operationssal

Hälsovårdsbolag på bättringsväg

Hälsovårdsbolaget Getinge har under flera år genomgått stora omstruktureringar i sin produktion och organisation. Bolaget är ett innehav i både Swedish Stars och Swedish Ideas och i våras var förvaltningsteamet och representanter från Nordeas team för ansvarsfulla investeringar i Rastatt i Tyskland för att få en bättre förståelse för de förändringar som bolaget går igenom. Här är deras slutsatser.

Getinge levererar produkter och lösningar till hälso- och sjukvårdsföretag och institutioner inom Life Science-området. Det kan vara exempelvis sjukhusutrustning, stöd för biomedicinsk forskning, laboratorieutrustning eller annan medicinsk utrustning. Bolaget har länge varit ett innehav i några av Nordeas fonder och fondförvaltarna har haft en nära dialog med bolaget. Bolaget har dock brottats med en rad problem och besöket i Tyskland gjordes för att följa upp hur bolaget arbetar med flera av dessa utmaningar.

Getinge har under senare år gått igenom betydande omstruktureringsprocesser, både inom sin produktion och organisation. Bolaget har även rapporterat frekventa besvikelser vad gäller orderingång, försäljning och resultat vilket även har straffat aktiekursen. Bolaget har nu delats upp i två delar; Getinge och Arjo. Arjo har delats ut till aktieägarna och är ett bolag som tillverkar bland annat sängar för äldrevård.
 

John Hernander är ansvarig för Nordeas nordiska aktieförvaltning
John Hernander är ansvarig för Nordeas nordiska aktieförvaltning och Olena Velychko arbetar i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar

En del av Getinges problem har varit att amerikanska FDA (Food and Drug Administration) under senaste åren utrett bolaget och haft frågetecken kring processerna inom ett affärsområde. Getinge har tagit stora kostnader för att komma tillrätta med problemen som började i USA, men som sedan har uppdagats även i Europa (huvudsak i Tyskland). Efter flera års arbete för att förbättra processerna ser det ut som att bolaget är på väg att komma till bukt med många av de utmaningar som man haft.

- Det finns en stor potential i Getinge att optimera produktionen, öka produktiviteten och hanteringen av rörelsekapital framöver. Anläggningen i Tyskland som vi besökte var en av de första som genomförde övergången till ”lean production” vilket gjordes under 2016. Erfarenheterna har varit goda och nu genomförs detta successivt på de flesta av Getinges anläggningar i Europa, berättar John Hernander som är ansvarig för Nordeas nordiska aktiefondsförvaltning.
 

Om Getinge i korthet

• Grundat 1904 i Getinge
• Levererar produkter och lösningar till hälso- och sjukvård och företag och institutioner inom Life Science-området
• Över 10 000 medarbetare globalt
• Verksamhet i fler än 40 länder
• Försäljning i över 150 länder
• 22,5 miljarder sek i omsättning 2017
• Huvudkontor i Göteborg
• Mattias Perjos är VD & koncernchef
• Carl Bennet är styrelseordförande
• Noterat på Stockholmsbörsen sedan 1993

Att Nordeas fondförvaltare kommer ut till fabrikerna som man gjort i detta fall hos Getinge är en mycket viktig pusselbit att lägga för att få en bättre bild av ett bolag. Att direkt få träffa personer inom ledningen och faktiskt få se fabrikerna kan ibland vara avgörande för synen på bolaget.

- Getinge har varit ett innehav i både Swedish Ideas och Swedish Stars under flera år och vi har haft en kontinuerlig dialog med bolaget under hela den här perioden. De stora besvikelserna har kommit från svårigheten för tidigare ledning att genomföra de förändringar och besparingar man hade som ambition att göra, kombinerat med en efterfrågan som varit svagare än väntat. Vår vy kvarstår dock att det finns stora möjligheter att öka lönsamheten via effektiviseringar, konsolideringar och besparingar och nya ledningen verkar vara lämpad att frigöra den potentialen, fortsätter John Hernander.


Getinges hållbarhetsarbete

Med på resan var även Nordeas team för ansvarsfulla investeringar. Ofta gör Nordeas fondförvaltare och teamet för ansvarsfulla investeringar gemensamma bolagsbesök för att man efteråt gemensamt skall kunna diskutera sin syn på bolaget.

- Getinge har haft en svår tid bakom sig och är på rätt väg för att komma till rätta med sin kvalitetshantering. De problem som bolaget haft med FDA ser vi fortsatt mycket allvarligt på och vi följer processerna nära. Vi kan samtidigt konstatera att bolaget har tagit frågan på stort allvar och att de för övrigt hanterar sina miljö, sociala och affäretiska risker på ett bra sätt. Det bidrar till vår bedömning att bolaget arbetar tillfredsställande  med dessa viktiga hållbarhetsfrågor och att det fortsatt kan vara en investering i Nordeas hållbara Starsfonder, säger Olena Velychko som arbetar i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar som också var med på resan.

Se filmen om Nordea Fonder och hur vi arbetar i vår fondförvaltning

 

Denna artikel är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och skall inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut.

Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt.

Nordea Swedish Ideas och Nordea Swedish Stars förvaltas av Nordea Funds Ab.

 

Bilden ovan är från Getinge.com