Kloka maskiner är det nya guldet
Av:
Charlotte Holst

Smarta maskiner - en värdefull handelsvara

Under 2019 kommer miljarder att investeras i maskinintelligens, förutspår analysfirman Deloitte. Också bankvärlden satsar på maskinintelligens och data. Det anses vara den mest värdefulla handelsvaran just nu.

Visa mer om:
IT

Maskinintelligens är ett samlingsord för många olika tänkande maskiner som kan optimera processer för företag och organisationer samt underlätta för människor med snabbhet, logik och kapacitet. Maskinintelligens ska inte förväxlas med artificiell intelligens, som är det du möter om du talar med ”Siri” på din iPhone.

Maskinintelligens används i många sektorer. Ett ledande danskt sjukhus ”tränar” till exempel intelligenta maskiner att analysera de enorma mängder patientuppgifter – genetiska data, fotografier, vikt, längd – som finns lagrade i sjukhusets databas.

Intelligenta maskiner får allt mer uppmärksamhet och stort utrymme. Analysföretaget Deloitte skriver i sin årliga rapport över aktuella tekniktrender att näringslivet kommer att investera hela 31,3 miljarder dollar i maskinintelligens.

 
Intelligenta maskiner i bankvärlden

Deloitte tar också upp exempel från finanssektorn där maskinella säljare kan hantera upp till 27 000 samtal samtidigt på ett dussintal olika språk. Också hos Nordea är man mycket intresserad av digital teknik, datainsamling och maskinintelligens.

- Data är den mest värdefulla handelsvaran just nu, säger Brandon Mayo, chef för Wealth Advice and Development på Nordea Investment Solutions & Advisory Centre, där 180 personer arbetar med IT-utveckling.

Redan i dag samlar man in värdefulla upplysningar om hur kunderna använder bankens digitala kanaler.

- Kundernas användning av exempelvis mobilbanken, nätbanken och olika sparapplikationer ger oss upplysningar om deras beteendemönster. Vi kan analysera och förutse mycket utifrån hur kunderna använder våra digitala kanaler och därmed ge dem rätt erbjudanden. Det är något som det investeras mycket i, säger Brandon Mayo.

 

Så kan maskinintelligens skapa värde för ett företag

Kognitiv* insikt: Maskinintelligens kan ge djup insikt i vad som hänt tidigare i företaget, vad som händer nu och vad framtiden kan medföra. Det kan hjälpa cheferna att leda sina medarbetare i rätt riktning och höja deras prestationer.

Kognitivt engagemang: Är mest känt innanför hemmets fyra väggar. Det är den form av maskinintelligens som man får hjälp att sätta på teven eller reglera värmen med. Företag kan dra nytta av den inom kundservice där kognitiva säljare till exempel kan ge teknisk support eller svara på HR-frågor.

Kognitiv automatisering: Handlar om att automatisera arbetsuppgifter med hjälp av maskinintelligens. Deloitte tar bland annat upp ett försök där ett så kallat ”deep learning”-system analyserade röntgenbilder av tumörer 50 procent bättre än de mänskliga radiologerna.

Källa: Deloittes 2017 Tech Trends.

*Adjektivet ”kognitiv” är bildat av substantivet ”kognition” som handlar om hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information.

Data kan ge bättre service

Men Nordea arbetar också mer innovativt. Brandon Mayo berättar att man till exempel kan bli bättre på att uppfylla kundernas behov och önskemål genom att använda röstteknik.

- Vi kan samla in olika data från kundmöten. Allt som sägs och görs kan spelas in, kategoriseras och på sikt användas till att förbättra servicen och kundupplevelsen, säger Brandon Mayo.

Han säger att detaljuppgifter från ett samtal kanske inte betyder så mycket, men om man kombinerar dem med andra uppgifter kan de bli värdefulla.

Brandon Mayo betonar att banken självklart ska redovisa öppet hur de arbetar med maskinintelligens gentemot kunderna. De data som används ska dokumenteras och vara lätta att hitta igen. Det lär dock dröja innan arbetet med röstteknik börjar ge resultat.

- Frågan är när man kan börja skörda frukterna. Vi ska samla in riktigt mycket data från hundratusentals möten, så det ligger inte precis runt hörnet, säger Brandon Mayo.

I rapporten ’2017 Tech Trends’ förutser Deloitte, att näringslivet kommer att lägga upp mot 31,3 miljarder dollar på ‘Machine Intelligence’ (MI) 2019.

Robotkollegan arbetar efter stängningstid

Något man däremot är i full gång med är RPA, robotiserad processautomatisering. Det går ut på att lära maskiner att utföra arbetsuppgifter som kan automatiseras. Allt det tråkiga rutinarbetet, med andra ord.

- Det kan vara repetitivt arbete eller rutinarbete. Personalen kan alltså få en robotkollega som gör dessa arbetsuppgifter åt dem. Och maskinen kan också fortsätta arbetet när medarbetarna går hem till familjen och kvällsmaten. Generellt satsas det mycket på maskinintelligens och datainsamling, säger Brandon Mayo som framhåller att möjligheterna är enorma.

- Det finns mycket större mängder tillgängliga data nu är tidigare. Datamängden har vuxit enormt och det betyder att modellerna också kan bli smartare och att man kan använda dem till så mycket mer.