stjärnhimmel
Av:
Cecilia Blomberg

Räntefonden som är vår nya stjärna

Nu förstärker vi vår familj av stjärnfonder med Nordea Swedish Bond Stars. Fonden är en av de absolut första i sitt slag. Här får du träffa fondens förvaltare och chefen för Nordeas team för ansvarsfulla investeringar som berättar mer.

man med en stjärna

Våra Starsfonder har fått sitt namn för att de bara investerar i företag som är verkliga stjärnor på att hantera risker och möjligheter relaterade till miljö, socialt ansvar och affärsetik. Förvaltarna för Starsfonderna hittar dessa företag genom att kombinera traditionell finansiell analys med såkallad ESG-analys. En analys där man särskilt tittar på hur duktiga företagen är på att arbeta med miljö, sociala frågor och affärsetik i sin verksamhet. 

Nu när vi lanserar Nordea Swedish Bond Stars kan vi konstatera att det är en av de absolut första räntefonderna som använder ESG-analys för att uppnå en hållbar portfölj.

Vi träffar Anette Eineljung, fondens förvaltare, som har varit en av de drivande i skapandet av fonden som berättar om hur idén om att lansera fonden kom upp.

Anette Eineljung
Anette Einejung, fondförvaltare Nordea Swedish Bond Stars

– Vi har sett ett ökat intresse, både från institutioner och från privatpersoner, att placera i fonder som fokuserar på ESG-frågor. Vi har sedan ett par år tillbaka investerat i gröna obligationer i alla våra räntefonder men nu vill vi ta det till en ny nivå och göra någonting ännu bättre, säger Anette. Detta är alltså ett samarbete med teamet för ansvarsfulla investeringar och ränteteamet i Stockholm. Teamet för ansvarsfulla investeringar gör en ESG-screening på alla bolag som vi kan investera i och sedan implementerar vi den i vår investeringsprocess.

– Den här fonden är en meddelång till kort obligationsfond med en duration på mellan ett till tre år. Vi investerar främst i svenska men också europeiska företagsobligationer och dessa ska alltså ha en godkänd ESG-rating från vårt team för ansvarsfulla investeringar för att vi ska kunna investera, säger Anette. 

Investerar inte i bolag som producerar fossila bränslen eller kol

Alla Nordeas aktivt förvaltade fonder omfattas av Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar vilket innebär att fonderna granskas för att hitta företag som bryter mot internationella normer.

– Hittar vi företag som bryter mot normer, uppsatta av exempelvis FN, inleder vi dialog för förändring. De företag som saknar vilja eller förmåga att förändras kommer vi att utesluta. Specifikt för Nordea Swedish Bond Stars är att vi inte heller kommer att investera i producenter av fossila bränslen och kol.

– Genom att lyfta in ESG-analysen i förvaltningen så eliminerar vi en del av riskerna som kan finnas, speciellt när det gäller affärsetik, fortsätter Anette. Vi har ju haft en del exempel under de gångna åren på bolag som inte levt upp till kraven som man bör kunna ställa på bolag. Och jag tror att om vi istället från början eliminerar dessa risker så kommer det att kunna gynna avkastningen för andelsägarna i fonden över tid.
 

Katarina Hammar, chef för Nordeas team för ansvarsfulla investeringar
Katarina Hammar, chef för Nordeas team för ansvarsfulla investeringar

Först i sitt slag

Katarina Hammar som är chef för Nordeas team för ansvarsfulla investeringar menar att Nordea Swedish Bond Stars är den första räntefonden i Sverige med denna inriktning.

– Idag finns det ingen räntefond med denna typ av ESG-screening, säger hon. Det finns ett antal fonder som investerar i så kallade gröna obligationer men det tycker vi bara är ett steg. Vi har gått ett steg längre eftersom vi inte bara investerar i gröna obligationer utan också gör denna helhetsanalys av de bolag som ger ut obligationerna, säger Katarina.


Även en räntefond kan utöva positiv påverkan

I Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar så är ett aktivt ägarskap en viktig del. En räntefond äger inte andelar av företag men Anette menar att ett positivt påverkansarbete ändå är möjligt.

– Skillnaden mellan aktieförvaltning och ränteförvaltning är exempelvis att vi inte kan vara delaktiga på bolagsstämmor eller rösta med fötterna, det vill säga sälja av aktier vid missnöje, säger Anette. Men i kraft av vår storlek som en av Sveriges absolut största obligationsinvesterare så kan vi utöva finansiellt tryck och påtryckningar när bolagen ska ge ut sina obligationer. Vi interagerar med bolagen och träffar dem regelbundet för att ta upp dessa frågor och ställa dessa krav, avslutar hon.