Hero
Av:
Nina Azoulay

Tiden är inne för hållbara investeringar

Att spara hållbart och genom sitt sparande ta hänsyn till frågor som exempelvis handlar om miljö och socialt ansvarstagande är inget som hindrar en god avkastning. Tvärtom. Allt mer talar för att hållbara investeringar lönar sig.

Bra läge att investera hållbart

En nyligen publicerad studie från Nordea Markets visar att företag som är starka på hållbarhet genom att aktivt arbeta med så kallade ESG-frågor (frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik) ger bättre avkastning. Sedan 2012 har de bolag som är bäst på ESG-frågor gett i genomsnitt 5 procent bättre avkastning varje år jämfört med bolag som inte är bra på ESG menar studien. Under åren 2016 och 2017 bröts dock trenden när de bästa ESG-bolagen inte gick lika bra. Detta indikerar snarare att det kan vara ett bra läge att investera hållbart nu då det finns mycket som tyder på att starka ESG-bolag har framtiden för sig hävdar Nordea Markets i studien.

Läs mer i studien från Nordea Markets ESG - Rested and ready

 

Johan Swahn
Johan Swahn
Fondförvaltare Nordea Global Stars

Intresset för hållbara fonder har exploderat under senare tid, framförallt många företag och institutioner, men även privatpersoner, börjar inse nyttan med att faktiskt välja ett hållbart sparande.

- Jag tror att människor, med all rätt, känner oro för de utmaningar som världen står inför. Folk vill gärna ta ansvar. Ett sätt att göra det på är att välja ansvarsfulla och hållbara sparalternativ, och det hjälper vi dem med, säger Johan Swahn som förvaltar Nordea Global Stars.

Global Stars ingår i Nordeas familj av hållbara fonder och placerar globalt i bolag som är starka på ESG.

- Om man ser på nyheterna i dag finns det mycket att bekymra sig över. Men det händer också mycket bra saker. Vi står på randen till flera stora genombrott. Det händer massor inom sol- och vindkraft, batteritekniken utvecklas enormt och läkemedelsindustrin kommer med nya cancerbehandlingar. Det finns flera exempel på områden där utvecklingen är positiv och det finns många företag att investera i. Med Nordea Global Stars gör vi det inte bara möjligt för folk att spara hållbart, vi ger dem också chansen att investera i framtidens lösningar, säger Johan Swahn.
 

Stars-fonderna gör en extra granskning

När förvaltarna för Stars-fonderna väljer företag att investera i utgår de från en extra analys där ESG-kriterierna analyserats extra noggrannt.

- Den extra ESG-analysen hjälper oss att förstå risken i den enskilda affärsmodellen, oavsett om det handlar om en kaffeproducent eller en biltillverkare. ESG finns med genom hela processen när vi väljer aktier och beslutar om fondens sammansättning. Vi är övertygade om att det hjälper oss över tid att välja bättre investeringar, säger Johan Swahn.

 

När det började storma kring Facebook efter nyheten att företaget hade sålt uppgifter om sina användare till andra företag, då satte Stars-fonderna Facebook-aktien i karantän, och beslöt senare om fullt köpstopp av aktien i Stars-fonderna.

- Behandlingen av känsliga personuppgifter är ett bra ESG-exempel, eftersom det säger något både om affärsetiken, företagsledningen och hur företaget ser på sitt samhällsansvar. Det är ett ämne som vi haft och fortfarande har många diskussioner kring, inte bara vad gäller Facebook utan också Google och andra internetföretag. Och då använder vi ESG-principerna för att få en bild av risken i affärsmodellen och hur företaget ser på etik och samhällsansvar så att vi kan ta ställning till om de agerar ansvarsfullt, säger Johan Swahn och tillägger:

- Därför finns en ESG-analytiker med ESG-perspektiv med på alla våra möten och de är med när vi fattar alla våra beslut, från första diskussionen.

Nu vaknar resten av världen

I Norden har det i många år funnits ett intresse för miljöfrågor och samhällsansvar också inom spar- och placeringsområdet. Nu börjar även andra delar av världen få upp ögonen för möjligheten att satsa pengar på hållbara företag.

- Det ligger i allas intresse att vi investerar på ett ansvarsfullt sätt och vi ser nu att alla börjar öppna upp för det. Vi märker inte samma motstånd som tidigare. Den senaste tiden har det internationella intresset för hållbara investeringar ökat enormt, avslutar Johan Swahn.

 

Nordeas hållbara Starsfonder

Nordea erbjuder fem hållbara Stars-fonder som investerar på olika marknader och i olika tillgångsslag. Målet är att hitta långsiktiga vinnare och erbjuda hållbara fondalternativ till sparare som vill göra skillnad.

Nordea Global Stars placerar globalt i företag över hela världen. Hittills i år har fonden haft en mycket stark utveckling och ligger i skrivande stund sju procentenheter före sitt jämförelseindex. Fonden lanserades i maj 2016, hade då en tuffare start men har sedan start också överträffat sitt index med 1,5 procentenhet (14 juni 2018).

Läs mer om Nordea Global Stars

 

 

10 år med hållbara placeringar

Det har gått 10 år sedan Nordea, som första stora nordiska bank, ställde sig bakom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och gjorde om sitt sätt att arbeta med aktieurvalen till fonderna. Under den här tiden har spararnas intresse också ökat markant, säger Sasja Beslik, som är chef för hållbara finanser i Nordea.

Han har just hållit ett anförande för 10 000 personer som samlats för att höra om hållbara och ansvarsfulla investeringar.

- För 10-15 år sedan var det nästan omöjligt att få någon att lyssna, säger Sasja Beslik.
 

Hör Sasja Beslik, chef för hållbara finanser i Nordea, förklara hur synen på hållbara och ansvarsfulla investeringar har ändrats de senaste 10-15 åren.

 

Enligt Sasja Beslik är det avgörande att vi har ändrat vårt sätt att se på sparande och placeringar.

- I dag tittar fondförvaltarna noga på faktorer som miljö- och samhällsansvar samt ledningsfrågor när de ska välja en aktie, och så var det inte förr. Och det handlar inte bara om att det är rätt att göra så, utan också för att det ingår i riskbedömningen och bäddar för bättre avkastning, säger Sasja Beslik.
 

 

 

Denna artikel är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och skall inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut.

Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt.

Nordea Global Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.