kvinnar arbetar

Om GDPR: Att skydda data i den digitala tidsåldern

Den 25 maj träder GDPR, EU:s allmänna dataskyddsförordning, i kraft, som lägger ökad vikt vid enskildas rätt till kontroll över sina egna personuppgifter. Läs intervjun med Nordeas ansvariga för GDPR, Ellen Pløger, om hur Nordea arbetar med dataintegritet och skydd av personliga uppgifter.

Ellen Plöger
Ellen Pløger
Group Data Protection Officer

När det nu gällande EU-direktivet om dataskydd infördes 1995 fanns inga sociala medier och inga enorma sökmotorer, två områden som troligen hanterar mer data än något annat idag. Imorgon kommer vi att tala inte bara om sociala medier och sökmotorer: vi kommer att tala om i stort sett allt i vår privata och professionella omgivning.

Kort sagt, vårt beteende online skapar ett enormt flöde av personuppgifter som behöver skyddas.

Den nya förordningen ersätter både EU:s befintliga dataskyddsdirektiv. Syftet är att stärka dels individens rätt till sina egna data och dels att stärka EU:s  regelsystem för dataskydd.

Nordea utsåg en Group Data Protection Officer

Jag utsågs till Nordeas Group Data Protection Officer, DPO, med uppdrag att se till att Nordea följerna reglerna i GDPR. Det rör sig om de största förändringarna av dataskyddsreglerna i Europa på tjugo år. Men de behövs, för att ta hänsyn till hur vi alla agerar i den digitala eran. Och de förändrade reglerna påverkar förstås Nordeas verksamhet också.

 

Kunderna får större rätt till sina uppgifter

Dataskydd är ingenting nytt för oss. För oss som bank har dataskydd alltid varit centralt. När kunderna använder våra tjänster delar de sina personuppgifter med oss, och förlitar sig på att vi tar hand om dem på ett tryggt sätt. Utifrån de uppgifter som vi får ta del av kan vi erbjuda kunderna service och råd som lämpar sig för just deras individuella behov.

Vi behåller vårt fokus på att skydda den information som kunder och medarbetare delar med oss. Alla inslag i den nya lagstiftningen som rör individens rätt till kontroll över de egna uppgifterna är inte nya, men däremot har de skärpts. Vi måste kunna förklara för våra kunder i vilket syfte vi använder personuppgifter, och på deras begäran kunna ge dem tillgång till, begränsa användningen av och potentiellt radera personuppgifter. Det innebär till exempel att vi är skyldiga att på begäran ge kunderna en kopia av de personuppgifter vi har om dem.

 

 

Läs mer om hur Nordea behandlar personuppgifter efter den 25 maj i Nordeas uppdaterade dataskyddspolicy. Detta är Noreas generella policy som även täcker de uppgifter vi har om dig om du är kund i Nordea. Den information vi använder för dig som prenumerant på Nordeas Fondmagasin är enbart ditt namn och din mailadress för att kunna skicka dig nyhetsbrev. Här är våra villkor.