tjej i affär
Av:
Jens Möller Madsen

Särskilt spännande med småbolag - förvaltarna berättar

Nordea Småbolagsfond Norden fick nyligen ta emot pris som bästa Nordenfond i Sverige. Vi har träffat Mats Andersson som förvaltar fonden och Jesper Gulstad som förvaltar European Small and Mid Cap Fund och som berättar mer om varför det är så intressant att investera i småbolag.

Visa mer om:
Europa
Småbolag
Mats Andersson
Mats Andersson

Mats, i Morningstar Fund Award 2017 tog Småbolagsfond Norden hem priset för bästa fond i kategorin Nordenfonder i Norge, Sverige och Finland. Vad är nyckeln till din framgång?
- Först och främst håller jag mig alltid strikt till min placeringsstrategi och ser långsiktigt på fondens placeringar. Jag satsar bara på bolag som har en tydlig och begriplig affärsmodell, och som följer den. De ska också ha en rimlig aktiekurs.

Kan du berätta mer om din placeringsstrategi?
- Ja, den innehåller fyra huvudpunkter; bolagets affärsmodell, ägarna, värderingen och den långsiktiga strategin. När det gäller affärsmodellen är det mycket viktigt att jag förstår modellen till fullo. Vem som äger bolaget är också en viktig punkt. Varje år har jag ett hundratal möten med de olika bolagens ägare och ledning, så att jag lär känna dem och deras bolag bättre. Jag besöker både sådana bolag som vi redan har tagit in i fonden och nya bolag, som kan bli aktuella för oss att ta in. De bolag som vi tar in i fonden ska också ha en rimlig aktiekurs, och så tänker jag långsiktigt. Flera av våra innehav har vi haft i många år.

Kan du ge ett exempel på ett bolag i fonden? 
- Jag har bland annat satsat på det svenska bolaget Fenix Outdoor. De har en mycket tydlig affärsmodell inom kläder och utrustning för friluftsliv. De har också en mycket tydlig målsättning om att växa, både organiskt och genom köp. Ett av deras mer kända varumärken är Fjällräven, som nu håller på att marknadsföras utanför Skandinavien, med stor framgång. Fenix Outdoors aktiekurs steg med nästan 60 procent förra året. Trots den kraftiga kursökningen har jag valt att behålla bolaget i portföljen, eftersom jag tror på affärsmodellen.

Bra avkastning på småbolagsaktier

Jesper Gulsted, som förvaltar Nordea EuropeanSmall and Mid Cap Fund, menar att alla sparare borde ha småbolag i sin aktieportfölj. Inte bara för att sprida risken, utan också för att det finns undersökningar som visar att småbolag över tid ger en meravkastning. Normalt går småbolagsaktier bra under perioder då de långa räntorna stiger på grund av förväntningar om stigande inflation, som i sin tur baserar sig på förväntningar om en tillväxt i ekonomin.

Jesper, hur väljer ni ut vilka bolag ni ska satsa på när det inte finns så mycket analysunderlag för de små bolagen?
- Framför allt ser vi till att träffa bolagens ledningar, gärna flera gånger, för att skapa oss en bild av företagskulturen och ledningen ser ut. Det är avgörande när det gäller investeringar i mindre bolag.

Vilka sektorer ser du som mest lovande? 
- Sektorerna på småbolagssidan är mycket spretigare än bland de stora företagen, där det ofta finns fler bolag som är direkt jämförbara med varandra. Därför tittar vi inte så mycket på sektorer utan snarare på branscher i snävare bemärkelse. Vi letar efter bolag som befinner sig i en särskilt lukrativ del av en viss värdekedja, så att de själva kan styra över sina priser och därmed sina marginaler under en hel konjunkturcykel. Sådana kvalitetsbolag kommer på sikt att ge meravkastning.

Är småbolagsaktierna mer volatila än storbolagaktier? 
- Europeiska småbolag har blivit betydligt mer professionella under de senaste 15 åren. Dessutom är småbolagens skuldnivåer rekordlåga och det betyder att småbolagsaktiernas utveckling faktiskt varit stabilare än storföretagsaktiernas i Europa under de senaste två åren. Detta kan också bero på att konjunkturkänsliga sektorer som Råvaror, Energi och Finans utgör en större del av storbolags-segmentet. Generellt brukar småföretag förknippas med en högre risk än storföretag, men bland annat på grund av den ökade professionalismen har skillnaden minskat markant under senare år.

 

Läs mer om Nordea Småbolagsfond Norden (säljs enbart inom Premiepensionssystemet)

 

Läs mer om Nordea European Small and Mid Cap Fund

 

Nordea Småbolagsfond Norden förvaltas av Nordea Funds Ab

Nordea European Small and Mid Cap Equity Fund förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.