vår bok. En siffra gör dock ingen sommar, och vi vill se tydligare signaler på att inflationen verkligen är på väg upp än de vi har i nuläget.


Hur ska man då agera framöver? Vi gick in i februari med övervikt aktier/undervikt långa räntor i strategin, en position som vi fortsatt håller. Vårt huvudscenario är fortsatt tillväxt i den globala ekonomin och ytterligare ett år med starka vinster. De senaste dagarna har inte ändrat den fundamentala synen och vi ser korrektionen som i huvudsak driven av tekniska faktorer, som ”triggades” av framförallt oro för stigande inflation.


Med tanke på att vinstestimaten inte har ändrats har stora delar av prisrörelsen tagits ut i en lägre värdering, vilket från ett fundamentalt perspektiv faktiskt är positivt för vårt huvudscenario. Korrektioner är förstås aldrig roliga ur ett investeringsperspektiv, dock får man som investerare inte glömma bort att sätt dem i sitt sammanhang. Strategimässigt gör vi därför inga förändringar i nuläget då vi inte anser att den fundamentala bilden ändrats på något avgörande sätt.


Förklaringar av begrepp:


(1) Gå kort: spekulera i en nedgång i en tillgång etc. Personen lånar t ex aktier och säljer dem med förhoppningen att köpa tillbaka samma mängd aktier till en lägre summa och därmed göra vinst. Därefter lämnar man tillbaka de lånade aktierna.

(2) Täcka positioner: köpa tillbaka en tillgång för att kunna ge tillbaka till utlånaren, se förklaringen under gå kort