India hands under water
Av:
Lasse Karner

Vattenbrist ett hot mot Indiens tillväxt

Indiens premiärminister Narendra Modi utlovar hög tillväxt och bättre miljöskydd. Mål som äventyras av landets akuta vattenbrist, med strömavbrott och arga bönder som följd. Detta kan innebära gynnsamma placeringsmöjligheter i den gröna energisektorn. 

När Indiens premiärminister Narendra Modi talar slår han gärna an en högstämd ton. Som till exempel när han i februari talade vid World Sustainable Development Summit i den indiska huvudstaden.

-    Vi ser Jorden som vår moder. Indien tror på tillväxt, men är också förpliktad att skydda miljön, sa han från talarstolen. Jordens resurser är något vi bara har till låns, förklarade han, men betonade samtidigt att hans regering avser att hålla sitt löfte om att skaffa vatten så att det räcker till alla. Just vattenbristen är något som länge varit ett allvarligt problem i Indien. Det årliga monsunregnet faller ojämnt och ofta i för små mängder, samtidigt som trasiga vattenledningar och annat resursslöseri innebär att miljarder liter vatten rinner ut i sanden. Istället använder de indiska bönderna grundvattnet, som sjunker oroväckande snabbt. Det sker i större omfattning än i Kina och USA tillsammans. 

Och det är inte bara jordbruket som har det svårt. De flesta indiska kolkraftverk är storkonsumenter av vatten – så länge det finns något. När vattnet tar slut försvinner också elen.

-    Det är ett växande problem för såväl befolkningen, som ofta måste klara sig utan el under de varmaste månaderna, som för investerare och industrin, som måste ta höjd för plötsliga strömavbrott. Det här drabbar den ekonomiska tillväxten i Indien, och om man ser på vattenförbrukningens utveckling framöver, så visar beräkningar att tillgången inte på långa vägar kan täcka framtidens behov i takt med att indisk industri växer och fler flyttar från landsbygd till stad, säger Deepak Krishnan från intresseorganisationen World Resource Institute. 

Han har skrivit en ny rapport om den indiska energisektorns vattenförbrukning. Vi träffar honom på institutets kontor i den sydindiska storstaden Bangalore. Här berättar han att 40 procent av Indiens kolkraftverk kämpar med vattenbrist. 14 av de 20 största kraftverken har de senaste åren tvingats stoppa produktionen under vissa perioder.

- Vi kom fram till att vi förlorar omkring 14 terawattimmar varje sommar, vilket motsvarar Sri Lankas elförbrukning under ett helt år, säger Deepak Krishnan. Och problemen i energisektorn kan mycket väl visa sig bli ännu värre. Fler kolkraftverk kommer till hela tiden, och energibehovet hos jordbruk, industri och hushåll ökar snabbt.

 

Fakta: Indiens miljöproblem

  • Forskare från universiteten Yale och Columbia publicerade vid årets World Economic Forum en rapport över miljöarbetet i 180 länder. Indien återfinns på plats 177 och ligger därmed i rankinglistans botten tillsammans med länder som Burundi och Bangladesh. Detta innebär att landet tappat 36 placeringar sedan förra rapporten för två år sedan.
  • Det är framför allt Indiens dåliga luftkvalitet som drar ner betyget. 

”Trots regeringens satsningar fortsätter föroreningar från förbränning av kol och grödor samt utsläpp från motorfordon att i hög grad försämra luftkvaliteten för miljoner indier”, står det i rapporten. 

  • Även i fråga om vatten, hygien och tungmetaller får Indien bottenbetyg. Landet står därför inför ”en folkhälsokris som kräver omedelbar uppmärksamhet”, enligt rapporten.
     

Källa: Environmental Performance Index

Drabbar både hushåll och företag 

- Alla är beroende av extra elgeneratorer. Vi har en dieseldriven generator i vårt kvarter, och det finns även i andra bostadsområden. Vi behöver bara använda dem ibland, men i industrin måste man ofta komplettera mer stadigvarande, vilket är en utmaning, säger Bhushan Oberoi, som driver ett mindre företag i Bangalores centrum. Här har han installerat tre bensindrivna generatorer i en sidobyggnad.

