Aktivt ägande

Aktivt ägande

Aktivt ägande är en viktig del i hur Nordea Fonder arbetar med ansvarsfulla investeringar. Det handlar om att utöva våra rättigheter som aktieägare för att påverka företagens beteende och driva dem i en mer hållbar riktning.

I praktiken bedriver vi ett aktivt ägande genom att rösta på bolagsstämmor samt genom att delta i valberedningar. Men också genom att delta i stora initiativ på branschnivå relaterade till arbete inom miljö-, sociala frågor- och affärsetik (ESG) och genom att aktivt engagera oss i de företag som vi investerar i. Det gör vi genom regelbunden kontakt med bolagen och genom att besöka bolagen på platser där de bedriver sin verksamhet.

Vi på Nordea Fonder tror verkligen att aktivt ägande är det bästa sättet att bedöma och hantera ESG-risker, dess effekter och möjligheter. I slutändan gör vi det för att skydda det långsiktiga värdet på de pengar som våra fondandelsägare anförtrott oss.

Här hittar du mer läsning om Aktivt ägande