Glödlampor
Av: Cecilia Blomberg

Prisbelönade sverigeförvaltare spår trenderna i marknaden

Året 2017 prisades Nordea Swedish Ideas som bästa Sverigefond och förvaltningsteamet bakom fonden blev uppmärksammade för sina idéer och för att våga gå sin egen väg. Men vad hände sen, när prisutdelningarna och medieuppvaktningen var över? Fondmagasinet har träffat förvaltarna för att höra om hur de ser på den svenska marknaden och framtida trender.

Att bli tilldelad ett pris för bästa fond är ett fint betyg på ett arbete väl utfört. Men med detta kommer också förväntningar, nya investerare strömmar till med förhoppning om lika goda resultat även i fortsättningen. För teamet bakom Nordea Swedish Ideas handlar det till stor del om att göra sin hemläxa väl och om att utmana. Att utmana marknadens och, inte minst, sina egna teser.

– Vi arbetar med en djupgående analys och har en investeringshorisont på tre till fem år, säger Filippa Gerstädt, en av de ansvariga förvaltarna för fonden. Det gäller för oss att stå fast vid de investeringsteser vi kommer fram till, även om marknaden anser något annat.

Men det handlar också om att våga utmana våra egna beslut om det visar sig att förutsättningarna ändras.

Klädbolaget Hennes & Mauritz (H&M) utmaningar har varit hett omdiskuterat i media under året. H&M är också ett typiskt exempel på ett bolag där John och Filippa gått mot strömmen.

H&M - ett case mot strömmen

H&M har de senaste åren genomgått en stor transformation som har tagit tid, detta tillsammans med svaga försäljningssiffror och ständigt ökande lager har lett till kraftigt negativ kursutveckling för bolagets aktiekurs. Även om bolagets tranformationsresa ännu inte är över har teamet bakom Swedish Ideas gått emot strömmen när det gäller Stockholmsbörsens klädjätte.

– För fem år sedan gjorde vi en analys av H&M där våra slutsatser var att bolaget var utsatt för ett antal tuffa trender som skulle utmana H&Ms affärsmodell och vinstgenerering, säger Filippa. Vi valde då att inte alls vara investerade i bolaget. Under 2017 påbörjade vi en investering i aktien, fortsätter hon. Vi började se ökad självinsikt och handlingskraft från H&M där takten på butiksexpansionen drogs ned och ett antal initiativ för att korta ledtider mot butik startades, samtidigt som utrullning av IT-plattformar skulle ge en mer integrerad och snabbfotad affärsmodell (där bl a lager i fysiska butiker och online länkas samman). Vi har under senaste året också ökat till en övervikt i aktien.

Valet att inte äga H&M visade sig vara en god affär och har varit en bidragande faktor till att Swedish Ideas så kraftigt har överträffat index de senaste åren. Men sedan aktien togs in i fonden har den tyngt utvecklingen och först under senaste månaden har aktien fått ett lyft.

– När företag går igenom dessa stora transformationer, som H&M just nu är inne i, är det svårt att veta exakt när vi får betalt, menar John. Men vår vy är att någon gång under närmaste kvartalen kommer den negativa utvecklingen att vända. Eftersom både en stor del av aktierna är utlånade (blankade) samt att många institutioner är underviktade aktien, eller inte äger den alls, ser vi en potential för ökad efterfrågan i H&M-aktien, fortsätter han.
 

Trender i marknaden

I John och Filippas arbete ingår kontinuerliga analyser av bolag, marknader men även marknadens trender.

– Det går trender i hur bolag ska se ut. Förvärv kan leda till stora diversifierade bolag, eller konglomerat, något som aktiemarknaden ibland uppskattar, säger John Hernander, som också är ansvarig förvaltare för Swedish Ideas tillsammans med Filippa. När det sedan blåser åt andra hållet belönas bolag för renodling genom avyttring av verksamheter där man t.ex. saknar synergier med övriga delar av bolaget. Just nu ser vi en trend mot den senare – uppdelningar diskuteras flitigt och nya bolag tillkommer till börsen från avknoppningar, fortsätter han.

