Hetal Demani är ESG-analytiker på Nordea Asset Management
Av:
Thomas Jensen

Så arbetar teamet för ansvarsfulla investeringar

Träffa Nordeas team för ansvarsfulla investeringar. Det här är teamet som packar resväskan med myggnät och regnstövlar och som har som främsta uppgift att djupgranska de företag som Nordeas fonder placerar i - från helt andra perspektiv.

En av de tolv personerna som ingår i teamet för ansvarsfulla investeringar finns nästan alltid på någon flygplats eller är på väg till något företagsmöte. I resväskorna finns sällan kostymer och dräkter. Istället innehåller de ofta shorts, myggnät eller regnstövlar, beroende på resmålet.

Ett av teamets uppgifter är att analysera och skaffa sig god kännedom om företagen som ingår i Nordeas fyra Stars-fonder: Nordea Emerging Stars, Nordea Nordic Stars, Nordea Swedish Stars, Nordea Global Stars nya Nordea Swedish Bond Stars. Och man får inte god kännedom om ett företag om man sitter vid ett skrivbord i Sverige eller Danmark. Man måste ut och besöka företagen och deras fabriker. Det kan handla om en textilfabrik i Bangladesh som tillhör en leverantör till H&M, indiska underleverantörer till stora amerikanska läkemedelsbolag eller en trädplantering i Brasilien som tillhör StoraEnso.

- Vi beger oss in i djungeln om så krävs, säger Hetal Damani, som är chef för Nordeas team för ansvarsfulla investeringar, med ett leende. Det betyder mycket för oss att besöka företagen på plats. Då kan vi få en fullständig bild av verksamheten och kontrollera att företagens rapporter stämmer med verkligheten. Under besöken träffar vi också medarbetare, frivilligorganisationer och representanter från lokalsamhället.

 

Så arbetar teamet för ansvarsfulla investeringar - se den korta filmen som beskriver teorin bakom Nordeas arbetssätt med ansvarsfulla investeringar och ESG (miljö, socialt ansvar och affärsetik)

 

Räcker vattnet?

En annan viktig fråga för teamet för ansvarsfulla investeringar är hur företagen hanterar vattenbrist och andra utmaningar som klimatförändringen ger upphov till. På många platser runtom i världen kan företagen inte vara säkra på den framtida råvarutillgången för sin produktion. Tillgången på vatten är mycket viktig för många företag, men också för städerna där företagen finns.

Företagen i fonden Nordea Emerging Stars, som verkar i branscher och regioner där det finns risk för vattenbrist, fick tidigare ett brev som de sannolikt inte får särskilt ofta från sina aktieägare. Teamet för ansvarsfulla investeringar bad dem att redovisa sin vattenkonsumtion och hur de hanterar frågan om vattenbrist i sin verksamhet. 36 procent av företagen som fick brevet lämnade en rapport eller lovade att lämna en rapport inom en snar framtid.

 - Företag ställs inför både risker och möjligheter (både fysiska och juridiska) som är förknippade med klimatförändringarna,  de som själva tar initiativ till att hantera situationen får ett bättre utgångsläge i framtiden, avslutar Hetal Damani.