Hero image
Av:
Jan Telford

Nordea vinner Lippers pris för ”Best Nordic Fund Group”

Nordea har i år tilldelats flera av Lippers prestigefyllda priser för fondförvaltning. Nordea fick pris både för enskilda fonder och för det arbete vi har gjort för fondsparare i allmänhet. Henrika Vikman, vd för Nordea Funds Ab, ser utmärkelserna som en bekräftelse på att Nordea är på rätt spår.

Henrika Vikman
Henrika Vikman
CEO för Nordea Funds Ltd.

Thomson Reuters är en världsledande leverantör av nyheter och finansiell information. Varje år delar de ut Lipper Fund Awards för att uppmärksamma framgångsrika fonder och fondbolag. Totalt utsågs tolv Nordeafonder till bäst i Norden i sina kategorier, baserat på deras avkastning sett över 3-, 5- och 10-år.

Dessutom tog Nordea hem priset för ”Best Nordic Fund Group Overall” i kategorin stora företag. Vinnaren utsågs baserat på fondernas riskjusterade utveckling under tre år.

– Vi är mycket glada över att ha vunnit den här prestigefyllda utmärkelsen. Det visar att vi har lyckats skapa verkligt mervärde för våra kunder genom vår ansvarsfulla fondförvaltning, säger Henrika Vikman.

 

Särskilt starka på den nordiska marknaden

Att vara bäst på den nordiska marknaden för kapitalförvaltning, i den hårda konkurrens som råder, kräver massor av hårt arbete, analys och produktutveckling. Nordeas strategi har i korthet handlat om att kunna sina hemmamarknader på djupet och använda sin lokala expertis över hela världen.

– Vi är extra starka på de nordiska marknaderna. Nordea är en genuint nordisk bank, med Finland, Sverige, Norge och Danmark som sina hemmamarknader, säger Henrika Vikman.

För att förvalta kundernas tillgångar på bästa sätt måste man också hitta sätt att klara de utmaningar som alltid uppstår.

– Våra medarbetare har hög expertis och kommer från olika bakgrunder. När de arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål kan de nå enastående resultat, säger Henrika Vikman.

 

Och priserna går till ...

 

Absolute Return EUR High (3 år): Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR (Nordea Investment Funds S.A.)

Bond Europe High Yield (3 år): Nordea Invest European High Yield Bonds (Nordea Invest Investeringsforeningen)

Mixed Asset SEK Conservative (3 år): Nordea Stratega 30 (Nordea Funds Ab, Svensk filial)

Bond Europe High Yield (5 år): Nordea Invest European High Yield Bonds (Nordea Invest Investeringsforeningen)

Equity Denmark (5 år): Nordea Invest Danske Aktier Fokus (Nordea Invest Investeringsforeningen)

Mixed Asset EUR Agg - Global (5 år): Nordea Saasto 75 Kasvu (Nordea Funds Oy)

Mixed Asset EUR Bal - Global (5 år): Nordea Saasto 50 Kasvu (Nordea Funds Oy)

Mixed Asset EUR Cons - Global (5 år): Nordea Saasto 25 Kasvu (Nordea Funds Oy)

Mixed Asset SEK Conservative (5 år): Nordea Stratega 30 (Nordea Funds Ab, Svensk filial)

Bond Europe High Yield (10 år): Nordea Invest European High Yield Bonds (Nordea Invest Investeringsforeningen)

Equity Denmark (10 år): Nordea Invest Danske Aktier Fokus (Nordea Invest Investeringsforeningen)

Mixed Asset EUR Bal - Global (10 år): Nordea Saasto 50 Kasvu (Nordea Funds Oy)

Lär dig mer om kriterierna för priserna på Lipper Fund Awards här.

Källa: www.lipperfundawards.com

 

Fortsatt fokus på hållbarhet

Nordea har gått i bräschen för hållbar utveckling i fondvärlden. Vi har följt FN:s principer för hållbar utveckling alltsedan de kom till 2007.

- Att arbeta med ansvarsfulla investeringar är ett effektivt sätt att ta ansvar för hållbarhetsfrågor, som exempelvis klimatförändringar. Samtidigt är det ett jättebra sätt att nå riskjusterad avkastning, eftersom risken är lägre i hållbara företag än i andra. Under det senaste decenniet har ansvarsfulla investeringar kommit på bred front, och många andra fondbolag vill haka på trenden. I framtiden vill vi fokusera ännu mer på ansvarsfulla investeringar och hållbarhet. De blir allt viktigare i takt med att allt fler kunder vill placera i företag som arbetar seriöst med miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning, avslutar Henrika Vikman.