Sasja Beslik in dialogue with NGO representative Samir Lemes in front of a heavily polluting steel factory in Bosnia and Hercegovina.
Av:
Nina Azoulay

Tio års arbete med hållbarhet

Idag mäts och bedöms alla företag utifrån klimathänsyn och socialt ansvar när vi i Nordeas kapitalförvaltning ska besluta om en investering. Men hållbarhet handlar inte bara om att göra något för världen – det är affärer också, och bra sådana. Vi ser tillbaka på tio år av hållbara investeringar, och kan också avslöja vad nästa steg blir i Nordeas hållbarhetsarbete.

Se filmen som beskriver Nordeas 10 år långa arbete med hållbarhetsfrågor

Kolkraft och koldioxidutsläpp eller återanvändning och förnybar energi? Det är några av de parametrar som alla företag mäts på när Nordea ska besluta om man ska investera i dem eller inte. Så har det varit i tio år nu.

När Nordea 2007, som första storbank i Norden, undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar – de så kallade Principles of Responsible Investments (PRI) – inleddes en resa där målet alltjämt ligger långt i fjärran, men som i grunden har förändrat Nordeas sätt att välja bolag att investera i.

– Det viktigaste är att vi har förändrat vårt sätt att se på en investering. Idag är aspekter som rör miljö, socialt ansvar och ägarstyrning väldigt viktiga när en fondförvaltare ska välja sina aktier, och så var det inte tidigare. Och det är inte bara för att det är rätt sak att göra, utan också för att det är en del av riskbedömningen och bättre business för oss, säger Sasja Beslik, som är chef för Sustainable Finance i Nordea. Han kom till Nordea 2009 och fick i uppdrag att göra PRI till en del av kapitalförvaltningen.
 

 

Den stora utmaningen

PRI är en rad målsättningar om hållbarhet och handlar om att skapa ett finansiellt system där man tar ansvar för frågor som klimatförändringar, förnybar energi och barnarbete.

För Sasja Beslik var det svåra inte att få fondförvaltarna att väga in de här kriterierna när de tog ställning till en aktie, utan att göra dem till en del av själva beslutsprocessen.

- Det var ett stort steg, säger han.

Något av det första han tog itu med var därför att utveckla ett verktyg för att utvärdera företagen och deras potential, med utgångspunkt i de så kallade ESG-kriterierna. ESG står för Environmental, Social och Governance (miljö, socialt ansvar, ägarstyrning), och i utvärderingen ser man om ett företag exempelvis påverkar klimatet genom att släppa ut koldioxid, eller om det har en plan för att öka användningen av förnybar energi.

- Den kunskap som vi får på det här sättet ger oss en bättre förståelse av de företag vi investerar i, så att vi får en bättre investeringsposition och bättre avkastning. Så jag tror att vi gör världen bättre, även om det är en indirekt effekt av värdeskapande och god avkastning, säger Sasja Beslik.
 

 

 Hetal Damani, Co-head Responsible Investments, Nordea
Hetal Damani, chef för teamet för ansvarsfulla investeringar, Nordea

 

Viktig milstolpe

2010 började Nordeas team för hållbara investeringar att resa runt och besöka företag runtom i världen. Sådant ger effekt, menar Sasja Beslik.

- Vi får värdefull information och kan visa våra kunder vad vi gör och hur vi arbetar. Det tänker vi fortsätta med.
Under åren som följer grundas Nordea Star-fonderna, som placerar i företag som arbetar seriöst med ESG-frågor. Nordea börjar utesluta företag involverade i tillverkning av klustervapen, etc. Nordea börjar också stödja satsningar som syftar till att minska förbrukningen av vatten och kol.

- För mig är de stora milstolparna inte de enskilda handlingarna, som att utesluta företag som gör stora affärer i kolindustrin, utan snarare att vi driver företag i rätt riktning och uppmärksammar dem på att det kan löna sig att ta ett miljömässigt och socialt ansvar, säger han.
 

 

Hetal Damani besøger en kobbermine i Chile
Hetal Damani besöker en koppargruva i Chile

 

En revolution av hållbarhet

Nordea är inte ensamma i sin övertygelse att ESG och hänsyn till människor och miljö är kännetecken på både ansvarsfullhet och goda affärer. Det blev tydligt på den första Nordic Sustainable Finance Conference, som Nordea anordnade i september i år.

- Det är intressant att se den evolution – kanske rentav revolution – som har skett de senaste fem åren. Hållbarhet har blivit business, helt enkelt, sa Jan Erik Saugestad, direktör för den norska finanskoncernen Storebrand Asset Management.

Föga anade Sasja Beslik vilken väg utvecklingen skulle ta när han började i Nordea.

- För tio år sedan trodde jag inte att det skulle bli en sådan utmaning att få folk att fatta något som var så solklart för mig. Vi måste sluta med kortsiktiga och ohållbara investeringar och istället satsa på långsiktiga och hållbara investeringar. Både företagen, samhället och miljön tjänar på det. Idag kan jag se att vi gjort flera viktiga framsteg under de senaste tio åren. Men än är det långt kvar, säger han, och avslöjar sedan vad som blir Nordeas nästa stora steg i riktning mot hållbarhet.

- Det blir att börja arbeta på samma sätt med utlåning. Det jobbet sätter vi igång med i januari. På så sätt kan vi lösa frågan om ansvar för miljö, sociala aspekter och ägarstyrning gentemot både de företag vi placerar pengar i och de företag som vi lånar ut pengar till.
 

 

Sasja Beslik tager en vandprøve fra en brønd i Hyderabad, India.
Sasja Beslik tar ett vattenprov från en brunn i Hyderabad, India.

Nordea Emerging Stars, Nordea Global Stars och Nordea Nordic Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A. Nordea Swedish Stars och Nordea Swedish Bond Stars förvaltas av Nordea Funds Ab.

 

 

Läs mer om PRI:s sex hållbarhetsprinciper