man med portfölj
Av:
Cecilia Blomberg

Styrkan i dina sparpengar

När du sparar i en fond är du också med och äger en del av de företag som fonden investerar i. Under våren håller många bolag årsstämmor, då finns vi där för att ta vara på styrkan i dina sparpengar.

Visa mer om:
Aktiv förvaltning

Som aktiv ägare är vi med och påverkar de bolag vi investerar dina sparpengar i. Det kallas för ägarstyrning. Det innebär dels att kontrollera och påverka hur företagen arbetar med frågor som rör exempelvis miljö och socialt ansvar, ett arbete som till största del bedrivs av Nordeas team för Ansvarsfulla investeringar. Men det innebär också att vara med och påverka företagens struktur och strategi i frågor som rör exempelvis val av ledning, ersättningar eller upphandlingar.

Nordeas team för Ägarstyrning deltar i valberedningar när styrelser ska väljas och de använder vår rösträtt på bolagsstämmor. Dom har just genomgått en intensiv säsong av bolagsstämmor. Sammanlagt har de deltagit i ett sjuttiotal stämmor i Sverige och ytterligare cirka hundra i övriga Norden. Målet för hela säsongen är att de ska ha röstat vid över fyra hundra stämmor världen över.

Vi har träffat Erik Durhan, som är chef för Ägarstyrning hos Nordea. Han berättar närmare om den gångna stämmosäsongen.

Erik Durhan
Erik Durhan
Chef för Ägarstyrning på Nordea Fonder

Är det någon specifik fråga som fått extra fokus under årets säsong?
I år precis, som förra året, har det varit stort fokus på klimatförslag. Även ersättningsfrågor har varit i fokus, säger Erik.

Har du något exempel från säsongen där ni varit med och påverkat bolag i en, i er mening, rätt riktning?
Vi har påverkat ett flertal ersättningspaket så att de blir mer krävande för de berörda cheferna. Detta har vi lyckats med både genom samtal med bolaget och genom att samarbeta med andra institutionella ägare, säger Erik.

Hur arbetar ni för att skapa förändring?
Det beror på, ofta genom att tala med bolaget om specifika frågor, säger Erik. I mer extrema fall genom att informera via brev och samtal att vi inte kommer stödja en viss fråga och markera runt detta på stämman eller i andra forum, menar han.

Vilken betydelse har ert arbete för de som sparar i våra fonder?
Ett aktivt ägararbete innebär att vi för fondandelsägarnas räkning håller koll på bolagen, ger dem stöd när det efterfrågas, utser styrelser och påtalar saker vi inte anser vara i deras intresse, säger Erik. Vi är helt övertygande om att aktivt ägararbete är viktigt för att bolag ska utvecklas optimalt – och det bidrar därför till fondandelsägarnas avkastning, avslutar han.
 

Läs mer om hur aktiva ägare kan göra skillnad i fallet ExxonMobil