India
Av:
Lasse Karner

Investerare ser möjligheter i nystartade indiska IT-företag

Nystartsföretag i Indiens tekniksektor har återigen hamnat i blickpunkten för utländska och inhemska investerare. En kombination av kommersiella och politiska drivkrafter har på rekordtid satt landet på den digitala världskartan.  

Visa mer om:
Indien
IT
Sanjay Swamy
Sanjay Swamy
Medgrundare till Prime Venture

Sanjay Swamy går ivrigt loss med tuschpennan på kontorets glasvägg. I ordsvallet dyker ord som mindblowing och amazing upp samtidigt som diagram, procentsiffror och IT-förkortningar breder ut sig på väggen. Sanjay försöker ringa in det som han beskriver som den perfekta digitala stormen. En kombination av faktorer som på ett par år har gjort Indiens miljardstora befolkning redo att kliva in i internetåldern.

– Vi går igenom det som i-länderna gjorde i början på interneteran för femton eller tjugo år sedan. Men det sker vid en tidpunkt när mobiltelefoner och molntjänster erbjuder helt nya möjligheter. Sedan är det vissa saker som är unikt indiska, som till exempel vår digitala infrastruktur och våra många IT-begåvningar. De här faktorerna samverkar och gör att resultatet blir större än summan av delarna, förklarar Sanjay.

Sanjay Swamy är en av grundarna till Prime Venture som investerar i indiska nystartsföretag. Företaget förvaltar en fond på cirka 50 miljoner USD och har investerat i 18 företag. Kriteriet är att nystartsföretaget ska vara teknikdrivet och ha som mål att förändra eller vända upp och ner på hela spelplanen i den egna branschen. De tre medgrundarna av Prime Venture är alla serieentreprenörer som flyttat tillbaka till Indien efter att ha gjort karriär i Silicon Valley i USA. Det speciella indiska särdraget som Sanjay Swamy pekar på är en rad nationella IT-satsningar.

 

En digital motorväg

Indien har aldrig haft ett välfungerande personregister för landets många invånare. Utan möjlighet att identifiera sig har stora delar av befolkningen varit förhindrade att öppna ett bankkonto, köpa en försäkring – eller betala skatter. I dag är situationen helt annorlunda. I stort sett alla vuxna medborgare har under senare år fått ett slags digitalt id-kort. Med ett tolvsiffrigt personnummer knutet till sitt fingeravtryck kan 1,2 miljarder indier numera identifiera sig och underteckna juridiskt bindande dokument digitalt. Och i motsats till liknande lösningar på andra håll i världen, är det inte en enskild myndighet eller ett utvalt företag som står för driften.

– Det är en digital motorväg som regeringen har byggt. Och den är tillgänglig för alla. Offentliga myndigheter, privatpersoner och företag – alla har tillgång. För digitala startup-företag innebär det att de kan nå ut till 1,2 miljarder presumtiva kunder, säger Sanjay Swamy.

 

India
2017 blev ett rekordår mätt på investeringar i startup-företag i Indiens tech-sektor.

Mot den bakgrunden är det inte överraskande att både inhemska och utländska investerare ser stora möjligheter. Och 2017 blev också ett rekordår om man ser till investeringar i nystartade verksamheter i Indiens tech-sektor. Under året registrerades 885 investeringar till ett värde av 13,5 miljarder USD, vilket är nästan tre gånger högre än fjolårets belopp. 

– Just nu är det ett av de bästa exemplen i världen på hur man integrerar nystartsföretag med etablerade aktörer, säger ryssen Vladislav Solodkiy, som från sin bas i Singapore investerar i nystartade verksamheter i Asien med fokus på fintech-området.

– Platser som Singapore och Hongkong har utvecklade finanssektorer, men gör inte lika mycket som Indien och arbetar i högre grad med de befintliga bankerna. Indierna brukar inte lägga särskilt mycket pengar på stora konferenser och liknande. Däremot har man insett att de traditionella bankerna inte kan hålla jämna steg med de nya aktörerna, så man har gett entreprenörerna en chans att etablera sig, säger Vladislav Solodkiy. Samtidigt pekar han på att den indiska regeringen gör mycket för att hjälpa landets entreprenörer att komma igång.

 

Fakta: Indiens tech-investeringar

  • 2017 blev ett rekordår om man ser till investeringar i nystartade indiska tech-företag. Totalt gjordes 885 investeringar till ett värde av 13,5 miljarder USD, ett belopp nästan tre gånger högre än året innan.
  • I gengäld minskade antalet investeringar, vilket bekräftar att intresset har riktats mot färre, men mer utvecklade nystartsföretag. Om man räknar bort de tre största investeringarna var ökningen 36 procent från 2016 till 2017.
  • Sektormässigt var det näthandeln som lockade flest investerare följt av fintech, med 4,6 respektive 3,1 miljarder USD i investeringar.
  • Geografiskt fördelar sig investeringarna i huvudsak mellan storstäderna Bangalore, New Dehli, Mumbai, Hyderabad och Chennai. Nystartade teknikföretag i Bangalore, som ligger i södra Indien, drog förra året till sig mer än hälften av alla investeringar.
     

Källa: Indien Tech Startup Funding Report 2017

Stor efterfrågan och uppbackning

Cognitif.ai är ett av de nya tech-företagen som har god hjälp av detta stöd.

– Vi är skattebefriade i tre år, det är en enorm fördel. Vi har också tillgång till juridisk hjälp och möjlighet att registrera patent och varumärken till en tiondel av kostnaden, förklarar Kanishka Nithin, som startade företaget för några år sedan. Vi träffar honom i en av Bangalores många teknikparker, där teknikföretag har tillgång till billiga lokaler. Kaffebarer och pizzarestauranger ligger sida vid sida, och det myllrar av framför allt yngre indier som slagit sig ner här i eftermiddagssolen. Stämningen är avspänd och internationell.

–Vi hjälper datorer att se på samma sätt som människor. Människor är biologiskt utvecklade för att kunna se och förstå sammanhang som datorer inte kan. Vi skapar en plattform som ska få datorn att se några av dessa sammanhang, men på en skala som människor aldrig skulle kunna göra.

Så beskriver Kanishka Nithin affärsidén med sitt företag. Den här formen av artificiell intelligens är eftertraktad internationellt, och Cognitif.ai har inte haft några problem med att hitta investerare.

Med sina runda designglasögon och perfekta engelska skulle Kanishka Nithin mycket väl platsa i Silicon Valleys entreprenörsmiljö. I stället föll valet på Bangalore.

– Här är arbetskraften billigare och inte nödvändigtvis sämre, förklarar Kanishka.

Den sydindiska miljonstaden har länge varit Indiens IT-huvudstad, vilket med tiden skapat en positiv spiral och en stark entreprenörskultur. Nystartade teknikföretag i staden drog förra året till sig investeringar i storleksordningen 7,5 miljarder USD: mer än hälften av alla investeringar i sektorn.

 

Bangalore
Bangalore

Lång väg till Kina

Att den indiska tech-marknaden erbjuder stora möjligheter har investerarna länge haft klart för sig. Under 2014 och 2015 ökade placeringarna i startup-sektorn i en svindlande takt. När alla ville försäkra sig om en del i nästa stora IT-jackpot plöjdes enorma summor ner i en del tveksamma projekt. Resultatet visade sig under 2016 då ett stort antal nystartade verksamheter tvingades lägga ner och några av de största utländska investerarna fick erkänna att de gjort felsatsningar. Idag är investerarna tillbaka men många av dem har bytt strategi. För även om förra årets totala investering i sektorn var rekordstor fördelade sig beloppet på färre aktörer. Enligt Vladislav Solodkiy handlar det om en andra intressevåg för Indien, där fokus ligger på företag med mer erfarenhet. Han är inte rädd för att botten ska gå ur marknaden.

– Det är till exempel fortfarande lång väg till den situation vi ser i Kina, där miljarderna sitter löst. Indien är intressant eftersom det händer enormt mycket på startup-sidan, och många nya aktörer ser både den stora potentialen på hemmamarknaden och har ambitioner att expandera internationellt på sikt. I Kina är de flesta initiativ uteslutande riktade mot den kinesiska marknaden, fortsätter Vladislav.

Cognitif.ai, som i dag har åtta kunder, varav bara två finns i Indien, är ett exempel på detta. Kapitalfonden BEENEXT är en av investerarna i företaget. Dirk van Quaquebeke från Nederländerna är partner i fonden och har arbetat med entreprenörer i Asien de senaste tio åren och noga följt utvecklingen i Indien.

– Jag var med och försökte starta den första plattformen för näthandel i Indien år 2009, men den gången var vi för tidigt ute. Tilltron till den typen av handel var låg, så det blev enormt kostsamt att utbilda marknaden och att bygga upp det nödvändiga förtroendet. Detta är inte längre något problem. Idag ligger konsumenternas förtroende för digitala lösningar på en helt annan nivå, berättar Dirk.