Nordamerika
Av:
Jan Telford

Ny Nordamerikafond – bästa av två världar

Vi har lanserat en ny aktiefond som är designad för att hantera utmaningarna på den nordamerikanska marknaden. Läs mer om Nordea North American Enhanced.

Visa mer om:
Aktiemarknad
USA

Den nordamerikanska aktiemarknaden är den största av alla aktiemarknader. Det är också en av världens mest effektiva marknader vilket medför att det kan vara utmanande att en god avkastning högre än jämförelseindex på marknaden. Tusentals fondförvaltare och andra professionella aktiehandlare följer den amerikanska aktiemarknaden minut för minut för att kunna göra de bästa affärerna. När en möjlighet uppstår, blir den upptäckt, utnyttjad och har passerat på bråkdelen av en sekund.

Med en så stark konkurrens är det många fondbolag som väljer att bara erbjuda en förvaltning där förvaltaren systematiskt följer ett marknadsindex, så kallad passiv förvaltning. Denna typ av strategi kan bara resultera i genomsnittlig marknadsavkastning, men är samtidigt kostnadseffektiv och kan erbjudas till en lägre avgift.

Nordea erbjuder framförallt motsatsen till passivt förvaltade fonder, såkallade aktivt förvaltade fonder. Det innebär att vi aktivt väljer vilka bolag vi vill investera i och inte styrs av något index. Genom strategin i vår nya fond Nordea North American Enhanced kan vi dock ta vara på fördelar från både aktiv och passiv förvaltning. Kombinationen kan passa bra på den starkt konkurrensutsatta nordamerikanska marknaden. 

Väljer bort bolag med låg kvalitet
Fonden
Nordea North American Enhanced investerar i stor utsträckning i aktierna i MSCI North America Index. Men med vår så kallade beta+ modell försöker vi att uppnå en avkastning efter avgift som är högre än avkastningen i index. Istället för att välja de starkaste och mest attraktivt prissatta bolagen, vilket är vanligt inom aktiv förvaltning, är ansatsen med beta+-modellen den motsatta. Strategin fokuserar istället på att undvika de svagaste aktierna i index. Målet är att välja bort de företag vars aktier anses vara för dyra eller företag som är av låg kvalitet, eller vars intjäning eller kassaflöde faller. Genom att undvika de mest riskfyllda företagen har fonden en bra chans att uppnå en avkastning som är högre än den generella avkastningen på marknaden.

Samtidigt förvaltas fonden efter samma ESG-principer som Nordeas andra aktivt förvaltade fonder. Det innebär till exempel att företag som är involverade i framställning av kol, klusterbomber och atomvapen är uteslutna ur fonden.

 

Om Nordea North American Enhanced

En aktiefond som placerar på aktiemarknaderna i Nordamerika. Fonden investerar i stor utsträckning i företagen som ingår i dess jämförelseindex, samtidigt strävar förvaltarna aktivt efter att exkludera företag, vars aktievärdering är för hög, som är av dåligt kvalité, eller vars resultat eller kassaflöde antas försämras.

Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar och förvaltas av Nordea Funds Ltd.

Läs mer på vår Fondinformationstjänst.

Till dig som önskar en bred exponering på den nordamerikanska marknaden

Nordea North American Enhanced riktar sig mot investerare som önskar en bred exponering mot den nordamerikanska marknaden. Då fonden i stort till stor del investerar i aktierna i sitt jämförelseindex kommer inte avkastningen att skilja sig markant från avkastningen på marknaden. Men eftersom fonden väljer bort många bolag finns det en god chans att uppnå mervärde, det vill säga en högre avkastning jämfört med index. Strategin, beta+, som fonden använder har under lång tid gett solida resultat. Inkluderingen av ESG-analyser ger också möjlighet till en bättre riskjusterad avkastning på sikt.