kvinna på rapsfält
Av:
Janina Pfalzer

Ny studie understryker: Nordeas hållbara agenda är bland de bästa

Nordeas fonder finns med i topp i de flesta fondkategorierna när Söderberg & Partners listar de bolag som gör mest för att påverka bolag i en mer hållbar riktning.

Maria Rengefors
Maria Rengefors
Fondchef Nordea Fonder

Söderberg & Partners kom i dagarna ut med sin rapport ”Hållbara fonder”, som analyserar 3 300 fonders hållbarhetsarbete. Rapporten tar hänsyn både till vilka bolag fonderna placerar i och hur kapitalet används för att påverka bolag att bli mer hållbara.

Söderberg & Partners delar även ut betyg där en fond kan få antingen grönt, gult eller rött betyg. Nordea tillhör de aktörer som har flest fonder med det högsta gröna betyget; 31 procent.

Ett grönt betyg definieras;

Fonder vars förvaltare har verktyg och incitament för att välja in hållbara bolag, samt bedriver ett omfattande påverkansarbete.

Vidare bedömer Söderberg & Partners fonder i olika kategorier och här toppar Nordeas fonder i kategorierna Sverige & Norden, Global, Tillväxtmarknader, Asien och Miljö.

 

Påverkansarbetet bakom de höga betygen

En genomgående motivering till det höga snittbetyget i varje kategori är det omfattande påverkansarbete som görs inom Nordea gentemot de bolag som fonderna investerar i.

- Det är naturligtvis jätteroligt att allt det arbete som vårt ESG-team och våra förvaltare lägger ned på att försöka påverka bolag i en mer hållbar riktning får officiellt erkännande. Särskilt med tanke på att vi även visat att det lönar sig att beakta de möjligheter och risker som ESG-analyser identifierar, säger Maria Rengefors, chef för Nordea Fonder Sverige.

Söderberg & Partners ger sedan 2015 ut analyser där de tittar på hur innehaven i fonderna väljs ut samt hur kapitalet som investeras används i arbetet för att påverka bolag i en mer hållbar riktning. I årets rapport kopplas även hållbarhetsarbetet i fonderna ihop med de globala målen i Agenda 2030. Tanken bakom Agenda 2030, som antogs av FN:s generalförsamling 2015, är att alla länder ska uppnå en social, miljömässig och ekonomiskt hållbar värld till 2030.

I årets rapport kopplas även hållbarhetsarbetet i fonderna ihop med de globala målen i Agenda 2030.

Rapporten listar även de tre enskilda fonder i varje kategori som får högsta hållbarhetsbetyg. I gruppen Sverige & Norden tog Nordea Nordic Stars andraplatsen och trea kom Nordea Swedish Stars. Bland tillväxtmarknadsfonderna knep Nordea Emerging Stars förstaplatsen och Nordea Emerging Markets Small Cap bronsplatsen. Bland fonder med uttalad miljöinriktning var Nordeas Klimatfond allra bäst ur hållbarhetssynvinkel.

 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här!

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?