glad tjej i solstol
Av:
Cecilia Blomberg, Fondmagasinet

Så påverkar vädret dina investeringar

Maj månad blev en rekordsättare på många sätt när det gäller vädret i Sverige. Vid de flesta mätstationer utom i nordligaste Norrland har det blivit nya majrekord för medeltemperaturen. På vissa håll har det tidigare värmerekordet slagits med hela två grader. Många har njutit av denna högsommarvarma vår men kan dessa extrema väderförhållanden påverka dina investeringar?

Redan tidigt i maj drog högsommarvärmen in över Norden med rekordnoteringar på många håll. Samtidigt var det kallare än vanligt i södra delarna av Europa och på andra håll i världen har vi under maj månad sett extrem nederbörd med översvämningar som följd. Om just maj månads extrema väder beror på klimatförändringar eller normala svängningar i vädret är svårt att säga. Men att vår livsstil påverkar allmänna utvecklingen av klimatet är de flesta forskare säkra på.

Att vädret påverkar oss som människor är uppenbart. Ibland påverkas vi positivt, som när vi kan ha badsemester hemma i Sverige i maj, men ofta är det negativt. I Norden har bristen på nederbörd lett till stor brandrisk och översvämningarna runt om i världen har drabbat många fattiga som förlorat både hem och boskap.


Påverkar vädret våra investeringsbeslut?

Mycket forskning har gjorts kring om vi agerar olika som investerare beroende på om det är varmt, soligt, mörkt eller regnigt. Det finns undersökningar som visar att vädret kan påverka den allmänna trenden hos börskurserna.

Exempelvis påstod professor William Goetzmann i en studie att professionella kapitalförvaltare och investerare är mer benägna att se aktier som övervärderade och därmed är mer benägna att sälja om vädret utanför är dåligt. Om det stämmer skulle det också kunna betyda att vi som investerare ser extra positivt på ett bolags framtidsutsikter och gärna investerar om solen skiner.

Hur ser det då ut om vi tar den tesen och tittar på Stockholmsbörsens utveckling den senaste månaden? Med tanke på hur vackert väder det varit så torde alltså utvecklingen ha varit väldigt positiv. Och börsen steg under den första delen av månaden men sedan, då värmeböljan var ett faktum över hela landet så föll faktiskt aktiekurserna.


Påverkar vädret värdet på våra investeringar?

Ett tydligare samband går att se om vi tittar på hur vädret påverkar värdet på våra investeringar. Att extremt väder kan lamslå en hel ekonomi och skuldsätta ett helt land är ingen nyhet men omfattningen för detta har ökat dramatiskt under de senaste decennierna.

Enligt WWF så kostade naturkatastrofer 5-6 gånger mer under detta sekels första tio år än på 70-talet. Det visar WMO:s rapport Atlas of Mortality and Economic Losses from weather, climate and water extremes (1970-2012). Huvudanledningen är de höjda kostnaderna för översvämningar. Kostnaderna låg på 7 450 miljarder kronor (864 miljarder dollar) under förra decenniet, vilket motsvarar nästan två gånger Sveriges årliga BNP.  

Både stater, bolag och privatpersoner måste vara beredda på att antalet extrema väderhändelser kommer att öka och se till att skydd av människor, egendom och verksamhet finns på plats.
 

Med samma tillväxt i vattenförbrukningen och utan ytterligare effektivitetsvinster uppskattas att den globala efterfrågan på vatten kommer att växa från 4,5 biljoner kubikmeter idag till 6,9 biljoner kubikmeter före 2030. Förutsägelsen är 40 procent över den för närvarande tillgängliga och tillförlitliga vattenförsörjningen.
Ur studien Water Risks for Swedish Businesses

Brist på vatten

Den senaste tidens varma och soliga väder i Sverige har gjort att vi haft stor brandrisk och vattenransonering på flera håll i landet. Detta har kanske gett oss här i Norden en påminnelse om hur snabbt det kan bli känsligt läge när nederbörden uteblir. Men på många håll i världen råder ständig brist på vatten och eftersom många företag är helt beroende på tillgång till vatten i sin produktion är detta ett stort hot mot företagens framtida utveckling.

Vi på Nordea har länge varit medvetna om denna risk och analysen kring hur vattenbristen påverkar bolag vi investerar i eller vill investera i framöver är en del av vår urvalsprocess. Exempelvis så utförde Nordea Asset Management, tillsammans med Swedish Water House och Stockholm International Water Institute, en studie år 2014 kring vattenrisk för svenska bolag (Water Risks for Swedish Businesses).

I studien kan man bland annat läsa följande:

– Med samma tillväxt i vattenförbrukningen och utan ytterligare effektivitetsvinster uppskattas att den globala efterfrågan på vatten kommer att växa från 4,5 biljoner kubikmeter idag till 6,9 biljoner kubikmeter före 2030. Förutsägelsen är 40 procent över den för närvarande tillgängliga och tillförlitliga vattenförsörjningen.

När man läser detta blir det väldigt tydligt att de företag som är bra på att minimera åtgången av vatten i sin produktion och som har en tydlig plan för att trygga sin vattentillförsel är de som kan vara lönsamma även i framtiden.

Kan du påverka vädret med dina sparpengar?

Slutsatsen blir att vädret och framförallt det extrema vädret, som nu dessutom verkar bli allt vanligare, i allra högsta grad kan påverka dina investeringar. När du sparar i exempelvis en aktiefond är det därför viktigt att se till att dina pengar investeras i företag som har kontroll över de risker som det extrema vädret och vattenbristen för med sig.


Det positiva är att du faktiskt kan vara med och påverka den långsiktiga väderutvecklingen, klimatet, genom dina investeringar. Om du väljer att spara hållbart kan du kraftigt minska ditt personliga koldioxidavtryck, det vill säga de koldioxidutsläpp som just du ansvarar för genom ditt leverne. Väljer du dessutom att investera i bolag som har som affärsidé att hitta lösningarna för en klimatsmart framtid är dina sparpengar med och arbetar för att motverka den globala uppvärmningen.