Isbjörnar

Vad betyder COP23 för dina placeringar?

En del klimattoppmöten får mer uppmärksamhet än andra, och bara de mest insatta lär ha koll på att COP23 ägde rum i Bonn den 6-17 november. Ändå är det ett möte med stor betydelse.

Visa mer om:
Insikt
Klimat och Miljö

Hela världens blickar var riktade mot Paris redan innan världens ledare samlades till klimattoppmötet COP21 i december 2015. Så är inte riktigt fallet med årets klimattoppmöte COP23, som hölls i Bonn den 6-17 november, med Fiji som värd. Den lilla östaten i Stilla havet drabbades i fjol av supercyklonen Winston och kan därför inte hålla mötet på sin hemmaplan.

Också 2017 har varit ett år präglat av svåra oväder. Våldsamma regn orsakade i somras kraftiga jordskred i både Kina och Sierra Leone, och hundratals människor omkom. I september och oktober drog flera orkaner in över Karibien, Centralamerika och USA. Också här omkom människor, och den materiella förödelsen uppgick till miljarder.

- Hur mycket uppmärksamhet varje COP-möte drar till sig beror på hur många viktiga beslut som ska fattas. COP23 följer upp de beslut som fattades i Paris, liksom även COP22 som hölls i Marocko förra året. Därför hör man inte så mycket om de här mötena, men det betyder inte att de är mindre viktiga, säger Sasja Beslik, chef för Sustainable Finance i Nordea.

Trump på tapeten

Sedan förra årets möte i Marocko har USA:s president Donald Trump meddelat att USA tänker dra sig ur det klimatavtal som ingicks i Paris 2015. Parisavtalet har som mål att hålla den globala uppvärmningen under två grader, och enligt avtalet ska de rika länderna gå i täten och dessutom hjälpa mindre utvecklade länder att finansiera klimatsatsningar.

- Problemet är inte att USA vill lämna Parisavtalet. Problemet är att andra länder överväger att göra detsamma, och det diskuterades mycket på COP23, säger Sasja Beslik.

Han ser ekonomin som den styrande faktorn för politiska beslut på det globala planet.

- För politikerna handlar det först och främst om att skapa global ekonomisk tillväxt. Därför krävs det ett skifte i de ekonomiska trenderna, och nya mål för den globala tillväxten. Först när de starkaste ekonomierna kommer underfund med hur de ekonomiska modellerna kan ändras går det att få till en förändring. Och förändringen är inte längre en möjlighet, utan en nödvändighet, säger Sasja Beslik.

Han understryker att det därför inte bara är klimattoppmötena utan minst lika mycket G20-mötena, där världens starkaste ekonomier möts för att staka ut kursen för framtiden, som blir avgörande.

Toppmöten och globala aktier

Förändringar på det globala planet tar tid, och det är typiskt för toppmöten att avtal och beslut får effekt först på längre sikt.

- På de överstatliga toppmötena enas man om ramar, strukturella åtgärder och avsiktsförklaringar. Det rör sig alltså inte om beslut som får genomslag på finansmarknaden inom några månader eller år. Företagen påverkas först när avsiktsförklaringarna omsätts till konkret lagstiftning i de enskilda länderna eller regionerna, säger Nordeas chefstrateg Michael Livijn.

Han har undersökt hur de globala toppmötena påverkar finansmarknaderna på kort sikt. Det har han gjort genom att se hur globala aktier har utvecklats sedan 2004 inför och efter toppmöten i G20, Internationella valutafonden (IMF) och World Economic Forum samt inför och efter COP-möten. 

- När världens ledare möts blir de tvungna att tala om frågorna och låta diplomaterna arbeta. Det bidrar till att investerarna får en tydligare bild av vart världen är på väg. Om ledarna lyckas enas spelar det ingen större roll vad de enas om, men om något går snett på ett toppmöte kan det påverka, och det är den osäkerheten som marknaderna tar höjd för, fortsätter han.

Analytikerna ligger före

Privatpersoners sparande eller pensioner påverkas alltså inte här och nu av klimattoppmötena. Det är först på 10-20 års sikt som de globala avtalen kan förändra världen.

- Faktiskt brukar sektoranalytikerna ofta vara snabbare än politikerna att avläsa i vilken riktning världen går, och skickliga förvaltare kan ha så bra koll på sina portföljer att de vet vilka företag som gynnas av de ramavtal som ingås på exempelvis klimattoppmöten, säger Michael Livijn.

Det goda rådet att prata med en rådgivare och investera på lång sikt gäller alltså också i relation till toppmötena och de globala avtal som ingås där.