France

Så påverkar valet i Frankrike dina placeringar

Ingen vågar gissa på utgången i det franska valet. Däremot råder stor enighet om att resultatet får stor betydelse för det europeiska samarbetet. Men vad betyder valet för dina placeringar?

Visa mer om:
Aktiemarknad
Europa

Hela Europa håller andan när fransmännen i april och maj går till valurnorna för att välja landets nästa president. Efter förra årets överraskande valresultat i Storbritannien och USA har opinionsundersökningarnas trovärdighet fått sig en ordentlig knäck. Det skapar osäkerhet – även på finansmarknaden.

- Men vår bedömning är att den finansiella risken är överdriven. Vi tror på Europa och har en övervikt av europeiska företag i vår aktieportfölj, säger Nordeas chefsstrateg Michael Livijn, som följer valet i Frankrike med stort intresse.
 

"Det råder ett osunt politiskt klimat i Frankrike just nu, och därför är det inte alls omöjligt att utgången av presidentvalet blir en obehaglig överraskning"
Mette Zølner, lektor vid Handelshögskola i Köpenhamn och expert på fransk politik och samhällsfrågor

Den politiska situationen i Frankrike

Det franska presidentvalet sker i två valomgångar. Om ingen av kandidaterna får mer än 50 procent av rösterna i den första omgången, går de två kandidaterna med flest röster vidare till den andra valomgången. Den som vinner den andra omgången blir Frankrikes nästa president.

- Det råder ett osunt politiskt klimat i Frankrike just nu, och därför är det inte alls omöjligt att utgången av presidentvalet blir en obehaglig överraskning, säger Mette Zølner, lektor vid handelshögskolan i Köpenhamn och expert på fransk politik och det franska samhället.

Hon syftar på det högernationalistiska partiet Front National, som med sin karismatiska ledare Marine Le Pen i spetsen går till val med löften om franskt utträde ur EU och betydligt hårdare immigrationspolitik. Opinionsundersökningarna har under en längre tid haft Marine Le Pen som klar vinnare av den första omgången, med 26 procent av rösterna.

- Frankrike har inte helt återhämtat sig från den ekonomiska krisen ännu. Arbetslösheten ligger på cirka 10 procent, landet har fortfarande kvar sitt undantagstillstånd efter flera terrorangrepp som skapat oro i förorterna och den politiska debatten har präglats av korruptionsanklagelser. En del av fransmännen är osäkra på framtiden och besvikna på de etablerade partierna. Marine Le Pen vinner på att hon är ny och vill ändra på saker och ting. Hon är en populist och serverar enkla lösningar på komplexa problem, säger Mette Zølner.

En fara för demokratin

Frankrike var ett av de sex länder som var med och grundade EU på 1950-talet, och är fortfarande en nyckelstat i det europeiska samarbetet, inte minst i relation till euron. Det skulle därför få konsekvenser för hela Europa om EU-kritikern Marine Le Pen blir Frankrikes nästa president.

- Om det franska folket väljer bort EU får det betydligt större konsekvenser än Brexit, eftersom Storbritannien redan innan stod utanför eurosamarbetet. Om ett euroland lämnar får detta stora konsekvenser för Europa och europeisk ekonomi, säger Michael Livijn, som dock fortfarande litar på opinionsmätningarna.

- Opinionsmätningarna slog fel när Storbritannien förra året röstade om att lämna EU. Men felmarginalen måste vara fyra till fem gånger större den här gången, om Marine Le Pen ska vinna, säger Michael Livijn och hänvisar samtidigt till en Eurometer-undersökning från november 2016, som visar att 68 procent av fransmännen är positiva till euron.

- Även om Marine Le Pen skulle vinna valet och tvinga fram en folkomröstning om Frankrikes deltagande i eurosamarbetet, skulle det ändå bli svårt att få majoritet för en fransk sorti ur EU.

Val i Europa 2017

Frankrike: Håller presidentval 23 april och 7 maj.

Italien: Sedan italienarna i december röstat nej till en författningsändring och fått premiärministern att avgå räknar man med ett parlamentsval under våren så att landet kan få en ny premiärminister och regering.

Frankrike: Håller val till parlamentet 11 och 18 juni.

Tyskland: Tidigast 27 augusti och senast 22 oktober ska val hållas till parlamentet (och val av kansler).

Synkront globalt uppsving

På finansmarknaden märks osäkerheten kring valet i Frankrike på att ränteskillnaden mellan Tyskland och Frankrike har ökat de senaste månaderna. Den är dock inte större än att både Frankrike och övriga europeiska länder har klarat sig hyfsat bra ekonomiskt under 2017, menar Michael Livijn.

- Generellt ser världsekonomin rätt stark ut just nu. Det finns optimism i Kina, och både USA och Europa har en bra ekonomisk utveckling, med sjunkande arbetslöshet och höga förtroendesiffror bland företagen.

Makroekonomisk statistik visar på ett synkront globalt uppsving, men har detta gett avtryck i företagens intjäning? Ja, menar Nordeas chefsstrateg.

 - Analytikerna är ofta lite för optimistiska och får sedan sänka prognoserna när företagen släpper sina resultatrapporter. Men när de europeiska företagen publicerade sina resultat för fjärde kvartalet 2016 var det mer än hälften som överträffade analytikernas prognoser, och det tyder på att en del analytiker underskattade de goda intjäningsmöjligheterna i Europa just nu, säger Michael Livijn, som ser positivt på möjligheterna för svenska placerare.

 - När vi passerat valet och har den politiska oron bakom oss ser det riktigt bra ut igen. Vi rekommenderar våra kunder att ha is i magen och hålla fast vid sin placeringsstrategi.