Loading

0:00/0:00

Av:
Sustainable Finance

Uppföljningen - läkemedelsindustrins föroreningar i Indien

2015 var Nordea i Indien för att undersöka de omfattande miljöförstöringar som orsakas av underleverantörer till den globala läkemedelsindustrin. Med vad hände efter det? Se svaret här.

Visa mer om:
Fältbesök
Indien

Efter att Sasja Beslik och hans team besökte de förgiftade floderna i Indien 2015 beställde de en undersökning som kunde visa hur förorenade vattnen var.

Slutrapporten fastställer att det finns föroreningar från läkemedel i lokalsamhället och svåra föroreningar av vattendrag och åkermark. Detta bevisar än en gång att situationen är mycket allvarlig, inte minst eftersom spillvattensystemen är ineffektiva och läkemedelsbolagen systematiskt dumpar kemiskt spillvatten i floder, sjöar och grundvatten.

Rapporten gör dessutom kopplingar mellan de miljöförorenande underleverantörerna och några av de multinationella läkemedelsjättar som dessa säljer sina produkter till. Samtidigt dras slutsatsen att bristen på öppenhet i branschens leverantörskedja gör det nästintill omöjligt att kartlägga läkemedlens väg från fabrik till apotekshylla.

Ladda ner rapporten här

 

Löpande dialog har gjort skillnad

Parallellt med dialoger med läkemedelsbolagen har Nordea också fört diskussioner med läkemedelsindustrins branschorganisation Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI). Här är flera av de stora läkemedelsbolagen medlemmar.

På PSCI:s årsmöte i april 2016 presenterade Nordea sina förväntningar på läkemedelsindustrin och dess underleverantörer, bland annat gällande hanteringen av spillvatten vid läkemedelstillverkning i Indien.

Detta resulterade i en handlingsplan från PSCI, som också tog hänsyn till våra förväntningar. Bland annat en direkt uppföljning med underleverantörerna om hanteringen av spillvatten och föroreningar, samt en revision av regionernas anläggningar för bortforsling av avfall. Vi har dessutom regelbundna möten med branschen, där vi kontrollerar vilka framsteg som gjorts utifrån handlingsplanen. Vidare har vi en löpande dialog med svenska Läkemedelsverket, den akademiska världen, politiska beslutsfattare och andra intressenter.