tablet

Nu visar vi hur vi röstar på bolagsstämmor

Nu kan du se hur Nordea Fonder valt att lägga sina röster på bolagsstämmor. Genom Voting Portal är vi bland de första stora fondbolagen i Norden att offentligt visa hur vi röstat. Läs mer.

Visa mer om:
Aktiv förvaltning
Erik Durhan
chef Ägarstyrning, Nordea Fonder

Att rösta på bolagsstämmor är en viktig del i Nordea Fonders arbete som aktiva ägare. Bolagsstämman är det högst beslutade organet i ett bolag och utfallet av röstningarna avgör i många fall inriktningen på ett bolags framtida arbete.

Vi röstar varje år på över 400 bolagsstämmor. I många fall deltar representanter från Nordeas fondbolag, om inte sker röstningen genom så kallad proxyvoting. Det vill säga att rösterna på förhand skickas in till bolagsstämman för att sedan registreras på plats. 

- För oss är det viktigt att vara transparenta med vårt arbete som aktiva ägare och Voting Portal är därför ett viktigt steg för oss. Vi vill göra våra fondandelsägare uppmärksamma på hur vi röstar eftersom det faktiskt är dem vi representerar på bolagsstämmorna, säger Erik Durhan som är chef för ägarstyrning på Nordea Fonder.
 

Genom Voting Portal är det lätt att söka fram bolag och se hur Nordea Fonder röstat på deras stämmor. Portalen uppdateras kontinuerligt och historiken sträcker sig till 2016.

- Vi är övertygade om att aktivt ägarskap är av högsta vikt när det kommer till att skapa avkastning med ansvar och då är det viktigt att också kunna visa hur vi gör i praktiken avslutar Erik.

 

Se hur Nordea Fonder röstar på bolagsstämmor

Hur Nordea Fonder röstar följer Nordeas principer om ägarstyrning. Förutom röstning arbetar Nordea med ägarstyrning och aktivt ägande genom vår representation i valberedningar och genom dialoger och engagemang i de bolag Nordeas fonder investerat i.