Spara smart med ett månadssparande

Nytt år och nya möjligheter. Har du kanske bestämt dig för att 2018 ska bli ett mer sparsamt år? Att månadsspara är ett enkelt sätt att spara på. Här berättar vi mer om hur du kommer igång.

Fördelarna med ett månadssparande

  • Enkelt – sparandet sköts automatiskt   

  • Flexibelt – du kan enkelt ändra belopp och fonder  

  • Växer över tid – regelbundna insättningar och ränta-på-ränta effekten gör att ditt sparande kan växa över tid

  • Smart i oroliga tider -  eftersom du sparar både när marknaderna går upp och ner så är du är inte lika beroende av pricka toppar eller dalar på marknaderna

Räkna på hur ditt sparande kan växa

Kr
år
%
Kr

Börja i tid det lönar sig

Regelbundna insättningar och ränta-på-ränta effekt gör att ditt sparande kan växa över tid. Exemplet nedan visar hur ett sparande på 1000 kronor i månaden kan utvecklas över tid.

 

 

 

 

graf manadssparande

Så har vi räknat


Detta är ett exempel på hur ett månadssparande kan utvecklas över tid. Det är inte ett råd, rekommendation eller utfästelse. Vi har enbart tagit hänsyn till sparbelopp, spartid och en uppskattad avkastning. Avkastningssiffran om 6% per år är enbart ett exempel. Ett sparande kan även påverkas av skatteeffekter, valutakurser, avgifter och inflation. Detta har vi inte tagit hänsyn till i exemplet. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar eller felaktiga beräkningar som kan uppkomma.

 

 

tjej på telefon

Ring oss på telefon 020-31 45 50 så hjälper vi dig med ditt månadssparande 

 

Hur mycket ska jag spara?

Ett bra riktmärke för hur mycket du kan spara är 10% av din nettolön, säger Ingela Gabrielsson som är Nordeas privatekonom. Det är smart att sätta av dessa pengar i början av månaden när du får din lön eftersom du då inte märker av att du sparar.

ISK eller fondkonto?

Investeringssparkonto (ISK) är ett sparande där du kan placera i flera fonder, aktier och olika börshandlade värdepapper. Det är ett bekvämt sätt att spara på då du inte behöver deklarera för dina vinster eller förluster. Däremot betalar du en schablonskatt. Skatten för 2018 är 0,45% av ditt innehav, oavsett utvecklingen under året. Det är förmånligt så länge du har en utveckling på ditt sparande som är högre än ungefär 1,5 % per år, därför är detta sparande framförallt lämpligt när du sparar i aktiefonder eller blandfonder med en högre andel aktier där man kan förvänta sig en högre genomsnittlig avkastning över tid.

Sparar du direkt på ett fondkonto sparar du egentligen direkt i en fond och till skillnad från ISK får du då skatta 30% för de vinster du gjort på ditt innehav när du säljer. Du betalar även en schablonskatt på 0,12% av innehavet.

Läs mer om beskattning på fondsparande

 

 

Läs artikeln

Stratega - avancerade fonder i enkel förpackning

Läs artikeln

 

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfo samt på Nordeas bankkontor. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus, samt kontakta ett Nordeakontor innan du börjar spara i en fond.

 

Nordea Småbolagsfond Sverige, Nordea Småbolagsfond Norden, Nordea North America Fund och Nordea Indienfond förvaltas av Nordea Funds Ab.

Nordea Klimatfond förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.