water splash

Vatten blir framtidens guld

World Economic Forum har klassat vattenbrist som en av de största globala utmaningarna i framtiden. Och enligt FN kommer världens vattenresurser bara kunna tillgodose 60 procent av efterfrågan 2030. Det är framförallt lantbruket och energisektorn som måste tänka i nya banor och förändra sin produktion.

Klimat och Miljö
Steven Tebbe
Steven Tebbe
Managing Director på organisationen CDP Europe

Vatten är förutsättningen för liv på jorden. Samtidigt är vatten en oumbärlig resurs i all produktion, i samtliga branscher och länder. Mängden vatten i världen är konstant, men samtidigt ökar vårt behov av vatten som resurs.

I dag saknar en miljard människor rent dricksvatten, och om konsumtionen av vatten fortsätter att öka i samma takt förutspås 2,7 miljarder människor ha svårt att skaffa rent dricksvatten 2025.

– Många företag är beroende av en stabil tillgång till vatten av god kvalitet för att kunna växa och bli framgångsrika. Men på grund av ökad efterfrågan på denna oersättliga naturtillgång är detta inte längre möjligt i flera regioner. Det är därför absolut nödvändigt att företagen är medvetna om hur de ska agera för att få en säker hantering av vatten och vad detta innebär för deras verksamhet, säger Steven Tebbe, verkställande direktör för CDP Europe. CDP är en global medlemsorganisation för finansinstitut som arbetar för en hållbar världsekonomi genom att bland annat tillhandahålla data och analyser om klimatutmaningar.

– Vattenbristen kommer att märkas på flera sätt. Värdelösa tillgångar, högre råvarupriser och lägre vinster har vi redan sett prov på. Och investerare måste vara uppmärksamma på dessa problem. De företag som kan ta itu med utmaningarna som följer av vattenbristen och ser de möjligheter som yppar sig är de som kommer att lyckas, säger Steven Tebbe.
 

12 000 liter vatten = 1 par jeans

Det är framför allt lantbruket och energisektorn som behöver tänka i nya banor när det gäller vattenförbrukningen. Lantbruket ligger på en klar förstaplats med 67 procent av världens vattenförbrukning, medan energisektorn står för 10 procent.

Det går åt 12 000 liter vatten att tillverka ett par denimjeans, och mätt i kilo är bomull den gröda som kräver mest vatten. Samtidigt har användningen av insektsmedel och andra bekämpningsmedel ökat, och även om bomull bara odlas på 5 procent av världens jordbruksareal, svarar grödan för 25 procent av världens användning av bekämpningsmedel.

Ändå har de flesta av oss garderoben full av bomullskläder, eftersom materialet är praktiskt, behagligt och billigt. Men det går att göra produktionen betydligt grönare.

2014 publicerade intresseorganisationen Textile Exchange rapporten ”The Life Cycle Assessment of Organic Cotton Fiber”, en rapport som tittade närmare på USA, Kina, Indien, Turkiet och Tanzania som tillsammans står för 97 procent av världens bomullsproduktion. Slutsatsen var att ekologisk odling av bomull kan minska grundvattenförbrukningen med 91 procent, energiförbrukningen med 62 procent och utsläppen av växthusgaser med 46 procent.
 

Investerarna trycker på 

I Nordeas fondförvaltning är vatten ett fokusområde där man bland annat tittar på företagens förbrukning och återanvändning av vatten samt deras hantering av spillvatten.

– Vi kräver att företagen har en ordentlig långsiktig och hållbar vattenstrategi – som omfattar såväl den egna verksamheten som leverantörer – som tryggar förbrukningen och hanteringen av vatten, säger Katarina Hammar, som är ansvarig för Nordeas team för ansvarsfulla investeringar. 

Och det finns goda skäl för Nordea att granska företagens vattenförbrukning.

– Om vi inte hittar en lösning på klimat- och vattenutmaningarna blir riskerna stora i världsekonomin. Därför spelar investerarna en viktig roll. Som fondförvaltare kan vi bidra till att förbättra företagens vattenpolicy och investera i företag som har bra lösningar för återanvändning av vatten, säger Katarina Hammar.

 

Magasinet har sin egen app – hent den her!

MyInvest er udviklet af Nordea Invest og indeholder alt indhold fra Nordea Invest Magasinet samt mulighed for at følge dine favorit Nordea Invest fonde.

Download nu og bliv automatisk opdateret hver gang der kommer nyt