India
Av:
Lasse Karner, journalist

Val i Indien – Modi sitter inte lika säkert längre

Valkampanjen har dragit igång i världens största demokrati. Indien har en stark ekonomisk tillväxt, men många indier känner att de inte får del av det ökade välståndet. Brutna vallöften och politiska motgångar pressar den annars så populära premiärministern Narenda Modi.

Visa mer om:
Asien
Indien
Insikt

Fem år har gått sedan Narenda Modi vann den mest övertygande indiska valsegern i modern tid. Modis parti, Bharatiya Janata Party (BJP), fick över hälften av platserna i det indiska underhuset och kunde därmed bilda en majoritetsregering. Detta har inte hänt sedan 1984. Modi och BJP:s politiska framgångar fortsatte på regional nivå där den ena delstaten efter den andra föll för partiets paroller om ekonomisk tillväxt och ökad tonvikt på hinduradikala profilfrågor. Den politiska kartan färgades så sakteliga i saffransgult, den framträdande färgen i BJP:s partisymbol. Det såg därför länge ut som att Modi skulle kunna hålla sig kvar vid makten under flera mandatperioder. Men nu, när det senast i maj stundar parlamentsval i Indien igen, är resultatet långt ifrån givet. BJP verkar inte längre orubbliga och lär få kämpa hårt för att bli omvalda. Folkets förväntningar på förändring, reformer och förbättringar har varit skyhöga. Inte minst på grund av Modis många politiska löften som har visat sig vara svåra att infria.

– Det är uppenbart att BJP och Modi har problem. De lovade för mycket och har levererat för lite. Modis löften i förra valrörelsen var mycket konkreta, vilket man ska akta sig för i politiken, säger Zoya Hasan, tidigare dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten vid Jawaharlal Nehru Universitet och författare av flera böcker om indisk politik.

"Det är uppenbart att BJP och Modi har problem. De lovade för mycket och har levererat för lite"
Zoya Hasan, författare

Löften om bättre sanitetssystem för alla indier och el i alla byar på landsbygden har inte infriats. På landsbygden där böndernas inkomster urholkats av inflationen tar sig missnöjet uttryck i stora demonstrationer. På nationell nivå, och särskilt i städerna, finns det inte tillräckligt med arbete för alla. Indiens stora befolkning och åldersstruktur innebär att arbetsstyrkan växer med runt en miljon indier varje månad. Modi har lovat att skapa miljontals nya jobb, men i stället har arbetslösheten ökat. 

– Vi har en allvarlig kris på den indiska arbetsmarknaden, med en jobblös tillväxt. I motsats till Kina har Indien aldrig fokuserat på tillverkningssektorn. Den ekonomiska tillväxten bygger på handel, tjänster och IT, och inte på storskalig produktion som kan generera sysselsättning i en helt annan omfattning. Många andra länder i världen står inför liknande utmaningar, men Indien skiljer ut sig genom att ha en så stor befolkning och så många unga människor – och ungdomarna röstade på Modi i senaste valet. Han lovade dem arbete, och det löftet har han inte hållit, säger Zoya Hasan.

 

India
Vid det senaste valet 2014 fick Indiens premiärminister Narendra Modi ett stort stöd från landets ungdomar. Men brutna löften har resulterat i mindre stöd.

Osäkerhet och vrede

Så även om Indien, med en tillväxt på 6,6 procent under senaste kvartalet, är världens snabbast växande ekonomi, känner många indier att de inte får del av tillväxten. Och frågan är hur stabil den indiska tillväxten är. I början av BJP:s regeringsperiod bidrog låga oljepriser och en stark världsekonomi till att stärka landets ekonomi, som periodvis vuxit med över åtta procent. Stigande oljepriser, handelskriget mellan USA och Kina samt en lägre global tillväxt har emellertid inverkat negativt på ekonomin. Utländska investeringar i Indien steg med tre procent förra året jämfört med 8,6 och 27 procent åren dessförinnan. En olycklig utveckling för Modi och regeringen som haft ambitioner att locka till sig utländska investeringar. Det har bland annat skett med löften om minskad byråkrati och korruption och en mer överblickbar lagstiftning. Regeringen har exempelvis genomfört en reform av det indiska skattesystemet. Dessutom ogiltigförklarades merparten av landets sedlar i ett försök att få bukt med den omfattande svarta ekonomin. Båda satsningarna förväntas ha en positiv effekt på sikt, men har till en början bromsat den ekonomiska tillväxten och varit en källa till osäkerhet och vrede i stora delar av samhället.

