Han talar för dig som sparar i Nordeas fonder
Av:
Nordea

Han talar för dig som sparar i Nordeas fonder

Han representerar en av de största ägarna på börsen, Nordeas fondandelsägare. Som ny chef för ägarstyrning på Nordea Fonder ser han till att föra talan för Nordeas miljontals fondsparare på bolagsstämmor och i valberedningar. Att öka andelen kvinnor i styrelserna ligger högt på hans agenda. Fondmagasinet har träffat en stressad Erik Durhan i brinnande stämmosäsong.

Visa mer om:
Insikt
Erik Durhan
Erik Durhan
Chef för ägarstyrning på Nordea Fonder

Med andan i halsen sätter han sig ner i rummet.

- Den här veckan är verkligen en av de mest intensiva för oss, säger Erik Durhan som är chef för ägarstyrning på Nordea.

Just nu genomför många bolag sina bolagsstämmor och som representant för Nordea Fonder har han fullt upp. Sammanlagt kommer Nordea Fonder representeras på över 300 bolagsstämmor under året, framförallt i Norden men även i andra delar av världen genom så kallad ”proxy voting”. Det är ett system som gör det möjligt att rösta på bolagsstämmor elektroniskt.

Bolagsstämman är det högst beslutande organet i ett aktiebolag. Hit inbjuds alla aktieägare i bolaget och man fattar beslut i viktiga frågor som rör företaget. Dessutom är det en möjlighet för aktieägare att göra sin röst hörd för styrelse och ledning.

Andelen kvinnor i styrelser idag är fortfarande för låg men jag är övertygad om att den kommer att utjämnas framöver.

Fler kvinnor i styrelser – en tidsfråga
Att närvara och rösta vid bolagsstämmor är en stor del av Erik och hans kollegors arbete. En annan viktig del är tillsättningen av bolagens styrelser. Nordea Fonder finns representerat i 33 olika valberedningar där man har till uppgift att utvärdera bolagets styrelse och nominera styrelsemedlemmar för det kommande året. Att öka andelen kvinnliga representanter i bolagens styrelser står högt på Eriks agenda.

- Andelen kvinnor i styrelser idag är fortfarande för låg men jag är övertygad om att den kommer att utjämnas framöver. Frågan är bara hur lång tid det kommer att ta. Omsättningshastigheten på representanter i styrelser är relativt låg vilket gör att en sådan omställningsprocess tar tid. Men när jag tar upp dessa frågor får jag i stort sett alltid gehör vilket känns mycket positivt fortsätter Erik.  

Exempel på bolag där Nordeas fonder är stora ägare procentuellt 
per 23 april 2015
Proffice 
Rapala 
Solar A/S
Scottish Salmon

Exempel på bolag där Nordeas fonder har störst investeringar
per 23 april 2015

Pfizer
Apple
Johnson & Johnson

Andra viktiga frågor som Erik prioriterar är naturligtvis att stötta frågor som kan skapa bättre avkastning till Nordeas fondandelsägare men även att bolaget är transparent med information, har ett lämpligt incitamentsprogram för ledning och att minoritetsägares intressen skyddas. 
Ju större ägare Nordea Fonder är i bolaget desto större mandat finns det att påverka. För att avgöra vilka frågor han skall driva arbetar Erik nära Nordeas fondförvaltare och teamet för ansvarsfulla investeringar.

- Tillsammans identifierar vi vilka frågor vi skall driva och hur vi ska rösta. Det handlar självklart om att skapa bästa möjlighet till avkastning på de aktier som vi investerat i men i ett lite större perspektiv handlar det även om att skapa förutsättningar för en väl fungerande finansmarknad avslutar Erik.