två cyklister
Av:
Michael Livijn

Starkt första halvår

En ganska så behaglig summering, så skriver Nordeas chefsstrateg Michael Livijn om första halvåret 2017. Läs mer om vad han anser har präglat årets första halva och vad vi ska tänka på inför nästa. 

När vi nu summerar första halvan av investeringsåret 2017 så blir det en ganska behaglig summering, åtminstone avkastningsmässigt. Det senaste året, och framförallt början av 2017 präglades ju av diverse politiska händelser som i media fick ordentligt med utrymme. Brexit, Trump, valen i Italien, Holland och Frankrike orsakade rejäla rubrikhöjder och ibland rakt av alarmistiska budskap. Vår syn under året (och även under 2016) har varit att politik faktiskt till största delen är brus. Självklart är det en faktor vi försöker fånga i analysen, men den är långt ifrån den viktigaste.

Michael Livijn är chefsstrateg på Nordea
Michael Livijn är chefsstrateg på Nordea

Fundamentala drivkrafter som den ekonomiska utvecklingen, vinsterna i bolagen, värderingen av olika tillgångar och marknadens positionering är betydligt viktigare för hur kurserna utvecklas. Det är lätt att de hamnar i bakgrunden när rubrikerna i media av någon anledning är svarta. Och kanske är det delvis svaret på varför vi har haft en gynnsam utveckling på marknaderna hittills i år.

Sent förra sommaren började en rörelse i den globala ekonomin som fortsatte in i det nya året. Tillväxten vände uppåt, inte i någon raketfart, men det är snarare riktningen som var avgörande. Nästan två års vinstrecession kunde vändas och en av de starkaste drivkrafterna i år har varit just en väldigt stark vinstutveckling, som vi för övrigt ser kommer att fortsätta. I takt med att de politiska riskerna minskat har också volatiliteten på marknaden sjunkit, och den har minst sagt varit låg i år. Frågan är som sagt hur mycket marknaden i realiteten brytt sig om de politiska riskerna. Vi har det senaste året haft en trend med ”buy-the-dips”, så fort det börjat vända nedåt har investerarna varit där och köpt upp marknaden igen. Därmed har större korrektioner förhindrats, och vi ser att den trenden kan fortsätta. Fortsatt låga räntor (även om de stigit i slutet på juni) och en riklig tillgång på likviditet borgar för att investerarna även framöver attraheras av mer riskfyllda investeringar i jakten på avkastning. Sammantaget har alltså investeringsmiljön drivits mer av fundamentala faktorer det senaste halvåret, som i sin tur varit gynnsamma för utvecklingen, snarare än tidningsrubriker.

Att blicka bakåt när det gäller investeringar kan visserligen vara roligt, framförallt när det gäller avkastning, men i praktiken är det ganska meningslöst. Framtiden är betydligt viktigare. Och i och med att den är klurig att förutspå gäller det att ha ett ramverk. Nordeas ramverk, vår placeringsfilosofi, utgår från den strategiska allokeringen, som bestäms främst av din risknivå och till viss del din placeringshorisont. Den allokeringen är din långsiktiga portfölj, som du sedan kan göra taktiska avvikelser ifrån, beroende på vad du har för kortsiktigt marknadsscenario. Ett tips inför andra halvåret är att se över din portfölj utifrån det strategiska perspektivet, vilket med största sannolikhet kommer att ge en lugnare stund i hängmattan nu när sommaren står för dörren!
 

Boka rådgivning med oss Online eller kontakta oss över telefon på 0771- 22 44 88