European Stars
Av:
Jan Telford

Stars-familjen tar steget ut i Europa

Nordeas Stars-fonder utmärker sig genom sitt sätt att fullt integrera aspekter som har att göra med miljö, socialt ansvar och affärsetik i förvaltningen. Nu har en ny stjärna fötts nämligen Nordea European Stars. Läs mer om det positiva med att spara hållbart och varför det kan löna sig i längden.  

Ansvarsfulla investeringar
ESG
Europa
Se filmen som berättar mer om Nordea European Stars
Video text

Våra hållbara Stars-fonder är redan ett etablerat koncept. I många år har fondsparare kunna placera bland annat i högklassiga bolag i exempelvis Nordea Global Stars, Nordea Swedish Stars och Nordea Emerging Stars.

Grundtanken med Stars-fonderna är att kombinera traditionella finansiell analys med analys av ESG-faktorer (ESG står för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Vi tror – och har också kunnat bevisa – att det här är ett effektivt sätt att både uppnå en avkastning och samtidigt styra investeringar till företag som proaktivt arbetar med frågor som rör miljö- och samhällsproblem.

Klimatförändring, krympande resurser, förorenade ekosystem, brott mot mänskliga rättigheter, dåliga arbetsvillkor och korruption: listan över problemen är lång. Men en god nyhet är att hållbara investeringar, genom ett hållbart sparande, är ett viktigt redskap för att påverka att många av dessa problem kan lösas.

Därför är det naturligt att vi på Nordea nu utökar vår familj av Stars-fonder med Nordea European Stars. Europeiska bolag anses allmänt ligga i täten när det gäller samhällsansvar, och det är en marknad där vi vill bli en större aktör än idag.
 

Från A+ till C-

Stars-fonderna kombinerar individuellt aktieurval med ESG-analys. Förvaltarna letar helt enkelt efter bolag med potential till höga framtida kassaflöden, men som är undervärderade idag. Lika viktigt är deras ESG-betyg. Vi tror att bolag som är duktiga på att integrera miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning i sina affärsmodeller utsätter sina verksamheter för färre risker än andra, i synnerhet på lång sikt. Detta banar väg för en högre och mer stabil avkastning.

Alla de potentiella bolagen rankas utifrån Nordeas ESG-standarder. Våra analytiker tittar både på hur bolagen ser ut idag (och rankar dem från A till C, där A är det högsta), och på den dominerande trenden (positiv-neutral-negativ) i bolagets sätt att hantera ESG-aspekter. Skalan går från A+ to C-. Varje bolag måste ha en rankning på minst B+ för att komma i fråga för fonden.

När det gäller bolag som inte når upp till våra standarder nöjer vi oss dock inte med att bara exkludera dem. Genom att föra aktiva dialoger med bolagen försöker vi förmå dem att förnya sina affärsmodeller och satsa på en mer hållbar verksamhet. På det sättet kan de på sikt bli aktuella för Stars-fonderna.

 

Det här är Nordea European Stars

Investerar i europeiska bolag som lägger extra mycket vikt vid att ta hänsyn till miljö, socialt frågor och bolagsstyrning i sina affärsmodeller. Fonden har innehav i cirka 60 företag och förvaltas av Nordeas erfarna förvaltningsteam i Köpenhamn som leds av Kasper Elmgreen. Teamet förvaltar även Nordeas Klimatfond som också har fem stjärnor hos Morningstar.

Läs mer om fonden i vår Fondinformationstjänst

Fonden förvaltas av fondbolaget Nordea Investment Funds S.A., med bas i Luxemburg.

Om du bryr dig om att agera  hållbart i din vardag - glöm inte att du kan påverka mycket genom ditt sparande


Genom att investera hållbart kan du känna dig säker på att du placerat pengar i företag som tar hänsyn till hållbarhetsaspekter. Många människor föredrar redan att köpa mat och kläder som producerats på ett hållbart sätt, och väljer resealterntiv som ger lägre utsläpp. Hållbart sparande är bara den andra sidan av samma mynt.

Att spara hållbart är ett effektivt sätt att genom sitt sparande påverka bolag. Det kan ge stor effekt när det kommer till minskade koldioxidutsläpp, vattenförbrukning, användandet av många andra värdefulla resurser, skydda ekosystem, etablera god affärsetik och främja mänskliga rättigheter och rimliga arbetsvillkor. Det är ett bra sätt styra kapital till företag som bidrar till att lösa världens probelm i stället för att förvärra dem.
 

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt