Esso
Av:
Thomas Jensen

Så pressade investerare ExxonMobil att ta klimatförändringarna på allvar

Världens största noterade olje- och gasföretag, ExxonMobil, har pressats av sina investerare, däribland Nordea, att öppet dokumentera hur deras verksamhet påverkas om temperaturstegringen ska hållas under två grader.  

Det är inte frivilligt som ledningen i ExxonMobil nu kommer börja analysera och rapportera kring hur ökat politiskt fokus på klimatförändringar och striktare lagstiftning gällande koldioxidutsläpp kommer att påverka företaget. Investerare har arbetat för att öka transparensen i ExxonMobil gällande klimatförändringar i flera år. Vid årsstämman i Dallas i år lyckades de så få majoritet för att förslaget skulle gå igenom.

- Det här kanske framstår som en väldigt liten seger, men sett ur ett större perspektiv, med hänsyn till hur mäktiga dessa företag är, så var det en riktigt stor bedrift, säger Hetal Demani som leder Nordeas team för ansvarsfulla investeringar.

Världens största investerare stod bakom förslaget

I fallet kring ExxonMobil har Nordea vid två tidigare tillfällen röstat för att öka transparensen när förslaget har tagits upp. I år var två av världens största investerare, BlackRock och Vanguard, med och backade upp för att förslaget skulle gå igenom. Efter det att klimatavtalet klubbades igenom i Paris 2015, finns en ökande oro bland investerare att aktiekurserna för de bolag som har en aktiv produktion och reserver av fossila bränslen kommer minska drastiskt i värde.

Investerare tar ställning

Exemplet med ExxonMobil, där företagets ägare, deras investerare, tar ställning och ställer krav, visar att investerare tänker på sina investeringar ur ett större perspektiv och inte bara på sina individuella innehav.

- Om ett företag förorenar vatten på en sida av en flod kommer andra företag vid andra sidan av floden att påverkas negativt. Som investerare med många olika innehav vill du därför inte att ett bolag maximerar sina vinster genom att förorena vattnet, eftersom det ger negativa konsekvenser till bolagen vid den andra sidan av floden, säger professor Elroy Dimson, vid Cambridge Judge Business School, som har studerat aktivt ägarskap i över tio år. Han menar också att man inte bara kan sälja sina aktier i ett bolag för att slippa ta ställning i frågorna.

18,000,000,000,000 euro ger inflytande

Investerare och banker fokuserar mer och mer på att gå samman för att utöva aktivt ägarskap. IIGCC, ett nätverk med 130 av de största bankerna, pensionsfonderna och investeringsföretagen i Europa är ett bra exempel. Deras medlemmar förvaltar stora summor av pengar, 18 biljoner euro för att vara exakt. De har gått samman för att exempelvis ta fram guidelines, som företag verksamma inom olja och gas och bilindustri kan använda för att analysera och rapportera hur klimatförändringarna påverkar deras företag.

- Klimatförändringarna som en investeringsrisk har verkligen åkt upp på agendorna för fondförvaltare och stora kapitalägare. Med hänsyn till det är IIGCC ett starkt forum för investerare att enas och göra en samlad insats. Det är väldigt viktigt för oss. Om jag sparade i en fond så skulle jag vilja veta att mina pengar användes till något positivt som förbättrar miljön, sammanfattar Hetal Demani.