Politiskt har detta redan fått konsekvenser. För första gången sedan Modi kom till makten, upplevde BJP ett bakslag före jul, med förlust i tre delstater där partiet brukar vara starkt. Delstatsvalen i Rajasthan, Madhya Pradesh och Chhattisgarh var de sista före vårens parlamentsval. Regionala val i Indien handlar i regel om många andra saker än de som blir avgörande när landets cirka 875 miljoner väljare ska rösta i det nationella parlamentsvalet. Men resultatet har oroat BJP och väckt förhoppningar hos oppositionen. Vid det senaste valet vann BJP hela 282 av underhusets 543 platser, medan oppositionens största parti, Kongresspartiet, fick nöja sig med 44.

Ständigt populär

Modi är dock fortfarande populär hos den bredare allmänheten, och de flesta analytiker tror att BJP har goda chanser att behålla regeringsmakten, men att partiet kommer att backa kraftigt. Enligt den senaste opinionsmätningen, som genomfördes av tidningen India Today, verkar BJP ta hem 237 platser att jämföra med totalt 336 platser i förra valet. Det är fortfarande betydligt fler än de 166 platser som den nuvarande oppositionsalliansen, med Kongresspartiet i spetsen, kan se fram emot. Några av de största regionala partierna saknar ännu allianspartners och kan därför få stort inflytande.

För BJP blir det avgörande att hålla kvar väljarna utanför kretsen av kärnväljare som ställer sig bakom partiets ideologiska agenda. BJP har sina rötter i den hindunationalistiska rörelsen som strävar efter ett starkt Indien med hinduismen och hinduernas kulturarv som grund. Men även om fyra av fem indier är hinduer finns det – på grund av den sociala stratifieringen, kaster och regionala skillnader – inte många valfrågor som kan samla alla.

"BJP har inte nått de mål de lovade under valkampanjen 2014 vad gäller jobbskapande, utbildning, investeringar m.m."
Akshaya Mukul, författare

– Ett av BJP:s största problem i år jämfört med förra valrörelsen är att det politiska landskapet är mer fragmenterat idag. I valrörelsen 2014 fick de massiv uppbackning från låga kaster och även från en del muslimska grupper. Det var ett rekordval. För att upprepa det behöver BJP något som kan få människor att glömma vardagen och bekymren, och för det ändamålet är religionen den bästa strategin.

– De använder symbolik för att få folk att glömma interna stridigheter; för hinduerna är inte någon homogen grupp, säger Akshaya Mukul, författare till boken Gita Press and the Making of Hindu India.

– BJP har inte nått de mål de lovade under valkampanjen 2014 vad gäller jobbskapande, utbildning, investeringar m.m. Så även om partiet bemästrar sociala medier och andra metoder för att samla sina kärnväljare bland hinduerna är det mera tveksamt om det har samma stora effekt hos resten av befolkningen, fortsätter Akshaya Mukul.

Men Modi är en synnerligen erfaren politiker och BJP:s organisation är större och bättre organiserad än de andra partiernas. Detta beror på att partiet är en del av den rikstäckande rörelsen Rashtriya Swayamsevak Sangh, med flera miljoner medlemmar, som drar upp de ideologiska huvudlinjerna. Hos Rashtriya Swayamsevak Sangh känner man sig säker på en ny valseger.

– Den här regeringen vinner en betryggande seger i valet, säger Arun Anand, kommunikationschef för Rashtriya Swayamsevak Sangh.