I Sverige såg vi under förra året t.ex. SCAs uppdelning av konsumentprodukterna från skogsbolaget, som förblev SCA, genom bildandet av Essity. Under den här sommaren har vi sett två stora avknoppningar – bildandet av Epiroc, vilket nu är gruvdivisionen, från Atlas Copco och Veoneer, som ska specialisera sig på elektronik och aktiv säkerhet, från Autoliv.

– I och med uppdelningen av de två bolagen har vi uppdaterat våra analyser. Autoliv är idag ett stort innehav i både Swedish Stars och Swedish Ideas, medan vi för tillfället inte äger Atlas Copco i någon utav portföljerna (augusti), avslutar John.

En viktig del i John och Filippas arbete är också att besöka bolag. Några av de bolag de besökt är Getinge och Veoneer.

Viktiga bolagsbesök under året

Getinge

I februari besökte John Hernander Getinges anläggning i Tyskland. Getinge är ett medicinsktekniskt bolag med produkter som bland annat hjärt-lungmaskiner och respiratorer. Historiskt sett har Getinge växt kraftigt genom ett stort antal förvärv men under de senaste åren har fokus varit mer på att konsolidera dessa förvärv och utnyttja de fördelar som finns från att vara en gemensam koncern.

– Getinges aktieägare har varit hårt prövade under senaste åren då aktien har utvecklats mycket svagt på frekventa besvikelser vad gäller orderingång, försäljning och resultat, säger John.  Efter att ha delat upp Getinge i två bolag, Getinge och Arjo, ser nu Getinge ut att ha passerat den mest intensiva perioden vad gäller förändringar vilket gör att bolaget kan bli mer externt än internt fokuserad. Dock kvarstår problematiken relaterat till kvalitetssäkring av produktion och produkter till viss del.

Getinge har varit ett innehav i både Swedish Ideas och Swedish Stars under flera år och förvaltningsteamet har haft en kontinuerlig dialog med bolaget under hela den här perioden.

– Trots tidigare utmaningar kvarstår vår vy att det finns stora möjligheter att öka lönsamheten från effektiviseringar, konsolideringar och besparingar och nya ledningen verkar bättre lämpad att frigöra den potentialen, avslutar John.

Veoneer

Bilsäkerhetsföretaget Autoliv delade upp bolaget i två delar under början av juli 2018. Det nya bolaget Veoneer bildades och delades ut till aktieägarna. Veoneer innehåller Autolivs tidigare verksamheter inom aktiv säkerhet exempelvis utrustning för att undvika att en olycka sker, förarsupportsystem och produkter för självkörande bilar. Autoliv kommer fortsättningsvis fokusera på passiv säkerhet vilket inkluderar säkerhetsbälten, rattar och krockkuddar. Idag är både Autoliv och Veoneer viktiga innehav för Swedish Ideas. Under september besökte John och Filippa Veoneer och deras produktionsanläggning i Vårgårda.

– Under kommande år, från och med slutet av 2019, räknar vi med att Veoneer kommer att visa stark tillväxt, säger John. Orderboken har ökat kraftigt sedan 2016 då Veoneer lanserade många nya produkter och fokus under åren 2019-2020 kommer att vara skala upp produktionen för att möta denna efterfrågan. I anläggningen vi besökte i Vårgårda räknar Veoneer med att under nästa år addera en ny produktionslina varannan månad – detta indikerar en mycket starkt produktionstillväxt. Vår vy är att Veoneer har ett mycket kraftigt produkterbjudande och räknar med bolaget kommer vara en av marknadsledarna inom sensorer under kommande år, avslutar han.

 

 

Nordea Swedish Ideas Equity Fund tillväxt förvaltas av Nordea Funds Ab