Woman enhanced
Av:
Thomas Jensen, journalist

Välkommen till Nordea Enhanced

På Nordea tror vi i grunden på aktiv förvaltning eftersom vi historiskt har visat att vi ofta kan skapa ytterligare värde på detta sätt. Aktiv förvaltning behöver emellertid inte vara det rätta valet för alla investerare i alla situationer - till exempel i de fall då låga kostnader är viktigare än möjligheterna till en eventuell meravkastning. Därför har Nordea lanserat ytterligare tre nya så kallade Enhanced-fonder, som har samma låga kostnader som passiva fonder, eller indexfonder, men med skillnaden att vi kan utesluta en aktie om våra förvaltare tycker att den är för dyr eller för osäker.

Visa mer om:
Aktiemarknad
maria rengefors
Maria Rengefors
Chef Nordea Fonder

Normalt är passivt förvaltade fonder, även kallade indexfonder, passiva eftersom de bara följer marknaden som den placerar på. Detta innebär att om ett företags aktier representerar tre procent av värdet av samtliga aktier på en given börs, skulle det företaget också utgöra tre procent av det totala värdet i en passivt förvaltad fond.

I en passiv fond tas, med andra ord, icke aktiva positioner på enskilda aktier. Ju mer en aktie ökar i pris, desto mer kommer den att fylla fondens portfölj. Det är dock inte alltid lämpligt - till exempel, om en aktie har ökat kraftigt inom en kort tidsperiod och därigenom blir för dyr. På samma sätt kan det vara en nackdel om ett företag fluktuerar mycket i pris och därför är en mer riskabel investering än man önskar.
 

De tre nya fonderna Nordea European Enhanced, Nordea Global Enhanced och Nordea Japanese Enhanced bygger på ett givet index och är till viss del passivt förvaltade fonder, men med skillnaden att bedömningar av enskilda bolag och aktier görs.

Bolagen genomgår exempelvis Nordeas ESG-analys, där de granskas för överträdelser av internationella konventioner, kontrolleras om de lever upp till Nordeas kriterier för miljöfrågor och om de är inblandade i korruption och bestickning. Var och en av dessa faktorer måste vara godkända för att en aktie ska kunna ingå i fonderna.

Dessutom gör förvaltarna en grundlig värdering av om aktierna verkar för dyra eller om de inte är av rätt kvalitet. Om det visar sig vara fallet så har förvaltarna möjlighet att välja bort aktien ur Enhanced-fonderna.

 

Fondernas strategi:
Enhanced-fonderna använder en strategi som kallas Enhanced Index Strategy. Strategin innebär att fonden lägger sig nära sitt jämförelseindex men att portföljförvaltarna har möjlighet att välja bort bolag som de anser vara för dyra, av för dålig kvalitet eller om exempelvis intjäningen i bolaget är mycket ojämn.

Fonderna investerar i ett brett urval av bolag inom olika branscher och sektorer. Fonderna omfattas av Nordeas Policy för ansvarsfulla investeringar.

Läs mer om Nordeas Enhancedfonder i vår Fondinformationstjänst

Coca-Cola och IBM har valts bort
I juni förra året lanserade Nordea sin första Enhanced-fond, Nordea North American Enhanced. På den relativt korta tiden sedan starten har man gjort ett antal aktiva val för att välja bort företag som ingår i dess jämförelseindex, MSCI North America Index.

Coca-Colas aktie har exempelvis blivit bortvald, eftersom fondens förvaltare ansåg att aktien blivit för dyr jämfört med andra aktier i samma kategori. Programvarujätten IBM valdes också bort då aktieteamets bedömning var att företagets aktie var för dyr jämfört med liknande företag. IBM hade också varnat för lägre intäkter i framtiden.

Nordea North American Enhanced har utvecklats bättre än sitt index
De beslut som förvaltarteamet bakom Nordea North American Enhanced har tagit hittills har visat sig vara korrekta. Tittar man på avkastningen för fonden sedan juli 2017, har den överträffat sitt index med över en procentenhet. Och enligt Nordeas svenska fondchef Maria Rengefors är det ett bra uttryck för vad hon tror att Nordeas Enhanced-fonder kan:

– De olika Nordea Enhanced-fonderna kommer aldrig att ge tre till fyra procent mer än indexen eftersom det är inte det som är målet med denna investeringsprocess. Men de strävar ändå efter att slå indexet samtidigt som vi kan hålla kostnaderna nere för våra sparare. Vi har redan fått runt en miljard kronor från privata investerare till Nordea North American Enhanced på mindre än ett år, och visar ju på att det finns många som tycket att det här är en spännande produkt, säger Maria Rengefors som är chef på Nordea Fonder.

Inte en ersättning för det aktiva
Genom Nordea Enhanced tar Nordea plats inom området för billiga, passivt förvaltade fonder. Men Maria Rengefors är övertygad om att de aktivt förvaltade fonderna fortsätter att representera den stora majoriteten av fondsparandet eftersom det ger investerare möjlighet att få bra avkastning:

– Våra aktivt förvaltade fonder har utvecklats riktigt bra. Under 2017 slog den största delen av våra aktivt förvaltade fonder de index de mäts emot, bland annat låg våra Sverigefonder på plats 1-4 på listan över avkastningen för 2017 i sin kategori. Så de har tjänat tillbaka kostnader och mer därtill för sina andelsägare. Och även om majoriteten av våra fondsparare föredrar aktivt förvaltade fonder så är det viktigt för oss att vi också har bra investeringsprodukter för våra kunder som föredrar passivt förvaltade fonder, avslutar Maria Rengefors.