En skog

Lönar det sig att spara ansvarsfullt?

För 10 år sedan handlade ansvarsfull fondförvaltning om etiska placeringar som innebar att man helt uteslöt vissa sektorer eller typer av företag som exempelvis tobaksbolag eller spelbolag. Idag är synen och sättet att placera på ett helt annat.

Att de företag som Nordeas fonder investerar i är bra på att hantera frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och affärsetik är en allt viktigare del av förvaltningen.

- Det finns tyvärr många företag som förstör naturresurser, förorenar miljön, kränker mänskliga rättigheter och mutar myndigheter. Att agera på det viset är också en stor risk, eftersom det faktiskt kan äventyra både företagets verksamhet och aktiekurs, säger Maria Rengefors som är Nordeas fondchef.

Ett exempel som Maria nämner är de följder som dålig arbetssäkerhet och dålig hantering av miljörisker hade för oljebolaget BP. Explosionen på oljeriggen år 2010 tog elva personers liv och orsakade en hemsk naturkatastrof då olja läckte ut i havet i tre månader. Företaget blev tvunget att betala böter på 20 miljarder dollar och städa upp läckageområdet. Bolagets aktiekurs rasade och kunde inte återhämta sig under de följande åren. Analytikerna beräknade att olyckan kostade bolaget 54 miljarder dollar.

- När vi investerar i företag för våra fonders räkning är det därför viktigt att de kan hantera exempelvis miljöfrågor eller frågor kring mänskliga rättigheter eftersom dessa aspekter kan påverka den investering som vi gör i bolagen. Därför behöver vi analysera de företag vi investerar i även med hänsyn till dessa aspekter avslutar Maria.

För att veta mer om hur vi arbetar med detta. Lyssna gärna på Expertpodden från Nordea Private Banking där Katarina Hammar som är chef för Nordeas team för ansvarsfulla investeringar och Felix Nilsson från Hållbara finanser berättar mer.