- För ett litet företag som vårt är problemet att man blir tvungen att ha både en plan B och en plan C, om nu plan B inte skulle vara tillräcklig. Om vi får strömavbrott som varar i tio till tolv timmar blir belastningen på våra generatorer alltför stor. Då har vi en extragenerator som ger tillräckligt med el för att klara av nödbelysningen, säger han.

Krisen har nu blivit så djup att den indiska regeringen är tvungen att agera. Den imponerande tillväxten sedan många år lär inte hålla i sig på sikt, om en så viktig resurs som vatten förblir en bristvara. Modis svar på problemen är ett riktigt prestigeprojekt. Det går ut på att koppla samman några av landets största floder, så att vattnet kan ledas till de platser där det behövs. 30 kanaler med en total längd på 15 000 km ska grävas, och 37 floder ska förbindas med varandra. Detta ska göra det möjligt att konstbevattna ett område lika stort som Tyskland. Prislappen ligger på svindlande 87 miljarder dollar. Om projektet blir lyckat kan många av Modis vallöften infrias, skriver Peter Johansen som skrivit en bok om det moderna Indien.

- Det ger bönderna högre avkastning och högre levnadsstandard, framtidssäkrar Indiens livsmedelsförsörjning, förbättrar landets infrastruktur och fraktmöjligheter, ökar produktionen av förnybar energi och säkerställer arbete för tusentals dagarbetare. Kritikerna av megaprojektet pekar på att det inte löser problemen på kort sikt, och att regeringen i stället borde lägga alla miljarder på lokala satsningar som bättre vattenledningar och effektivare uppsamling av regnvatten. Ett annat bekymmer är vilka miljökonsekvenserna blir för djurlivet och den biologiska mångfalden i floderna.
 

Fakta: De tio attraktivaste marknaderna för gröna placeringar


1 Kina

2 Indien

3 USA

4 Tyskland

5 Australien

6 Chile

7 Japan

8 Frankrike

9 Mexiko

10 Storbritannien
 
Källa: EY

Föroreningar väcker vrede

På det hela taget har Indien stora utmaningar på miljöområdet. Trots Narendra Modis stora ord om naturens helighet får Indien bottenbetyg i internationella rapporter om satsningar på miljöskydd. Problemen med luft- och vattenföroreningar samt tungmetaller i jorden är omfattande. I vintras blev en kricketmatch mot Sri Lanka avbruten flera gånger på grund av tät smog som lagt sig över New Dehli. När föroreningarna når en sådan nivå brukar befolkningen ilskna till, och regeringen har också som en följd satt miljön högt på den politiska dagordningen. Indien undertecknade klimatavtalet i Paris och har som mål att förnybar energi ska tillgodose 40 procent av elförbrukningen 2030. Och framsteg har redan gjorts. De senaste tre åren har mängden el från förnybara energikällor fördubblats från 30 till 60 gigawatt, där målet är 175 gigawatt 2022 och 275 gigawatt 2027. 

Detta har samtidigt gjort Indien till en av de mest attraktiva marknaderna för placeringar i den gröna energisektorn. Enligt konsultföretaget EY var Indien förra året den näst mest intressanta marknaden globalt, bara överträffad av Kina. Som jämförelse låg Indien på nionde plats 2013. En kombination av politiskt stöd och gynnsam ekonomisk utveckling fick Indien att klättra till andraplatsen, skriver EY i en rapport.

Detta är både en positiv och nödvändig utveckling, menar Deepak Krishnan från World Resources Institute. Ett skifte bort från kol till vatten-, vind- och solenergi skulle inte bara gynna miljön, utan också vara ett stort steg mot att lösa den kroniska vattenbristen, säger han. Och här kan de nordiska länderna spela en roll. Både de tekniskt bärkraftiga lösningarna som många nordiska företag kan leverera och många års erfarenheter på myndighetsnivå är av stort intresse.

- Vi har mycket att lära av länderna i Norden när det gäller att fördela elen från gröna energikällor och förbruka den utan att slösa på något. Detsamma gäller ert sätt att integrera och samordna olika typer av elförsörjning från vattenkraftverk eller vindkraftverk, så att den ena typen tar över när den andra inte räcker till, vilket är enormt intressant för ett land av Indiens storlek, säger han.
 

 

Läs artikeln

Uppföljningen - läkemedelsindustrins föroreningar i Indien

Läs artikeln