Lens nature
Av:
Nina Azoulay, journalist

Öka dina kunskaper om hållbara fonder

Det finns många möjligheter att investera hållbart men det kan vara svårt att ha koll på alla. Vi har ställt samman en översikt över de olika begreppen inom hållbara investeringar och bett Maria Rengefors, fondchef på Nordea Fonder, berätta vad du som investerare ska vara särskilt uppmärksam på.

Ansvarsfulla investeringar
Insikt
Maria Rengefors
Maria Rengefors
Fondchef Nordea Fonder

När du investerar hållbart kan du göra det på olika sätt och det kan vara svårt att veta vilken typ av hållbar fond du ska välja, till exempel en så kallad påverkansfond eller en etisk fond eftersom de tillgodoser olika aspekter av hållbar utveckling. Därför ska man som investerare fundera på vilka krav man har när man investerar hållbart, säger Maria Rengefors fondchef på Nordea.

– Som investerare bör man göra klart för sig vad man själv menar med hållbara investeringar, om man vill göra gott och betraktar det som ett slags välgörenhet, eller om man till exempel är nöjd med att investera i företag som kan knyta sina produkter till några av FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), säger Maria Rengefors.

Vi har sammanställt några av de mest använda begreppen inom hållbara investeringar och förklarar här vad de står för.

Påverkansinvesteringar

Begreppet påverkansinvesteringar (eng: impact investments) användes till en början för investeringar där man som investerare ville uppnå eller påverka något rent konkret. Det kunde vara solcellsbaserad el till afrikanska byar där man påtog sig en större risk och inte förväntade sig någon större avkastning. Ambitionen var snarare att öka användningen av solceller och påverka utvecklingen i olika länder i Afrika i en positiv riktning.

– Detta att man accepterar en lägre avkastning, eller större risk, eftersom man känner starkt för en sak, är underförstått när man talar om påverkansinvesteringar. Nu har innebörden ändrats något så att vissa anser att en fond, som till exempel Nordea Klimatfond, är en påverkansfond eftersom investeringsområdet ansluter till flera av FN:s hållbarhetsmål (SDG).

De två sätten att använda begreppet på kan liknas med skillnaden mellan en placering i till exempel utvecklingen av läkemedel mot malaria och en placering i ett företag som tillverkar högteknologiska vattenpumpar. Malarialäkemedlet efterfrågas bara i u-länder och blir kanske aldrig någon vinstgivande affär, men som investerare kan man välja att satsa pengar på det för den goda sakens skull, så som bland annat Bill och Melinda Gates stiftelse har gjort.

Moderna vattenpumpar bidrar till att spara energi och vatten, vilket ligger helt i linje med FN:s hållbarhetsmål. Samtidigt är det en investering ungefär som vilken som helst, men som blir mer intressant mot bakgrund av hållbarhetsmålen, förklarar Maria Rengefors.


Ansvarsfulla investeringar och Nordeas Stars-fonder

Inom konceptet för ansvarsfulla investeringar beaktar fondförvaltaren ett företags uppträdande innan man gör en investering. Detta bedöms utifrån de så kallade ESG-riskerna i alla Nordeas fonder. ESG står för miljö, sociala faktorer samt ägarstyrning (Environment, Social and Governance) och används som ett sätt att utvärdera risk i relation till en investering i ett företag.


– Det gör vi både för att vi anser att det är det rätt väg att gå när vi placerar pengar med förtroendet från våra fondandelsägare. Vi vill investera i bra bolag och vi anser att ett ansvarsfullt uppträdande minskar risken för negativa nyheter i bolag. Vi har exempelvis kunnat se fall som Volkswagen som nyligen fick böta en miljard euro på grund av manipulerad programvara i bolagets dieselbilar. När det gäller ansvarsfulla investeringar tittar vi på företagets samlade uppförande, förklarar Maria Rengefors.

Nordea Fonder tillämpar en miniminivå för hållbarhet i alla sina fonder baserat på kriterier utifrån en policy om ansvarsfulla investeringar, men om man som investerare i fonder vill vara extra noga och ta större hänsyn till hållbarhet i sina investeringar ska man fundera på att spara i Stars-fonderna som uteslutande investerar i företag som visar ett större ansvar och arbetar förebyggande ESG-områderna.

– Vi väljer bort de värsta bovarna från alla våra fonder som vi förvaltar på Nordea. Men om man vill satsa fullt ut på hållbarhet är det Stars-fonderna som gäller, säger Maria Rengefors.

 

Green
ESG står för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning (Environment, Social and Governance), och är olika aspekter som används för att utvärdera investeringar i företag.
Image text

Svanenmärkta fonder

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som sedan 2017 även omfattar investeringsfonder. En Svanenmärkt fond ska uppfylla 25 obligatoriska krav och utesluter bland annat företag som arbetar med kol, olja, gas och uran, vapenindustri och tobaksbolag och ställer en rad villkor avseende mänskliga rättigheter och korruption.

Även om de flesta av Nordeas fonder skulle kunna uppfylla kraven för svanmärkning är miljömärkningen medvetet bortvald, berättar Maria Rengefors.

– Kraven för Svanenmärkning är mycket restriktiva och vi har tills vidare bestämt att inte använda den som en måttstock. Kriterierna är utmärkta, och även om flera av våra fonder skulle uppfylla dem, anser vi att processen är för fyrkantig och begränsar rörelsefriheten för företag som uppför sig ordentligt, förklarar hon.

Etiska fonder

De etiska fonderna har traditionellt använts av bland annat Svenska kyrkans församlingar, kommuner och intresseorganisationer. För Svenska kyrkan är det viktigt inte investera i pornografi eller alkohol, och Cancerfonden vill förstås inte stötta tobaksindustrin. I de etiska fonderna har man därför helt uteslutit vapenindustrin, pornografi, spelbranschen och liknande. Ändå stöter man ibland på problem med detta, understryker Maria Rengefors.

– Om vi har att göra med en mycket stor koncern kan det vara svårt att veta vad som sker i alla delar av företaget. Ett tag kunde de etiska fonderna inte köpa aktier i hotellbranschen eftersom många hotell tjänade pengar på att hotellgästerna kunde se porrfilm på tv-apparaterna i sina rum. För de etiska fonderna handlar det mycket om att utesluta vissa företag, men var man sätter gränsen är individuellt så där måste man som investerare själv vara observant, säger Maria Rengefors och tillägger:

– I Nordea har vi till exempel bestämt att inte ha med företag som tillverkar eller sköter underhåll av landminor, klusterbomber och atomvapen i någon av våra produkter eftersom vi utgår från att ingen vill stötta sådant. Och så har vi fokus på klimatagendan och exkluderar därför företag där mer än 30 procent av omsättningen kommer från kol från alla våra fonder. Tobak är å andra sidan något vi hela tiden diskuterar eftersom det finns delade uppfattningar om detta.

 

 

Nordea 1-Global Climate and Environment Fund BP SEK (Nordea Klimatfond) förvaltas av Nordea Investments Funds S.A.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här!

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?