simmare

Hedgefonderna som ger dig många marknader, tillgångar och strategier i ett

Är du intresserad av att spara i en hedgefond? Nordeas Alphafonder är två fonder som ger dig en bred exponering till olika tillgångar, strategier och marknader.  Vi tittar här lite närmare på fonderna och vad du bör tänka på om du är intresserad av att placera i hedgefonder.

Visa mer om:
Sparande

Många tänker nog på hedgefonder som fonder med högt risktagande, men det finns många alternativ på marknaden idag, till olika riksnivåer, det gäller bara att hitta rätt. Avkastningen i en hedgefond är inte kopplad till räntemarknadens eller aktiemarknadens utveckling. Hedgefonder tillämpar istället alternativa investeringsstrategier.

– Bland hedgefonder finns det förutsättningar att tillföra en annan typ av exponering till ditt sparande än vad aktier och räntor ger, säger Kristian Peeker som är investeringsstrateg på Nordea. Genom att inkludera dem i en sparportfölj som redan innehåller aktie- och ränteplaceringar så kan du öka den förväntade avkastningen i relation till den risk du tar. Det vill säga att det kan ge bättre utsikter till att få kompensation för den risk man tar, fortsätter han. När räntorna är ultralåga och ibland negativa som de är just nu är det svårt att få bra riskspridning utan att göra för mycket avkall på avkastningsutsikterna. Alternativa strategier kan hjälpa till att förbättra utsikterna.
 

Eftersom fonderna tillämpar många olika strategier så får du som sparar i fonderna väldigt mycket förvaltning för pengarna i dessa fonder.

Nordea har framgångsrikt förvaltat Nordea Multi Asset Fund som nu bytt namn till Nordea Alpha 10. Sedan november 2016 finns även Nordea Alpha 15 på den svenska marknaden. Fonderna förvaltas på exakt samma sätt men det som skiljer dem åt är den maximala risk som de kan ta.  Alpha 10 kan ta en risk mätt i standardavvikelse på max 10 procent medan Alpha 15 kan ha en risk mätt som standardavvikelse på max 15 procent. 15 procents standardavvikelse kan jämföras med risken i en global aktiefond. En av Nordeas globala aktiefonder, Nordea Global, har exempelvis haft en genomsnittlig standardavvikelse de senaste fem åren på 14% (dec 2017).

Fonderna styrs av sex olika strategier. Huvudstrategierna Aktier, Räntebärande värdepapper, Valuta och Strategisk tillgångsallokering kan tillsammans skapa förutsättningar till god avkastning i olika marknadslägen och ska även kunna skapa en mer balanserad och mindre volatil avkastning. De kompletteras av strategier som strävar efter att identifiera mönster och möjligheter i marknaden och utnyttja dessa för att generera extra avkastning.

Inom strategin Aktier exempelvis arbetar förvaltarna med att både placera aggressivt och defensivt på samma gång för att de placeringarna på så sätt kan komplettera varandra. Genom de aggressiva strategierna handlar man aktier på billiga marknader och säljer på dyra. Den defensiva strategin handlar om att investera i stabila aktier, det vill säga i stabila bolag som ger höga utdelningar och stabila vinster, kan vara företag inom exempelvis läkemedel, livsmedel eller andra mer stabila placeringar. Det fina med detta är att eftersom strategierna kompletterar varandra kan de skapa avkastning i vitt skilda marknadslägen.

Eftersom fonderna tillämpar många olika strategier så får du som sparar i fonderna väldigt mycket förvaltning för pengarna i dessa fonder.

Fonderna har en förhållandevis låg risk och kommer därmed inte heller kunna ge riktigt hög avkastning, likt en aktiefond. Nordea Alpha 10 som funnits längst på den svenska marknaden har gett en årsavkastning på 4,5 procent i snitt under de senaste fem åren (171230).

Alpha 15 som lanserades för knappt ett år sedan på den svenska marknaden har gett en avkastning på 11,3 procent under 2017(171230). Fonden har tidigare erbjudits i Luxemburg och sålts till kunder på den europeiska marknaden.

Målet är alltså att fonderna ska ge positiv avkastning oavsett marknadsklimat men man bör vara väl medveten om att det kan förekomma perioder då fonderna inte kommer kunna ge positiv avkastning.

 

Förvaltas av ”Manager of the year”

Fonderna förvaltas av Nordeas Multi Asset Team som för andra året i rad utsetts till Europas bästa multi-asset team av tidsskriften Financial News.

Nordea Alpha 10 och Nordea Alpha 15 förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.