Robot and human hands
Av:
Nordea

På besök hos världens obestridliga robotexperter

I september reste Nordeas aktieanalytiker Joakim Ahlberg till Tokyo för att ta pulsen på den japanska ekonomin. Landet är världens självklara ledare inom automatisering och robotteknik, och ett viktigt syfte med besöket var att ta reda på om den starka utvecklingen på just dessa områden fortsätter.

Hur är den allmänna stämningen i Japan just nu?

I år var fjärde året i rad som vi besökte industriföretagen i Tokyo, och jag vill bestämt påstå att känslan är betydligt positivare idag än när vi var där första gången 2014. Japanska företag har överlag blivit mer internationella, och många av dem har ett uttalat mål om att ha en allt större andel av sin försäljning i utlandet, ofta mer än 50 procent.

Vad innebär företagens ökade export för den inhemska ekonomin?

I takt med att exportöverskottet stiger börjar också den inhemska ekonomin att växa – om än med viss fördröjning. Det framgår tydligt av lönestatistiken. Just nu ökar faktiskt timlönen i Japan med 1 procent, att jämföra med –1 procent 2012.

Företagen står därför inför högre lönekostnader 2018. Detta har emellertid inte på allvar slagit igenom i detaljhandeln ännu, men priserna har börjat stiga. Landets samlade BNP väntas dessutom öka med 2 procent 2017, upp från 1 procent 2016, och sannolikt är det den privata konsumtionen som bidrar mest till den här uppgången.

Sammantaget är Japan väldigt beroende av det globala uppsvinget, och konsumtionen kan bara fortsätta öka så länge världskonjunkturen förblir stark.

Vad är det som driver efterfrågan på robotteknik?

Efterfrågan på industrirobotar har historiskt sett varit störst i bilindustrin, där dessa har bidragit till en effektivare produktion. Men eftersom robottekniken är mer avancerad och billigare idag, har användningen av robotar spridit sig även till andra branscher. Idag står bilindustrin för ungefär hälften av efterfrågan på robotar.

En stor förändring har skett i och med samarbetsrobotarnas frammarsch. Här arbetar människor och robotar tillsammans, och några av de företag som vi träffade tror på kraftigt ökad försäljning tack vare trenden med ökad automatisering. Hos IFR (International Robotics Federation) förutspår man en ökning i försäljningen av industrirobotar på 10-15 procent. Och än viktigare: försäljningen av samarbetsrobotar väntas öka tiofalt mellan 2016 och 2020 (Robo Global). Vi anser därför att förutsättningarna är goda för företag som levererar kritiska komponenter till dessa robotar.

I fråga om efterfrågan globalt på robotteknik räknar man med att den kommer att öka från 71 miljarder dollar 2015 till 188 miljarder dollar 2020. Sammantaget betyder det att vi fortsätter att leta efter företag som påverkas positivt av automatiseringstrenden.

Det ser riktigt bra ut inom robotteknik och automatisering. Kommer den här utvecklingen att hålla i sig?

Jag tror på tillväxt under flera år framöver. Men som placerare vet vi att detta är konjunkturberoende, även om tillväxttalen blir strukturellt höga under många år.

Ett viktigt syfte med vårt besök i Tokyo var att undersöka utvecklingen inom automatisering, och inte minst se hur ett av våra bolag som vi investerat i, Nabtesco, ligger till för att kunna dra nytta av utvecklingen. Bolaget är ett innehav i fonden Nordea Global Stars.

Många av industriföretagen i Japan använder sig av robotteknik, och den viktigaste slutsatsen är att utvecklingen inom automatisering fortfarande är stark och att takten ökar.


Denna artikel är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och skall inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut.

Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt.

Nordea Global Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

 

 

Joakim Ahlberg
Joakim Ahlberg arbetar som aktieanalytiker i Nordeas förvaltningsteam Fundamental Equities
Image text

 

 

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt