PDen fossilfria framtiden är här

Den fossilfria framtiden är här

På klimatmötet 2015 i Paris kom 195 länder överens om att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Avtalet trädde i kraft året därpå, alltså 2016. Och 2020 började det gälla. För att uppmärksamma och hålla vår del av avtalet har vi infört några nya åtgärder för att stärka vår linje kring fossila bränslen för de flesta av våra fonder (artikel 8 och 9-fonder).

Inte mer än 2 grader

Det finns en bred enighet kring att jordens medeltemperatur inte får stiga med mer än två grader om vi ska kunna undvika alltför farliga klimatförändringar. Helst borde temperaturen inte stiga med mer än 1,5 grader.

Vår metod
– max 2 grader

Att bekämpa klimatförändringen är den viktigaste hållbarhetsfrågan för Nordea. Och vi jobbar hårt för att våra fonder ska ligga i linje med Parisavtalet, detta gäller för majoriteten av våra fonder med särskilda hållbarhetskriterier (Artikel 8 enligt SFDR). Bland annat genom att göra vårt bästa för att se till att de företag som tas in i fonderna bidrar till att hålla den globala uppvärmningen till max 2 grader jämfört med tiden före industrialiseringen.

I dessa filmer berättar vi om bakgrunden, utmaningen och den potentiella lösningen – som vi ser det.

Del 1:

Bakgrunden

Bakgrunden
Del 2:

Utmaningen

Utmaningen
Del 3:

Lösningen

Lösningen

En ny aktör

Under 2020 beslutade vi att stödja TPI (Transition Pathway Initiative), ett investerarinitiativ som bedömer vilka företag som är förberedda på omställningen till en koldioxidsnål ekonomi – och vilka som inte är det.

I dag är det TPI som vi främst använder som källa för att identifiera hur klimatmålen kan uppnås för de investeringar vi har i våra hållbara fonder. Förutom TPI använder vi också uppgifter från andra ansedda klimatinitiativ som SBTi (Science-Based Targets Initiative) och CPD (Carbon Disclosure Project) i investeringsanalyser, som beslutsunderlag och när vi för dialog med olika företag. Vi satsar även stora resurser på egna analyser som ett komplement till detta.

En ny aktör
Harry Granqvist
Harry Granqvist är senior ESG-analytiker på Nordea.
Q&A

Hur kan Nordea Fonder göra skillnad?

Så här svarar experten: Harry Granqvist är ESG-analytiker på Nordea. Han har god kännedom om utvecklingen inom området för klimatmedvetna investeringar och en fossilfri framtid.

Berätta först hur Nordea ser på sitt klimatarbete?

Klimatförändringen är ett problem som vi måste ta itu med så snart som möjligt. På Nordea menar vi att det viktigaste vi kan göra för att begränsa den globala uppvärmningen är att få ner utsläppen från fossila bränslen. Och då måste vi inse att många av de företag som kommer att bli viktiga för framtidens energiförsörjning just nu håller på att fasa ut fossila bränslen, men att det kommer att ta minst 10 år innan de flesta länder är helt fossilfria.

Hur gör man detta i praktiken?

För att ta bara ett exempel så använder vi på Nordea analyser från Transition Pathway Initiative (TPI) för att förstå om ett företags strategi hjälper eller stjälper målen i Parisavtalet. TPI-analyserna sticker ut genom att de är inriktade på hur företagen tänker arbeta med klimatfrågan i framtiden istället för att ta upp vad de gjort tidigare. Det gör TPI till ett kraftfullt verktyg för kapitalförvaltare som vill driva på klimatåtgärderna.

Hur bedöms och rangordnas företagen?

I korthet så skiljer vi mellan företag som förändrar sig så pass mycket att de bidrar till Parisavtalets klimatmål, vi kallar dem omställningsföretag, och företag som varken minskar sina utsläpp eller visar någon vilja till förändring.

I vår policy för fossila bränslen så kan du läsa vilka dessa företag är (på engelska).

Kan du berätta mer?

Nordea vill bidra till den förändring som världen så desperat behöver för att stoppa uppvärmningen. Men vi vet också att moderna samhällen behöver allt mer energi. Så vi måste ge företagen lite tid att anpassa sig och investera i moderna, och ibland ganska dyra, gröna affärsmodeller och grön teknik.

Det här är inget som sker över en natt. Men vi behöver något slags bevis för att företagen gör tillräckligt för att nå målen i slutänden, och vi måste skicka ett tydligt budskap till företagen som inte gör det.