stjerneselskaber_big
Av:
Nordea

Tre exempel på nordiska stjärnföretag

Fonden Nordea Nordic Stars inriktar sig på företag som ligger i täten när det gäller att hantera miljö- och samhällsaspekter och affärsetik. Nedan kan du läsa om tre sådana företag, som fonden har investerat i under det senaste året.

Visa mer om:
Investeringar

Nordic Stars lanserades i augusti 2014, och har under det gångna året investerat i bland annat Tele2, Danske Bank, Novo Nordisk, Autoliv och Electrolux. 
Men vad är det som mer specifikt karakteriserar ett stjärnföretag? Det reder vi ut lite närmare i de här korta presentationerna av tre företag som vart och ett på sitt sätt uppfyller de höga krav som vi ställer på våra "Nordic Stars".

Autoliv: goda arbetsvillkor höjer produktkvaliteten
Autoliv är ledande på den globala marknaden för säkerhetsutrustning till bilar, och har därmed ett guldläge med tanke på bilindustrins ökade säkerhetstänkande världen över. Företaget arbetar aktivt för att styra sina risker och möjligheter vad gäller hållbar drift. På den punkten har de anställdas och leverantörernas arbetsvillkor lyfts fram som företagets största risk. Därför införde man nyligen en global standard som värnar om de anställdas hälsa och säkerhet.

Standarden har haft en positiv effekt på produktkvaliteten, vilket har gett konkurrentfördelar. Autoliv har också tagit initiativ till att förbättra styrningen av inköpskedjan. Bland annat har man nyligen centraliserat sina globala inköp för att öka effektiviteten och försäkra sig om att leverantörerna uppfyller samma höga standard som Autoliv själv följer.

TOMRA: galopperande befolkningstillväxt kräver optimering av resurser 
Världens befolkning ökar hela tiden och väntas överstiga 9 miljarder människor 2050. Samtidigt minskar mängden tillgängliga resurser globalt. Det är därför avgörande för en hållbar global utveckling att resurserna används på ett mer produktivt sätt.

TOMRA:s affärsmodell bidrar till detta. Företaget säljer smarta lösningar för att optimera resursförbrukning med hjälp av sensorbasered teknologi. Ett exempel är deras maskiner för metallåtervinning, som varje år processar 715 000 ton metall till återanvändning.

Företaget har också inlett flera initiativ för att minska sin miljöpåverkan, och deras produktlösningar gör att de globala koldioxidutsläppen minskar med 22 miljoner ton per år.

Novo Nordisk: fokus på "triple bottom line"
Enligt Världshälsoorganisationen hade 9 procent av den vuxna befolkningen i världen diabetes 2014. Novo Nordisk är ett läkemedelsföretag som tillverkar produkter för förebyggande och behandling av diabetes. Företaget har även ett starkt fokus på tredelat resultat, eller "triple bottom line", och strävar därmed efter att göra affärer på ett ekonomiskt lönsamt, socialt ansvarstagande och miljömässigt försvarligt sätt.

Novo Nordisks positiva bidrag till samhället, dess fokus på hantering av ESG-risker och kurspotential gör företaget till ett av de tio största innehaven i Nordic Stars.

Nordea Swedish Stars förvaltas av Nordea Funds Ab och Nordea Nordic Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.