Thule barnvagn
Av:
Annika Hagstedt

Thule - ett favoritbolag hos förvaltarna

Thule är bolaget som gått från att vara en underleverantör till bilindustrin till att istället skapa produkter som erbjuder sina kunder en aktiv livsstil. Läs mer om bolaget som våra förvaltare lyfter fram som ett kvalitetsbolag. 

Visa mer om:
Mellanstora bolag
Sverige

Thule har expanderat sin verksamhet kraftigt under de senaste åren och gått från att vara mer av en underleverantör till bilindustrin till att komplettera sitt världsledande sortiment av exempelvis cykelhållare, takboxar och takräcken till att också omfatta bland annat barnvagnar, bagageväskor och vandringsryggsäckar. Allt för att möta behoven för personer med en aktiv livsstil. Bolaget börsnoterades 2014 och aktiekursen har sedan dess ökat med över 160 procent*. Nordeas fondförvaltare var tidigare under året på besök på en av Thules fabriker i Hillerstorp. Här möttes de upp av bolagets VD, Magnus Welander, som med stor entusiasm berättade om bolagets verksamhet.

besök Thule
På bilden syns från vänster, Katarina Hammar som arbetar i teamet för ansvarsfulla investeringar, Eric Gustavsson chef Thules globala Test Center, Magnus Welander CEO och koncernchef Thule, Filippa Gerstädt och John Hernander fondförvaltare på Nordea.

Syftet med besöket var att förstå Thules produktionssystem, process för utveckling av nya produkter (FoU, Forskning och Utveckling), och att få höra mer om deras hållbarhetsarbete och hur det är integrerat i utvecklings- och produktionsprocessen. Thule är ett innehav både i Nordea Swedish Ideas och Nordea Swedish Stars. John, Filippa och Katarinas syn på Thule som ett högkvalitativt bolag med starka marknadspositioner och innovationskraft förstärktes under resan.


- Under tiden som vi följt Thule som bolag har vi också kunnat se att människor i allmänhet anammat en mer aktiv livsstil. Hälsa och aktivitet kan också få stå i fokus även för småbarnsfamiljer. Thules produkter möjliggör mycket av detta, genom exempelvis smidiga barnvagnar, och det har självklart gynnat bolaget säger John Hernander som är chef för Nordeas förvaltning av svenska, finska och nordiska aktiefonder.

Thule crew

Samtliga produkter som Thule utvecklar görs för att kunna lanseras på den globala marknaden vilket betyder att de ofta överdesignas, det vill säga att de görs för att klara tuffare påfrestning än många länders krav. Det ger Thule både skalfördelar och högkvalitativa produkter som kan prissättas till god lönsamhet.

Eftersom kundernas preferenser ofta ändras snabbt behöver Thule vara snabbfotade och hela tiden känna av vart trender är på väg, vilket ofta sker via mässor och event, men också genom Thule Crew. Det är ett nätverk med aktiva människor som löpande ger feedback och återkoppling till Thule på deras produkter och kommer med förslag på vidareutveckling. Med i Thule Crew finns bland andra tidigare världsmästaren i slalom, Anja Pärson, och hennes sambo designern Filippa Rådin. Freestyle-åkaren Anders Backe och mountainbike-åkaren Martin Söderström.

- Det är roligt att se hur Thule verkligen tar tillvara på sina kunders åsikter. Ett starkt kort att jobba med när det kommer till produktutveckling. Och sedan kan vi ju också konstatera att Thule genom Thule crew är mycket duktiga på att interagera med sina kunder – vilket sätt är bättre än via sina kunders idoler och förebilder. Thules nytänkande angreppsätt när det gäller marknadsföring är ett exempel av många som visar på graden av entreprenöranda i detta bolag, säger Filippa Gerstädt som förvaltar Nordea Swedish Ideas och Nordea Swedish Stars.

För att skapa en god lönsamhet och hålla en hög prisnivå måste Thules produkter hålla hög kvalitet. Att testa produkterna och utöva kvalitetsprover är därför viktigt. Därför har Thule investerat i ett unikt skräddarsytt testcenter för bland annat takräcken och takboxar. Där simulerar man hur dessa produkter slits under olika typer av påfrestningar. Räckena får testas för att se hur de skulle klara av att köras två varv runt jorden. Utöver det ska de dessutom klara ett ”city crash test”, vilket innebär att testas för att klara en krock in i en betongvägg i 30 km/h.

Vikten av hållbarhet

Fabriken i Hillerstorp använder 100 procent förnyelsebar energi och det är också målsättningen att alla Thules fabriker ska göra det. Ytbeläggning är största miljöutmaningen för fabriken och de arbetar kontinuerligt med att minska användningen av kemikalier. Thules processer för att hantera produktsäkerhet, hälsa och säkerhet för de anställda är välutvecklade anser Katarina Hammar som är ansvarig för Nordeas team för ansvarsfulla investeringar. 

 

 

 

 

Nordea Swedish Ideas och Nordea Swedish Stars förvaltas av Nordea Funds Ab.

*2017-06-20

 

Denna artikel är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och skall inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut.

Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt.